dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Fundusze Krajowe

Program Sportowa Polska

rozmiar tekstu w artykule:

sportowa polska logo

Tytuł projektu:

„Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie”
„Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Jodłówce Tuchowskiej”

DOFINANSOWANY ZE ŚRODKOW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU SPORTOWA POLSKA – PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – EDYCJA 2020 Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wartość zadania inwestycyjnego: 819 301,68 zł
Kwota dofinansowania: 409 600,00 zł
Realizacja zadania w latach 2021-2022

Celem projektu jest poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie i Jodłówce Tuchowskiej, służącej jednocześnie lokalnej społeczności do aktywnego spędzania czasu wolnego, a także umożliwiającej współzawodnictwo sportowe.

W ramach projektu realizowane będą dwa zadania.

Przedmiotem inwestycji w Zakliczynie jest budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44x24 m, o nawierzchni poliuretanowej na warstwie elastycznej, przepuszczalnej, budowa ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką wzdłuż dłuższych boków wys. 4,0 m, oraz za bramkami wysokości 2,0 m.; budowa piłkochwytów wys. 6,0 m oraz budowa ciągów komunikacyjnych.

Budowa boiska szkolnego na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie w znacznym stopniu przyczyni się do prawidłowej realizacji podstawy programowej z zajęć wychowania fizycznego w placówkach oświatowych bezpośrednio położonych w obrębie funkcjonowania obiektów, z zakresu takich dyscyplin jak piłka koszykowa, ręczna oraz siatkowa (względnie inne – jak piłka nożna), i tenis (względnie – badminton).

Przedmiotem inwestycji w Jodłówce Tuchowskiej będzie utworzenie ogólnodostępnej, plenerowej strefy aktywności, skierowanej do różnych grup wiekowych (OSA – Otwarta Strefa Aktywności). W ramach tej inwestycji przewiduje się wyposażenie terenu w urządzenia siłowe (narciarz, wioślarz, kolarz, rowerek ręczny, krzesło i stepper). Strefa relaksu wyposażona będzie w stół szachowy, panel edukacyjny „kółko i krzyżyk + tablica”, a także w urządzenia komunalne, typu ławki, kosze na śmieci i tablicę z regulaminem.  

Stworzenie Otwartej Strefy Aktywności dzięki wykonaniu siłowni plenerowej umożliwi realizacje dodatkowych zajęć terenowych, a także poprawi atrakcyjność form spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych, nie tylko z Jodłówki Tuchowskiej, ale i okolicznych miejscowości.

Dzięki realizacji obydwu zadań inwestycyjnych powstaną nowoczesne, w pełni wyposażone i ogólnodostępne obiekty sportowe, z darmowym wstępem dla lokalnych klubów sportowych i społeczności lokalnej – dzieci, młodzieży i dorosłych z obszaru Zakliczyna, Jodłówki Tuchowskiej i okolicznych miejscowości, umożliwiające w warunkach bezpiecznych organizowanie wszelkiego rodzaju zabaw i gier, w szczególności dla dzieci i młodzieży i mieszkańców społeczności lokalnej. Oprócz tego realizacja tych zadań spowoduje poszerzenie lokalnej, ogólnodostępnej oferty infrastruktury sportowej, umożliwi organizację rozgrywek sportowych, w tym kompleksowej nauki współzawodnictwa i gier zespołowych, również na poziomie międzyszkolnym, spowoduje poprawę warunków szkoleniowo – treningowych dzieci, młodzieży i innych osób korzystających z boisk, a także doprowadzi do zwiększenia atrakcyjności turystycznej gmin objętych zadaniami jako miejsc z ogólnodostępną bazą sportową i rekreacyjną.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się