dzisiaj jest: 2 lutego 2023 r.   ::    imieniny: Maria, Mirosław, Joanna

ikona facebookikona youtubeikona login

 • Do Brukseli i Warszawy za wiedzę o Unii Europejskiej

  Do Brukseli i Warszawy za wiedzę o Unii Europejskiej

 • Nowe możliwości dla Osób z Niepełnosprawnościami z Małopolski

  Nowe możliwości dla Osób z Niepełnosprawnościami z Małopolski

 • O sytuacji w rolnictwie i odznaczenia dla rolników

  O sytuacji w rolnictwie i odznaczenia dla rolników

 • Dwie umowy na powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach

  Dwie umowy na powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach

 • "Rozwój Przedsiębiorstw w Gminach Miejsko-Wiejskich”Do Brukseli i Warszawy za wiedzę o Unii Europejskiej

Do Brukseli i Warszawy za wiedzę o Unii Europejskiej Wyjazdy do Brukseli i Warszawy połączone ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu RP to główne nagrody w I Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. Gala ogłoszenia zwycięzców odbyła się w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Czytaj więcej...


Nowe możliwości dla Osób z Niepełnosprawnościami z Małopolski

Nowe możliwości dla Osób z Niepełnosprawnościami z Małopolski „Samodzielność – Aktywność - Mobilność” to dostępne mieszkanie i mieszkanie dla absolwentów. W Małopolsce realizowane są programy PFRON, które dają nowe możliwości osobom z niepełnosprawnościami. W Małopolsce wszystkie 22 powiaty wdrożyły kolejne inicjatywy zapowiedziane w tym rządowym pakiecie. Programy „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla absolwenta” oczekiwane były przez środowisko osób z niepełnosprawnością. Czytaj więcej...


O sytuacji w rolnictwie i odznaczenia dla rolników

O sytuacji w rolnictwie i odznaczenia dla rolników W Wierzchosławicach odbyły się Ogólnopolskie Obchody 149. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz samorządowych powiatu tarnowskiego – starosta Roman Łucarz, wicestarosta Jacek Hudyma oraz przewodniczący Rady Powiatu Paweł Smoleń. Czytaj więcej...


Dwie umowy na powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach

Dwie umowy na powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach W Starostwie Powiatowym w Tarnowie podpisano dwie umowy na budowę i wyposażenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wierzchosławicach-Dwudniakach. Zatrudnienie znajdować będą w nim osoby niepełnosprawne, które zakończyły naukę w tej placówce. Czytaj więcej...


"Rozwój Przedsiębiorstw w Gminach Miejsko-Wiejskich”

Dnia 26.01.2023 r. o godz. 11:00 w Zalasowej odbędzie się konferencja pod patronatem Ministra ds. Samorządu Terytorialnego - Włodzimierza Tomaszewskiego.  Współorganizatorami tego wydarzenia są m. in.: Burmistrz Ryglic, Starosta Tarnowski, Krakowski Park Technologiczny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz Małopolska Organizacja Turystyczna. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Materiały Promocyjne

Zarządzenie Nr 31.2018 Starosty Tarnowskiego z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad wydawania upominków oraz materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych

Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) oraz § 7 ust. 1 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowie stanowiącego załącznik do uchwały nr 1896.2017 Zarządu Powiatu Tamowskiego z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowie, zmienionej Uchwałą Nr 2617.2017 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 20 grudnia 2017 roku, Uchwałą Nr 2701.2018 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr 2934.2018 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 9 maja 2018 roku oraz Uchwałą Nr 2953.2018 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 16 maja 2018 roku, zarządza się co następuje:

§ 1

1. Upominki wydaje się za zgodą Starosty, Wicestarosty oraz Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie.
2. Materiały i wydawnictwa promocyjno-informacyjne Powiatu Tarnowskiego wydaje się wyłącznie Członkom Zarządu Powiatu, Przewodniczącemu Rady Powiatu oraz kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

§ 2

Zgodę na wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Tarnowie podejmuje nadzorujący je Członek Zarządu Powiatu.

§ 3

1. Wydanie upominków odnotowuje się każdorazowo w prowadzonej do tego celu ewidencji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych odnotowuje się każdorazowo w prowadzonej do tego celu ewidencji według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji.

§ 5

Traci moc zarządzenie nr 3.2016 Starosty Tarnowskiego z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad wydawania materiałów i wydawnictwa promocyjno-informacyjnych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Roman Łucarz

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt