dzisiaj jest: 27 września 2022 r.   ::    imieniny: Damian, Wincenty, Kosma
 • Polski Związek Pływacki podsumował sezon

  Polski Związek Pływacki podsumował sezon

 • Ogólnopolska kampania

  Ogólnopolska kampania "Dzień Ojca na nowo"

 • Uwaga! Przedłużenie terminu remontu na drodze powiatowej

  Uwaga! Przedłużenie terminu remontu na drodze powiatowej

 • Akcja honorowego oddawania krwi w Starostwie Powiatowym w Tarnowie

  Akcja honorowego oddawania krwi w Starostwie Powiatowym w Tarnowie

 • Polskie Państwo Podziemne – mobilna gra miejska dla uczniów szkół z Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Rejestracja internetowa do 24 września

  Polskie Państwo Podziemne – mobilna gra miejska dla uczniów szkół z Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Rejestracja internetowa do 24 wrześniaPolski Związek Pływacki podsumował sezon

Polski Związek Pływacki podsumował sezon Pochodzący z Tarnowca pod Tarnowem wychowanek BOSiR Brzesko, pływający obecnie w klubie G-8 Bielany Warszawa 17-letni Ksawery Masiuk trafił do światowej czołówki mistrzów w pływaniu. W czwartek 22 września br. w Warszawie odbyło się podsumowanie wiosenno-letniego sezonu pływackiego, w którym uczestniczył starosta tarnowski Roman Łucarz. Czytaj więcej...


Ogólnopolska kampania "Dzień Ojca na nowo"

Ogólnopolska kampania Akcja, która ma na celu nadanie nowego, głębszego kontekstu temu świętu, jest prowadzona przez Centrum Życia i Rodziny. Starosta tarnowski Roman Łucarz, wraz z prezesem Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Robertem Rybakiem, spotkali się w Warszawie z prezesem Centrum Życia i Rodziny Pawłem Ozdobą - przekazując 3344 podpisów poparcia pod ogólnopolską kampanią " Dzień Ojca na nowo". Czytaj więcej...


Uwaga! Przedłużenie terminu remontu na drodze powiatowej

Uwaga! Przedłużenie terminu remontu na drodze powiatowej Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach informuje, że w dniach 26-30 września 2022 r., w godzinach 9:00 do 17:00 ponownie zostanie zamknięty odcinek drogi powiatowej nr 1410K relacji Zdonia-Czchów-Iwkowa na odcinku od szkoły średniej w miejscowości Zakliczyn do szkoły podstawowej w miejscowości Stróże. Czytaj więcej...


Akcja honorowego oddawania krwi w Starostwie Powiatowym w Tarnowie

Akcja honorowego oddawania krwi w Starostwie Powiatowym w Tarnowie Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Starostwie Powiatowym w Tarnowie przypomina o  akcji honorowego oddawania krwi, organizowanej w Starostwie Powiatowym w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38 i zachęca do udziału wszystkich chętnych. Akcja odbędzie się 27 września 2022 roku, w godz. od 8:00 do 12:00 w sali konferencyjnej, na parterze budynku. Czytaj więcej...


Polskie Państwo Podziemne – mobilna gra miejska dla uczniów szkół z Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Rejestracja internetowa do 24 września

Polskie Państwo Podziemne – mobilna gra miejska dla uczniów szkół z Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Rejestracja internetowa do 24 września Oddział IPN w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie zapraszają uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Tarnowa i powiatu tarnowskiego do udziału w mobilnej grze miejskiej zatytułowanej „Polskie Państwo Podziemne”, która odbędzie się w Tarnowie 26 września 2022 r., w godz. 9-15. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawach załatwianych milcząco związanych z przyjęciem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Budownictwa

rozmiar tekstu w artykule:
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w sprawach załatwianych milcząco w związku z wykonywaniem przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie jest Starosta Tarnowski, mający siedzibę w Tarnowie (33-100) przy ul. Gabriela Narutowicza 38.

  Z administratorem można skontaktować się:
  - poprzez pocztę elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  - telefonicznie +48 14 688 33 00,
  - listownie - kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym osoby, których dane są przetwarzane mogą się kontaktować poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pod numerem telefonu +48 146883366 oraz listownie pisząc na adres siedziby administratora.

  Do Inspektora Ochrony Danych można kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

  Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. udzielanie porad, konsultacji czy rozpatrywanie skarg. Wnioski w tego typu sprawach powinny być kierowane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań starosty związanych z przyjęciem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych. Przetwarzanie danych jest związane ze spełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 30 ust. 1a i art. 80 ust 1 lit a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

  W przypadku danych, które zostały podane dobrowolnie (np. nr telefonu, adres e-mail) podstawę prawną ich przetwarzania stanowi zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*.

 4. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej 8 lat, co wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 5. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Ponadto w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do żądania usunięcia tych danych.

  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 6. Odbiorcami danych, czyli podmiotami którym w świetle obowiązujących przepisów prawa dane osobowe mogą być ujawnione, w zależności od realizowanego zadania lub usługi, są lub będą:
  • strony postępowania administracyjnego;
  • organy publiczne oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych, w celach i zakresie wynikających z obowiązujących przepisów prawa;
  • inne podmioty, w tym te które na podstawie zawartych umów, przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Powiat Tarnowski lub Starosta Tarnowski.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się