dzisiaj jest: 2 lutego 2023 r.   ::    imieniny: Maria, Mirosław, Joanna

ikona facebookikona youtubeikona login

 • Do Brukseli i Warszawy za wiedzę o Unii Europejskiej

  Do Brukseli i Warszawy za wiedzę o Unii Europejskiej

 • Nowe możliwości dla Osób z Niepełnosprawnościami z Małopolski

  Nowe możliwości dla Osób z Niepełnosprawnościami z Małopolski

 • O sytuacji w rolnictwie i odznaczenia dla rolników

  O sytuacji w rolnictwie i odznaczenia dla rolników

 • Dwie umowy na powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach

  Dwie umowy na powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach

 • "Rozwój Przedsiębiorstw w Gminach Miejsko-Wiejskich”Do Brukseli i Warszawy za wiedzę o Unii Europejskiej

Do Brukseli i Warszawy za wiedzę o Unii Europejskiej Wyjazdy do Brukseli i Warszawy połączone ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu RP to główne nagrody w I Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej. Gala ogłoszenia zwycięzców odbyła się w Starostwie Powiatowym w Tarnowie. Czytaj więcej...


Nowe możliwości dla Osób z Niepełnosprawnościami z Małopolski

Nowe możliwości dla Osób z Niepełnosprawnościami z Małopolski „Samodzielność – Aktywność - Mobilność” to dostępne mieszkanie i mieszkanie dla absolwentów. W Małopolsce realizowane są programy PFRON, które dają nowe możliwości osobom z niepełnosprawnościami. W Małopolsce wszystkie 22 powiaty wdrożyły kolejne inicjatywy zapowiedziane w tym rządowym pakiecie. Programy „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla absolwenta” oczekiwane były przez środowisko osób z niepełnosprawnością. Czytaj więcej...


O sytuacji w rolnictwie i odznaczenia dla rolników

O sytuacji w rolnictwie i odznaczenia dla rolników W Wierzchosławicach odbyły się Ogólnopolskie Obchody 149. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz samorządowych powiatu tarnowskiego – starosta Roman Łucarz, wicestarosta Jacek Hudyma oraz przewodniczący Rady Powiatu Paweł Smoleń. Czytaj więcej...


Dwie umowy na powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach

Dwie umowy na powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Wierzchosławicach-Dwudniakach W Starostwie Powiatowym w Tarnowie podpisano dwie umowy na budowę i wyposażenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wierzchosławicach-Dwudniakach. Zatrudnienie znajdować będą w nim osoby niepełnosprawne, które zakończyły naukę w tej placówce. Czytaj więcej...


"Rozwój Przedsiębiorstw w Gminach Miejsko-Wiejskich”

Dnia 26.01.2023 r. o godz. 11:00 w Zalasowej odbędzie się konferencja pod patronatem Ministra ds. Samorządu Terytorialnego - Włodzimierza Tomaszewskiego.  Współorganizatorami tego wydarzenia są m. in.: Burmistrz Ryglic, Starosta Tarnowski, Krakowski Park Technologiczny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, Bank Gospodarstwa Krajowego, oraz Małopolska Organizacja Turystyczna. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Starostwo Powiatowe

Imię i nazwisko Stanowisko, nazwa komórki Telefon Faks
Paweł Smoleń Przewodniczący Rady Powiatu +48 (14) 6 883 301
Roman Łucarz Starosta Powiatu +48 (14) 6 883 302 +48 (14) 6 883 310
Jacek Hudyma Wicestarosta Powiatu +48 (14) 6 883 303
Tomasz Stelmach Etatowy Członek Zarządu +48 (14) 6 883 305
Bogdan Płachno Członek Zarządu +48 (14) 6 883 311
Mariusz Tyrka Członek Zarządu +48 (14) 6 883 311
Anna Niedojadło Skarbnik Powiatu +48 (14) 6 883 308
Wacław Prażuch Sekretarz Powiatu +48 (14) 6 883 306
Alicja Kozioł Sekretariat Starosty +48 (14) 6 883 304 +48 (14) 6 883 310
Agata Surdej Sekretariat Wicestarosty +48 (14) 6 883 381 +48 (14) 6 883 310
Jerzy Zabawa Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej, Informacji i Kontaktów z Mediami +48 (14) 6 883 309
Monika Płaneta Kierownik Biura Zarządu Powiatu +48 (14) 6 883 311
Anna Fiołek Kierownik Kancelarii Rady Powiatu +48 (14) 6 883 312
Barbara Buzowska-Marek Dyrektor Wydziału Organizacyjnego +48 (14) 6 883 314
Grzegorz Wełna Kierownik Kancelarii Głównej +48 (14) 6 883 300
Paweł Iwaniec Kierownik Referatu Zarządzania Zasobami Ludzkimi +48 (14) 6 883 396
Paweł Łoś Dyrektor Wydziału Gospodarczego +48 (14) 6 883 320
Elżbieta Sterkowiec Kierownik Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej +48 (14) 6 883 359
Magdalena Cichy-Taraszka Radca Prawny +48 (14) 6 883 325
Czesław Mida Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji +48 (14) 6 883 356 +48 (14) 6 883 355
Monika Marczyk-Augustyńska Kierownik Referatu ds. Realizacji Projektów z Zakresu Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych +48 (14) 6 883 377
Krzysztof Stachowiak Kierownik Zespołu Informatycznego +48 (14) 6 883 384
Agnieszka Wojtasik Dyrektor Wydziału Budżetu Planów i Analiz +48 (14) 6 883 345
Zofia Rzepka Dyrektor Wydziału Księgowości +48 (14) 6 883 350
Wiesław Gadziała Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu +48 (14) 6 883 326
Wojciech Mik Dyrektor Wydziału Ochrony Ludności, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich +48 (14) 6 883 330 +48 (14) 6 883 332
Agnieszka Franusiak-Dziura Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa +48 (14) 6 883 341
Paulina Maliszewska Dyrektor Wydziału Transportu i Komunikacji +48 (14) 6 883 424 +48 (14) 688 3 409
Izabela Sekulska Kierownik Oddziału Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami +48 (14) 6 883 414 +48 (14) 688 34 09
Waldemar Różycki Dyrektor Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami +48 (14) 6 883 480 +48 (14) 6 883 476
Helena Rzepka Kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu +48 (14) 688 34 55
Katarzyna Wrzos Kierownik Referatu Scaleń i Wymiany Gruntów +48 (14) 6 883 473
Andrzej Majcher Dyrektor Wydziału Geodezji +48 (14) 6 883 450
Małgorzata Grudnik-Blezień Kierownik Referatu Katastru 48 (14) 688 34 52
Dariusz Świdnicki Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej +48 (14) 6 883 465
Janusz Klisiewicz Kierownik Referatu Uzgadniania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu +48 (14) 6 883 460
Agnieszka Kosiór Kierownik Biura Kontroli i Audytu +48 (14) 6 883 307
Agnieszka Rojek-Mazurkiewicz Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych +48 (14) 6 883 347 +48 (14) 6 883 367
Bernadeta Niedzielska Kierownik Biura Inwestycji Powiatowych +48 (14) 6 883 344
Agnieszka Jeleń Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa +48 (14) 6 883 335
Edyta Wardzała Samodzielne wieloosobowe stanowisko ds. archiwum +48 (14) 6 883 318
Monika Marsy Inspektor Ochrony Danych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych +48 (14) 6 883 366
Michał Boruch Samodzielne Stanowisko ds. BHP +48 (14) 6 883 332
Magdalena Kras-Pyzik Powiatowy Rzecznik Konsumentów +48 (14) 6 883 313 +48 (14) 6 883 379

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt