dzisiaj jest: 3 października 2022 r.   ::    imieniny: Teresa, Gerard, Bogumił
 • Zakończona największa inwestycja drogowa w historii powiatu

  Zakończona największa inwestycja drogowa w historii powiatu

 • Znamy zwycięzców mobilnej gry miejskiej „Polskie Państwo Podziemne”

  Znamy zwycięzców mobilnej gry miejskiej „Polskie Państwo Podziemne”

 • Ślubowanie uczniów klas pierwszych

  Ślubowanie uczniów klas pierwszych

 • Sprzęt komputerowy dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

  Sprzęt komputerowy dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

 • Szkoły powiatowe z dofinansowaniem od ministra

  Szkoły powiatowe z dofinansowaniem od ministraZakończona największa inwestycja drogowa w historii powiatu

Zakończona największa inwestycja drogowa w historii powiatu Ta inwestycja trwała pięć lat i była największym przedsięwzięciem drogowym w historii powiatu tarnowskiego. Właśnie zakończyła się rozbudowa powiatowej drogi nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna i Karwodrza. W symbolicznym otwarciu zmodernizowanej jezdni – oprócz władz samorządowych powiatu – uczestniczyli również poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, senator Kazimierz Wiatr i szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala. Czytaj więcej...


Znamy zwycięzców mobilnej gry miejskiej „Polskie Państwo Podziemne”

Znamy zwycięzców mobilnej gry miejskiej „Polskie Państwo Podziemne” Oddział IPN w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie zorganizowali kompetycję w mobilnej grze miejskiej zatytułowanej „Polskie Państwo Podziemne” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Grupy pod opieką nauczycieli pokonały trasę wyznaczoną na terenie miasta Tarnowa, rozwiązując różnego rodzaju zadania. Czytaj więcej...


Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych W czwartek 29 września uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy Pod Ławczówkiem”, odwiedzili wojenną nekropolię swych patronów w Łowczówku. Pierwszoklasiści z tej szkoły dokonali tam tradycyjnego ślubowania uczniowskiego. Uczcili tym samym pamięć 128 legionistów, dla których bój pod Łowczówkiem był „tym ostatnim”. Czytaj więcej...


Sprzęt komputerowy dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Sprzęt komputerowy dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Powiat Tarnowski otrzymał dofinansowanie w ramach Grantu 2 - „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne RPO WM na lata 2014-2020 na zakup sprzętu komputerowego. Czytaj więcej...


Szkoły powiatowe z dofinansowaniem od ministra

Szkoły powiatowe z dofinansowaniem od ministra Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Tarnowski otrzymały dofinasowanie na realizację Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” edycja jesienna 2022 w ramach programu „Polski Ład” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie wycieczek szkolnych do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Ogłoszenia

Informacja dotycząca posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu oceny złożonych w ramach III konkursu ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2022 roku

ZPS.8011.6.1.2021
Tarnów, 22.08.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie uprzejmie informuje, że posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej uchwałą nr 3143.2022 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2022 r., w celu oceny złożonych ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2022 roku odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2022 roku o godzinie 8:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, pokój 322.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Jacek Hudyma

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu oceny złożonych w ramach III konkursu ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) programu pn. „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce

ZPS.8011.5.1.2021
Tarnów, 22.08.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie uprzejmie informuje, że posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej uchwałą nr 3142.2022 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2022 r., w celu oceny złożonych ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) programu pn. „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” w 2022 roku w ramach zadania Bezpieczni bo zaszczepieni odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2022 roku o godzinie 8:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, pokój 322.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Jacek Hudyma

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu oceny złożonych w ramach II konkursu ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2022 roku

ZPS.8011.6.1.2021
Tarnów, 01.08.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie uprzejmie informuje, że posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej uchwałą nr 3143.2022 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2022 r., w celu oceny złożonych ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2022 roku odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2022 roku o godzinie 9:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, pokój 322.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Jacek Hudyma

Czytaj więcej...

Informacja dotycząca posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu oceny złożonych w ramach II konkursu ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) programu pn. „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce

ZPS.8011.5.1.2021
Tarnów, 01.08.2022 r.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie uprzejmie informuje, że posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej uchwałą nr 3142.2022 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 29 czerwca 2022 r., w celu oceny złożonych ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) programu pn. „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” w 2022 roku w ramach zadania Bezpieczni bo zaszczepieni odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2022 roku o godzinie 8:00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, pokój 322.

Przewodniczący Komisji Konkursowej Jacek Hudyma

Czytaj więcej...

Ogłoszenie PZD w Tarnowie z/s w Zgłobicach w sprawie wykonania dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie ewidencyjnym Wierzchosławice, Bogumiłowice, Łętowice gmina Wierzchos

Znak: ZP.271.24.2022
Zgłobice, dnia 29 lipca 2022r

Powiatowy Zarzad Dróg W Tarnowie z/s w Zgłobicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji przetargowej dla przeprowadzenia zamówienia na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie poscaleniowe w obrębie ewidencyjnym Wierzchosławice, Bogumiłowice, Łętowice gmina Wierzchosławice”.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. II konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego w 2022 roku – Szczepienia przeciwko HPV
 2. II konkurs ofert z zakresu polityki zdrowotnej w 2022 roku – Szczepienia przeciwko meningokokom
 3. Wyniki konkursu ofert na wybór realizatorów szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
 4. Wyniki konkursu ofert na wybór realizatorów programu pn. „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” w 2022 roku
 5. Informacja dotycząca posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu oceny złożonych ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) programu pn. „Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027” w
 6. Informacja dotycząca posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu oceny złożonych ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) szczepień przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2022 roku
 7. Konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego w 2022 roku – Szczepienia przeciwko HPV
 8. Konkurs ofert z zakresu polityki zdrowotnej w 2022 roku – Szczepienia przeciwko meningokokom
 9. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Tarnowskim
 10. Losowanie adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tarnowskim w 2022 roku
 11. Ogłoszenie wyników o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert
 12. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnowskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 13. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Tarnowskiego
 14. Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert
 15. Zawiadomienie Starosty Tarnowskiego o terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu z modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Pleśna

Strona 1 z 19

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się