dzisiaj jest: 17 kwietnia 2024 r.   ::    imieniny: Klara, Robert, Rudolf

ikona facebookikona youtubeikona tłumacz języka migowegoikona login

 • Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

  Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

 • W Żabnie Zając Poziomka rozda nagrody

  W Żabnie Zając Poziomka rozda nagrody

 • Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla seniora

  Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla seniora

 • LXVII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

  LXVII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 • „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnowskiego i m. Tarnów (I) – SZANSA NA SUKCES

  „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnowskiego i m. Tarnów (I) – SZANSA NA SUKCES"Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie

Szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 20 do 26 kwietnia 2024 roku zostanie przeprowadzona wiosenna akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepienie lisów obejmie obszar całego województwa małopolskiego. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie. Czytaj więcej...


W Żabnie Zając Poziomka rozda nagrody

W Żabnie Zając Poziomka rozda nagrody Po raz 37. młodzi aktorzy - lalkarze z terenu małopolski zawalczą w Żabnie o Wielką Nagrodę Zająca Poziomki. Tegoroczny Przegląd odbędzie się w czwartek 25 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury. Prezentacje konkursowych spektakli teatralnych rozpoczną się od godz. 10:00. W przeglądzie zaprezentuje się 8 spektakli teatralnych w wykonaniu dziecięcych i młodzieżowych zespołów. Czytaj więcej...


Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla seniora

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla seniora Choroby pneumokokowe stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla starszych osób i z obniżoną odpornością. Od 1 września 2023 roku pojawiła się wyjątkowa możliwość skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom dla osób powyżej 65 roku życia z grup ryzyka. Biuro Projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” informuje o możliwości skorzystania ze szczepień przeciw pneumokokom chroniących m.in. przed zapaleniem płuc, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i sepsą. Wystarczy pójść do swojego lekarza POZ i skorzystać z darmowych szczepień. Czytaj więcej...


LXVII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

LXVII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego W dniu 23 kwietnia 2024 r. (wtorek) odbędzie się  posiedzenie sesji Rady Powiatu Tarnowskiego VI kadencji. Początek obrad zaplanowano na godzinę 11:00. Sesja odbędzie się w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Czytaj więcej...


„Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnowskiego i m. Tarnów (I) – SZANSA NA SUKCES"

„Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnowskiego i m. Tarnów (I) – SZANSA NA SUKCES W 2023 i 2024 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie realizuje projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu tarnowskiego i m. Tarnów (I) – SZANSA NA SUKCES" wdrażany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Materiały Promocyjne

Zarządzenie Nr 31.2018 Starosty Tarnowskiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad wydawania upominków oraz materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych

Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowie stanowiącego załącznik do uchwały nr 1896.2017 Zarządu Powiatu Tamowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowie, zmienionej Uchwałą Nr 2617.2017 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku, Uchwałą Nr 2701.2018 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr 2934.2018 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 maja 2018 roku oraz Uchwałą Nr 2953.2018 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 16 maja 2018 roku, zarządza się co następuje:

§ 1

1. Upominki wydaje się za zgodą Starosty, Wicestarosty oraz Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie.
2. Materiały i wydawnictwa promocyjno-informacyjne Powiatu Tarnowskiego wydaje się wyłącznie Członkom Zarządu Powiatu, Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

§ 2

Zgodę na wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowie podejmuje nadzorujący je Członek Zarządu Powiatu.

§ 3

1. Wydanie upominków odnotowuje się każdorazowo w prowadzonej do tego celu ewidencji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych odnotowuje się każdorazowo w prowadzonej do tego celu ewidencji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji.

§ 5

Traci moc zarządzenie nr 3.2016 Starosty Tarnowskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad wydawania materiałów i wydawnictwa promocyjno-informacyjnych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Roman Łucarz

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt