dzisiaj jest: 3 października 2022 r.   ::    imieniny: Teresa, Gerard, Bogumił
 • Zakończona największa inwestycja drogowa w historii powiatu

  Zakończona największa inwestycja drogowa w historii powiatu

 • Znamy zwycięzców mobilnej gry miejskiej „Polskie Państwo Podziemne”

  Znamy zwycięzców mobilnej gry miejskiej „Polskie Państwo Podziemne”

 • Ślubowanie uczniów klas pierwszych

  Ślubowanie uczniów klas pierwszych

 • Sprzęt komputerowy dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

  Sprzęt komputerowy dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

 • Szkoły powiatowe z dofinansowaniem od ministra

  Szkoły powiatowe z dofinansowaniem od ministraZakończona największa inwestycja drogowa w historii powiatu

Zakończona największa inwestycja drogowa w historii powiatu Ta inwestycja trwała pięć lat i była największym przedsięwzięciem drogowym w historii powiatu tarnowskiego. Właśnie zakończyła się rozbudowa powiatowej drogi nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna i Karwodrza. W symbolicznym otwarciu zmodernizowanej jezdni – oprócz władz samorządowych powiatu – uczestniczyli również poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, senator Kazimierz Wiatr i szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala. Czytaj więcej...


Znamy zwycięzców mobilnej gry miejskiej „Polskie Państwo Podziemne”

Znamy zwycięzców mobilnej gry miejskiej „Polskie Państwo Podziemne” Oddział IPN w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie zorganizowali kompetycję w mobilnej grze miejskiej zatytułowanej „Polskie Państwo Podziemne” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Grupy pod opieką nauczycieli pokonały trasę wyznaczoną na terenie miasta Tarnowa, rozwiązując różnego rodzaju zadania. Czytaj więcej...


Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych W czwartek 29 września uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy Pod Ławczówkiem”, odwiedzili wojenną nekropolię swych patronów w Łowczówku. Pierwszoklasiści z tej szkoły dokonali tam tradycyjnego ślubowania uczniowskiego. Uczcili tym samym pamięć 128 legionistów, dla których bój pod Łowczówkiem był „tym ostatnim”. Czytaj więcej...


Sprzęt komputerowy dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Sprzęt komputerowy dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Powiat Tarnowski otrzymał dofinansowanie w ramach Grantu 2 - „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne RPO WM na lata 2014-2020 na zakup sprzętu komputerowego. Czytaj więcej...


Szkoły powiatowe z dofinansowaniem od ministra

Szkoły powiatowe z dofinansowaniem od ministra Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Tarnowski otrzymały dofinasowanie na realizację Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” edycja jesienna 2022 w ramach programu „Polski Ład” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie wycieczek szkolnych do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Sesje Rady Powiatu Tarnowskiego - VI Kadencja (2018-2023)

XLVII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

Termin: 11 października 2022 r. o godz. 12.00
Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie ul. Narutowicza 38 – sala 11 (parter)

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji;
 2. Przyjęcie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z XLV i XLVI nadzwyczajnej sesji;
 4. Interpelacje radnych;
 5. Sprawozdanie końcowe ze współzawodnictwa sportowego Szkół Powiatu Tarnowskiego
  w roku szkolnym 2021/2022;
 6. Sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w roku 2021 oraz zamierzenia w najbliższym czasie mające na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego na terenie Powiatu Tarnowskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XL.352.2022 z dnia 29 marca 2022 roku
  w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Tarnowski z zakresu zatrudniania
  i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Stróżach;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Karwodrzy;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy
  w Nowodworzu;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Gromnik prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Szerzyny prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII.376.2022 Rady Powiatu Tarnowskiego z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie powierzenia Gminie Ciężkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Tarnowskiego;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Tarnowskim i Powiatem Jasielskim w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogą powiatową nr 1829R Jareniówka - Jabłonica - gr. wojew. - Czermna w km od 12+163 do 12+214.
 15. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego
  w I półroczu 2022;
 16. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnowskiego za I półrocze 2022 roku;
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnowskiego;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2022 rok
  Nr XXXVIII.339.2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku;
 19. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Tarnowskiego i informacja z realizacji uchwał Rady;
 20. Zapytania i wolne wnioski radnych;
 21. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wolne wnioski radnych;
 22. Zamknięcie obrad.

Przewodnicy Rady Powiatu Tarnowskiego - Paweł Smoleń
Tarnów, 28 września 2022 r.

Więcej artykułów…

 1. XLVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 2. XLV Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 3. XLIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 4. XLIII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 5. XLII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 6. XLI Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 7. XL Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 8. XXXIX Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 9. XXXVIII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 10. XXXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 11. XXXVI Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 12. XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 13. XXXIII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 14. XXXII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 15. XXXI Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 16. XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu
 17. XXIX Sesja Rady Powiatu - Nadzwyczajna
 18. XXVII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym
 19. XXVI Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym
 20. XXV Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym
 21. XXIV Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym
 22. XXII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym
 23. XXI nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 24. XX Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 25. XIX Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym
 26. XVIII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego - w trybie zdalnym
 27. XVII sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 28. XVI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 29. XV sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 30. XIV sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 31. XII sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 32. XI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 33. X sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 34. IX sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 35. VIII sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 36. VII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 37. VI sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 38. V sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 39. IV sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 40. III sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 41. II sesja Rady Powiatu Tarnowskiego
 42. I Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się