dzisiaj jest: 6 lutego 2023 r.   ::    imieniny: Dorota, Bohdan, Ksenia

ikona facebookikona youtubeikona login

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Fundusze Krajowe

baner rzeczpospolita polska

Tytuł
"Poznaj Polskę" edycja jesienna 2022
"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” 2022
"Bądź EKO - kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów IV"
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”
Kolejne dofinansowanie w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"
PFRON
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"
"Poznaj Polskę"
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
"Bądź EKO - kształtowanie postaw proekologicznych u uczniów III"
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Program Sportowa Polska
"Bądź EKO - kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów II"
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
"Bądź EKO - kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów"
Ochrona Powietrza - Modernizacja Kotłowni
"Ekologia na całego w Powiecie Tarnowskim"
Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
Programy Zdrowotne
Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na zakupie ambulansów sanitarnych wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
"Poznaję Naturę 2000 w mojej okolicy i uczę się zachować proekologicznych – projekt skierowany do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze"
"Wiem wszystko i dbam o środowisko – poznanie obszarów Natura 2000 w Małopolsce i kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego"
Program wieloletni "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"
Rządowy program wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach
Bezpieczna i przyjazna szkoła
Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013
Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Eko Fundusz / Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
Budżet Państwa

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt