dzisiaj jest: 18 stycznia 2022 r.   ::    imieniny: Piotr, Małgorzata
 • Likwidacja barier w Małopolsce w 2022 roku

  Likwidacja barier w Małopolsce w 2022 roku

 • Można składać wnioski w ramach świadczeń 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

  Można składać wnioski w ramach świadczeń 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

 • Powrót do zdrowia, powrót do pracy

  Powrót do zdrowia, powrót do pracy

 • Koncert kolęd

  Koncert kolęd

 • Do końca roku 2022 trzeba pozbyć się

  Do końca roku 2022 trzeba pozbyć się "kopciuchów"Likwidacja barier w Małopolsce w 2022 roku

Likwidacja barier w Małopolsce w 2022 roku Małopolski Oddział PFRON przypomina o realizacji i terminach przyjmowania wniosków oraz wystąpień samorządów powiatowych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Czytaj więcej...


Można składać wnioski w ramach świadczeń 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Można składać wnioski w ramach świadczeń 500+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy Od 2022 r. świadczenia (tzw. 500+) w ramach programu "Rodzina 500+” oraz Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe, które zostanie wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia, które dotyczą świadczeń, będą przekazywane w formie elektronicznej. Czytaj więcej...


Powrót do zdrowia, powrót do pracy

Powrót do zdrowia, powrót do pracy Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego, zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. Czytaj więcej...


Koncert kolęd

Koncert kolęd Gminne Centrum Kultury w Żabnie oraz Burmistrz Żabna i Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Otfinowie zapraszają na koncert „Kolędy na trzech tenorów”. Patronatem honorowym wydarzenia jest Starosta Tarnowski Roman Łucarz i Burmistrz Żabna Marta Herduś. Czytaj więcej...


Do końca roku 2022 trzeba pozbyć się "kopciuchów"

Do końca roku 2022 trzeba pozbyć się Rok 2022 to ostatni rok, w którym można ogrzewać domy piecami węglowymi które nie spełniają norm emisji co najmniej 3 klasy, tzw. „kopciuchami”. Od stycznia 2023 roku będzie to zakazane. Tak wynika z Uchwały Antysmogowej przyjętej w 2017 r. przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą kotły 3 i 4 klasy mogą być użytkowane kilka lat dłużej, bo do końca 2026 roku.  Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

covid 19 informacje z powiatu

tarcza antykryzysowa

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Sesje Rady Powiatu Tarnowskiego - VI Kadencja (2018-2023)

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

Termin: 28 grudnia 2021 r. o godz. 12.00. Posiedzenie odbędzie się w sposób zdalny.

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII nadzwyczajnej sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Roczne sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych roku 2020.
 6. Informacja z realizacji w roku 2021 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy.
 7. Ocena działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w: Dzierżaninach, Karwodrzy i Woli Rzędzińskiej za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXVIII.261.2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tarnowski z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej w tym specjalistycznej oraz rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnowskiego na lata 2016-2020 – stan na 31 grudnia 2019 r.”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tarnowskiego.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2021 rok Nr XXVI.244.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu Powiatu Tarnowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego.
 17. Podjęcie Budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2022 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Tarnowskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej.
 21. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego.
 22. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 23. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych.
 24. Zamknięcie obrad.

                                                                Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego

                                                                                      Paweł Smoleń

 

Tarnów, 16 grudnia 2021 r.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się