dzisiaj jest: 27 września 2022 r.   ::    imieniny: Damian, Wincenty, Kosma

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Scalenie gruntów położonych w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno, powiat tarnowski"

rozmiar tekstu w artykule:

baner eu malopolska prow
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."


Operacja pn.: "Scalenie gruntów położonych w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno, powiat tarnowski" współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.

Celem scalenia gruntów jest poprawa struktury obszarowej i rozłogu gospodarstw poprzez zmniejszenie liczby działek w gospodarstwie, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi publicznej, poprawę kształtu działek z dostosowaniem ich granic do warunków terenowych (rzeźby terenu, dróg, rowów melioracyjnych).

W procesie scalenia przewidziano do budowy 9,94 km nowych dróg, 16,68 km dróg do modernizacji. Proponowane rozwiązania zapewnią dostęp do drogi publicznej projektowanym działkom, skrócą czas i długość dojazdu do pól, co znacznie ograniczy zanieczyszczenie środowiska związane ze spalinami komunikacyjnymi, umożliwią przejazd sprzętu rolniczego, co przełoży się na wymierne korzyści dla miejscowego rolnictwa. Ujęta w założeniach do projektu scalenia gruntów lokalizacja nowych dróg transportu rolnego, a w szczególności modernizacja istniejących wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo ruchu, płynność jazdy, obniży poziom zapylenia i hałasu, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na elementy środowiska przyrodniczego i  przyczyni się do wzmacniania siły gospodarczej i zagwarantuje długotrwałe wykorzystanie ziemi, która - obok zabezpieczenia funkcji ekologicznych - zagwarantuje przyszłym generacjom żywotność terenów wiejskich.

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno, powiat tarnowski, województwo małopolskie.

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym:  644,6122 ha, w tym:

  • Nieciecza, gmina Żabno obszar o powierzchni 423,6976 ha
  • Czyżów, gmina Żabno obejmujące obszar o powierzchni 199,4456 ha
  • Podlesie Dębowe, gmina Żabno obejmujące obszar o powierzchni 16,9982 ha
  • Żabno, gmina Żabno obejmujące obszar o powierzchni 4,4708 ha

Beneficjentowi (Powiatowi  Tarnowskiemu) została przyznana pomoc w wysokości 7 526 672 zł.  Z tej kwoty 2 150 478 zł przeznaczone zostanie na prace geodezyjne, 5 379 194 zł na prace urządzeniowo – rolne, w rezultacie których wybudowane zostaną drogi dojazdowe do pól, które zapewnią każdej działce dostęp do drogi publicznej.
Projekt w 63,63% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach w poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Pozostała część (36,37%) pokrywana jest z budżetu Państwa.

Termin zakończenia prac planowany jest na maj 2023 r.

Realizację projektu nadzoruje Wydział Gospodarowania Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się