dzisiaj jest: 27 września 2022 r.   ::    imieniny: Damian, Wincenty, Kosma

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

Przebudowa DP 1387K Siepietnica – Lubaszowa w m. Jodłówka Tuchowska i Lubaszowa odc. 8,400 km

rozmiar tekstu w artykule:


logoUE


Tytuł projektu

Nazwa programu/Funduszu

Wartość projektu

Kwota dofinansowania UE/fundusze

Termin zakończenia realizacji

Przebudowa  DP 1387K Siepietnica – Lubaszowa w m. Jodłówka Tuchowska i Lubaszowa odc. 8,400 km

MRPO Działanie 4.1 schemat C „Drogi powiatowe” / EFRR

7 173 279

6 097 287

2010

 

  • Krótki opis projektu:
    Inwestycja polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1387K na odcinku dł. 8,4 km przebiegającej przez dwie miejscowości gminy Tuchów: Jodłówkę Tuchowską i Lubaszową. Odcinek objęty projektem ma bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 997 i w całości zlokalizowany jest na obszarze Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. W ramach projektu planowane są następujące działania: budowa obiektu mostowego, budowa i modernizacja chodników, modernizacja poboczy, budowa zatok autobusowych i peronu przystankowego, a także wstawienie barier ochronnych. Bezpośrednim celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu, a także poprawa dostępności i pobudzenie rozwoju społeczno - gospodarczego południowo - wschodniej części powiatu.

Artykuły na stronie internetowej Powiatu Tarnowskiego związane z projektem:

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się