dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Mój rozwój - moja przyszłość II"

rozmiar tekstu w artykule:

baner fepr rp m ueefs

1 czerwca rozpoczeła się realizacja projektu "Mój rozwój - moja przyszłość II" dofinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności pracy SOSW i 5 szkół ponadpodstawowych w Powiecie Tarnowskim w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i uniwersalnych umiejętności poprzez organizację wsparcia dla nauczycieli i uczniów oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatycznych, kompetencji językowych i specjalistycznych.

Projekt skierowany jest do uczniów i kadry szkół prowadzących kształcenie ogólne, które wyraziły chęć udziału w projekcie tj. Liceum Ogólnokształcącego w Zesole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie, Liceum Ogólnokształcącego wTuchowie, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku, Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowice i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Wierzchosławicach - Dwudniaki. Zaplanowane działania w głównej mierze skupią się na wsparciu szkół w sprzęt TIK.

W ramach projektu zaplanowano:

 1. Adaptację pomieszczeń w szkołach oraz dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie dla osób niepełnosprawnych m.in. zakup windy.
 2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, język angielski, język niemiecki).
 3. Zajęcia rozwijające (matematyka, informatyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, język angielski, język niemiecki).
 4. Koła zainteresowań(matematyka, informatyka, biologia, geografia, język angielski, język niemiecki, przedsiębiorczość).
 5. Zajęcia specjalistyczne (logopedyczne z usprawnianiem mowy i komunikacji, hipoterapia, zajęcia z integracji sensorycznej, arteterapia (zajęcia plastyczne), arteterapia (zajęcia teatralne, dogoterapia).
 6. Zajęcia poza szkołą i poza lekcjami – wyjazdy edukacyjne (matematyka, informatyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, język angielski, język niemiecki).
 7. Doradztwo zawodowe (grupowe, indywidualne, wyjazd).
 8. Doskonalenie nauczycieli (kursy, szkolenia, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej, kompetencji wychowawczych, TIK).

Wsparcie zostało zaplanowane na podstawie przedstawionych diagnoz i zapotrzebowania szkół. Do zajęć zaplanowano zakup niezbędnego sprzętu TIK, pomocy dydaktycznych, materiałów dla uczniów.

Wartość projektu to 2 049 774,30 zł, w tym dofinansowanie 1 947 285,58 zł,  wkład własny Powiatu Tarnowskiego w wysokości 5% - 102 488,72 zł zróżnicowany w poszczególnych latach, tj. w roku 2020 - 64 177,04 zł, w roku 2021 - 38 311, 68 zł. Ponadto na zakup środków trwałych i adaptację zostanie przeznaczone 361 147,80 zł.


W dniu 4 września rozpoczyna się nabór uczestników do projektu na rok szkolny 2020/2021

Przewiduje się przeprowadzanie rekrutacji na każdy rok szkolny ze względu na zróżnicowanie zajęć. Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej placówki. W ramach projektu uczniowie wezmą udział w:

 • zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego,
 • zajęciach rozwijające z matematyki, informatyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego,
 • koła zainteresowań z matematyki, informatyki, biologii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego, przedsiębiorczości,
 • zajęciach specjalistycznych (logopedycznych z usprawnianiem mowy i komunikacji, hipoterapii, zajęciach z integracji sensorycznej, arteterapii (zajęcia plastyczne i teatralne), dogoterapii,
 • zajęciach poza szkołą i poza lekcjami - wyjazdach edukacyjnych z matematyki, informatyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego,
 • doradztwie zawodowym (grupowym, indywidualnym, wyjazd).

Zajęcia dla uczniów będą prowadzone w małych grupach (do 8 osób), aby  dostosować tempo pracy do indywidualnych potrzeb oraz możliwości sprawdzania na bieżąco postępów w nauce.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszystkie niezbędne do realizacji zadań i osiągnięcia celów materiały i pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy zostaną zakupione w ramach budżetu projektu.


W dniu 4 września rozpoczyna się nabór uczestników - nauczycieli do projektu na rok szkolny 2020/2021

Przewiduje się przeprowadzanie rekrutacji na każdy rok szkolny ze względu na zróżnicowanie szkoleń. Rekrutacja będzie prowadzona oddzielnie dla każdej placówki.
Dla nauczycieli zaplanowano kursy, szkolenia, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej, kompetencji wychowawczych, TIK zgodnie z przedstawionymi diagnozami.
Szkolenia dla nauczycieli poprowadzą firmy, które zostaną wyłonione z postępowania na zasadzie Kodeksu Cywilnego.
Udział w projekcie jest bezpłatny.


plakat moj rozwoj moja przyszlosc 2
Plakat w wersji PDF

plakat dbamy o twoj rozwoj
Plakat w wersji PDF

Podczas realizacji projektu w roku szkolnym 2020/2021 realizowano zajęcia dla uczniów, odbyło się łącznie w:

 1. Liceum Ogólnokształcącym w Zesole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie:
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki - 90 godz
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego - 60 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z informatyki -30 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z biologii -30 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z geografii - 30 godz
  • Koło zainteresowań z przedsiębiorczości -30 godz
  • Doradztwo zawowodowe grupowe -10 godz
  • Doradztwo zawodowe indywidualne -15 godz
 2. Liceum Ogólnokształcącym wTuchowie:
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki -120 godz
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z fizyki - 20 godz
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z biologii - 20 godz
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z chemii -20 godz
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z geografii - 20 godz
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego -80 godz
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z języka niemieckiego - 20 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z matematyki - 60 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z informatyki - 30 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z fizyki - 30 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z chemii - 30 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z języka angielskiego -60 godz
  • Koło zainteresowań z matematyki - 30 godz
  • Koło zainteresowań z informatyki - 30 godz
  • Koło zainteresowań z biologii -30 godz
  • Koło zainteresowań z geografii -30 godz
  • Koło zainteresowań z języka angielskiego -30 godz
  • Koło zainteresowań z języka niemieckiego - 30 godz
  • Wyjazd z doradztwa zawodowego - 1 wyjazd
  • Wyjazdy edukacyjne:
   • *CHEMIA do Producenta Opakowań z Tworzyw Sztucznych AXIPLAST Dębica 1 wyjazd x 25os
   • *J.ANGIELSKI 4 wyjazd: Poznajemy Tarnów – zwiedzanie miasta, zapoznanie z kulturą w języku angielskim 25os oraz Spotkanie z kulturą krajów anglojęzycznych (warsztaty, wykład, pogadanki, prezentacje, pokazy) prowadzone przez Stowarzyszenie Comhlan w Sportowym Klubie Podwawelskim 3 grupy
   • *J.NIEMIECKI do Instytutu Goethego, Fabryki Schindlera i Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK (warsztaty) - 1 grupa
 3. Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu:
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki - 60 godz
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z języka niemieckiego -30 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z chemii - 30 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z geografii - 30 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z języka angielskiego -25 godz
  • Koło zainteresowań z informatyki -20 godz
  • Wyjazd na warsztaty "Kuźnia wiedz" plus zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce z chemii- 1 wyjazd
  • Wyjazd do Ojcowa - "Zajęcia z wodą" oraz Ogród Zoologiczny w Krakowie z geografii -1 wyjazd
 4. Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku:
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki -100 godz
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego- 60 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z języka angielskiego - 60 godz
  • Koło Naukowe z matematyki - 40 godz
  • Koło Naukowe z informatyki - 30 godz
  • Koło Naukowe z biologii - 60 godz
  • Koło Naukowe z geografii -40 godz
 5. Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach:
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki - 30 godz
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z biologii - 30 godz
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z geografii -30 godz
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego -30 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z matematyki - 60 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z informatyki - 60 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z biologii -60 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z chemii - 60 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z geografii -60 godz
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z języka niemieckiego -60 godz
  • Koło Naukowe z informatyki - 60 godz
  • Doradztwo zawodowe grupowe - 20 godz
  • Wyjazd do Miquido i Ogrodu Doświadczeń do Krakowa z przedmiotu informatyka -1 wyjazd
  • Wyjazd do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach i Ojcowskiego Parku Narodowego z przedmiotu geografia - 1 wyjazd
 6. Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wierzchosławicach - Dwudniaki:
  • Koło zainteresowań z matematyki - 30 godz
  • Koło zainteresowań z informatyki- 25 godz
  • Zajecia logopedyczne z usprawnianiem mowy i komunikacji - 80 godz
  • Hipoterapia- 120 godz
  • Zajęcia z integracji sensorycznej- 80 godz
  • Dogoterapia -40 godz

Ze względu na panującą pandemię koronowirusa COVID- 19 i związane z tym zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach podjęto działania przystosowawcze tj. zajęcia odbywały się w formie zdalnej.

Odbyły się również szkolenia dla nauczycieli:

 • ZSOiZ w Cieżkowicach – Obsługa Monitorów Interaktywnych - 6 n-li- 5 godz;
 • ZSOiZ w Gromniku - Szkolenie nauczycieli z zakresu TIK – „Podstawy profilaktyki i reagowania na wybrane zagrożenia on –line w szkołach ponadpodstawowych”, uczest. mieli zapewniony catering -17 n-li- 10 godz;
 • ZSLiT w Wojniczu - Szkolenie nauczycieli „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w mojej szkole” - 10 n-li- 4 godz;
 • ZSP w Zakliczynie - Szkolenie nauczycieli z zakresu obsługi tablicy interaktywnej - 10 n-li- 5 godz;
 • SOSW w Wierzchosławicach – Dwudniaki - Kurs dla nauczycieli – Terapia Behawioralna w teorii i praktyce, uczest. mieli zapewniony catering - 32 n-li- 46 godz.;

1 nauczycielka z ZSOiZ w Cieżkowicach kontynuowała studia podyplomowe na kierunku Pedagogika specjalna- diagnoza i terapia.
1 nauczycielka z ZSOiZ w Gromniku rozpoczęła studia podyplomowe na kierunku Tyflopedagogika -edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością wzrokową.

W ramach przedmiotowego projektu doposażono pracownie przedmiotowe w nowoczesny sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne do zajęć.

Ze względu na panującą pandemię koronowirusa COVID- 19 nie udało się zrealizować wszystkich zaplanowanych na ten rok szkolny wyjadów edukacyjnych i szkoleń dla nauczycieli, zostały one przesuniętę na kolejny rok szkolny.


W dniu 01 września rozpoczyna się nabór uczestników do projektu na rok szkolny 2021/2022.

Rekrutacja jest prowadzona oddzielnie dla każdej placówki.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w:

 • Zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego
 • Zajęciach rozwijające z matematyki, informatyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego
 • Koła zainteresowań z matematyki, informatyki, biologii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego, przedsiębiorczości
 • Zajęciach specjalistycznych (logopedycznych z usprawnianiem mowy i komunikacji, hipoterapii, zajęciach z integracji sensorycznej, arteterapii (zajęcia plastyczne i teatralne), dogoterapii
 • Zajęciach poza szkołą i poza lekcjami – wyjazdach edukacyjnych z matematyki, informatyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego
 • Doradztwie zawodowym (grupowym, indywidualnym, wyjazd)

Zajęcia dla uczniów będą prowadzone w małych grupach (do 8 osób), aby dostosować tempo pracy do indywidualnych potrzeb oraz możliwości sprawdzania na bieżąco postępów w nauce.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie niezbędne do realizacji zadań i osiągnięcia celów materiały i pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy zostaną zapewnione w ramach budżetu projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz uczestnictwa w zajęciach.


W dniu 01 września rozpoczyna się nabór uczestników - nauczycieli do projektu na rok szkolny 2021 /2022.

Rekrutacja jest prowadzona oddzielnie dla każdej placówki.

Dla nauczycieli zaplanowano kursy i szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem TIK, rozwijania kompetencji w zakresie pracy z uczniem o SPEiR, rozwijania kompetencji w zakresie kształtowania systemu wartości i postaw ucznia oraz studia podyplomowe z biologii.

Szkolenia dla nauczycieli poprowadzą firmy wyłonione w drodze postępowania na zasadzie Kodeksu Cywilnego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz udziału w projekcie.


W dniu 03 marca rozpoczyna się nabór uczestników do dodatkowych form wsparcia na II semestr roku szkolnnego 2021/2022.

Rekrutacja jest prowadzona oddzielnie dla każdej placówki.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w:

 • Koła zainteresowań prowadzonych w wirtualnej rzeczywistości
 • Koła zaintersowań z umiejętności uczenia się
 • Zajęciach poza szkołą i poza lekcjami - wyjazdach edukacyjnych z matematyki, informatyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego

Zajęcia dla uczniów będą prowadzone w małych grupach (do 8 osób), aby dostosować tempo pracy do indywidualnych potrzeb oraz możliwości sprawdzania na bieżąco postępów w nauce.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie niezbędne do realizacji zadań i osiągnięcia celów materiały i pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy zostaną zapewnione w ramach budżetu projektu.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz uczestnictwa w zajęciach.


W dniu 03 marca rozpoczyna się nabór uczestników - nauczycieli na dodatkowe szkolenia oferowane w ramach projektu.

Rekrutacja jest prowadzona oddzielnie dla każdej placówki.

Dla nauczycieli zaplanowano szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem TIK oraz rozwijania kompetencji uczenia się u uczniów.

Szkolenia dla nauczycieli poprowadzą firmy zewnętrzne.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz udziału w projekcie.


Podczas realizacji projektu w roku szkolnym 2021/2022 realizowano zajęcia dla uczniów, odbyło się łącznie:

 1. Liceum Ogólnokształcącym w Zesole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie:
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki - 90 godz.,
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego - 60 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z informatyki - 30 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z biologii - 30 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z geografii - 30 godz.,
  • Koło zainteresowań z przedsiębiorczości - 30 godz.,
  • Koło zainteresowań Wirtualna rzeczywiskość z fizyki - 25 godz.,
  • Doradztwo zawowodowe grupowe - 10 godz.,
  • Doradztwo zawodowe indywidualne -15 godz.,
  • Wyjazde edukacyjne:
   • BIOLOGIA trasa na Gubałówkę oraz do Reptarium i Podwodnego Świata Zakopanego 1 wyjazd dla 30 uczniów,
   • JĘZYK ANGIELSKI do Zakopieńskiego Centrum Kultury, Muzeum Figur Woskowych oraz seans anglojęzyczny w Zakopanem 1 wyjazd dla 25 uczniów;
 2. Liceum Ogólnokształcącym wTuchowie:
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki - 120 godz.,
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z fizyki - 20 godz.,
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z biologii - 20 godz.,
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z chemii - 20 godz.,
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z geografii - 20 godz.,
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego - 80 godz.,
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z języka niemieckiego - 20 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z matematyki - 60 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z informatyki - 30 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z fizyki - 30 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z chemii - 30 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z języka angielskiego - 60 godz.,
  • Koło zainteresowań z matematyki - 30 godz.,
  • Koło zainteresowań z informatyki - 30 godz.,
  • Koło zainteresowań z biologii -30 godz.,
  • Koło zainteresowań z geografii - 30 godz.,
  • Koło zainteresowań z języka angielskiego - 30 godz.,
  • Koło zainteresowań z języka niemieckiego - 30 godz.,
  • Wyjazd z doradztwa zawodowego - 9 wyjazdów dla 134 uczniów,
  • Wyjazdy edukacyjne:
   • CHEMIA do Ocynkowni Weldron w Dębicy 1 wyjazd dla 25 uczniów,
   • JĘZYK ANGIELSKI 4 wyjazd: Poznajemy Tarnów – zwiedzanie miasta, zapoznanie z kulturą w języku angielskim 1 wyjazd dla 25 uczniów oraz Poznajemy Kraków – zwiedzanie miasta, zapoznanie z kulturą w języku angielskim 3 wyjazdy dla 75 uczniów,
   • JĘZYK NIEMIECKI do Instytutu Goethego, Fabryki Schindlera i Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK (warsztaty) - 1 wyjazd dla 25 uczniów,
   • BIOLOGIA do Uniwersytetu Rolniczego i Ogrodu Botanicznego w Krakowie 2 wyjazdy dla 48 uczniów,
   • GEOGRAFIA do Hydroelektrowni i Zamku w Nidzicy, Wąwozu Homole 2 wyjazdy dla 50 uczniów,
   • FIZYKA Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2 wyjazdy dla 50 uczniów;
 3. Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu:
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki - 60 godz.,
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z języka niemieckiego -30 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z chemii - 30 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z geografii - 30 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z języka angielskiego - 25 godz.,
  • Koło zainteresowań z informatyki - 20 godz.,
  • Koło zainteresowań Wirtualna rzeczywistość z geografii - 20 godz.,
  • Koło zainteresowań Wirtualna rzeczywistość z chemii - 20 godz.,
  • Wyjazdy edukacyjne:
   • CHEMIA na warsztaty "Kuźnia wiedz" plus zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce - 1 wyjazd dla 8 uczniów,
   • GEOGRAFIA do Ojcowskiego Parku Nraodowego - "Zajęcia z wodą" oraz Ogród Zoologiczny w Krakowie -1 wyjazd dla 8 uczniów;
 4. Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku:
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki - 100 godz.,
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego - 60 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z języka angielskiego - 60 godz.,
  • Koło Naukowe z matematyki - 40 godz.,
  • Koło Naukowe z informatyki - 30 godz.,
  • Koło Naukowe z biologii - 60 godz.,
  • Koło Naukowe z geografii - 40 godz.,
  • Koło zainteresowań Wirtualna rzeczywistość z chemii - 25 godz.,
  • Koło zainteresowań Wirtualna rzeczywistość z fizyka - 25 godz.,
  • Wyjazdy edukacyjne:
   • MATEMATYKA do Collegium Maius UJ i Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 2 wyjazdy dla 50 uczniów,
   • FIZYKA do Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema i Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie 2 wyjazdy dla 50 uczniów,
   • BIOLOGIA do Muzeum Anatomii UJ oraz Muzeum Przyrodniczego ISEZ PAN w Krakowie 2 wyjazdy dla 50 uczniów,
   • CHEMIA do Wydziału Chemii UJ oraz Muzeum Bursztyny Amber Museum w Krakowie 2 wyjazdy dla 50 uczniów,
   • GEOGRAFIA 3 wyjazdy do: Ojcowskiego Parku Narodowego 1 wyjazd dla 25 uczniów, Pienińskiego Parku Narodowego 1 wyjazd dla 25 uczniów, Popradzkiego Parku Krajobrazowego 1 wyjazd dla 30 uczniów,
   • JĘZYK ANGIELSKI wykład na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie 2 wyjazdy dla 50 uczniów;
 5. Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowice:
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki - 30 godz.,
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z biologii - 30 godz.,
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z geografii - 30 godz.,
  • Dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego - 30 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z matematyki - 60 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z informatyki - 60 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z biologii - 60 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z chemii - 60 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z geografii - 60 godz.,
  • Rozwijające uzdolnienia uczniów z języka niemieckiego - 60 godz.,
  • Koło Naukowe z informatyki - 60 godz.,
  • Doradztwo zawodowe grupowe - 20 godz.,
  • Wyjazdy edukacyjne:
   • INFORMATYKA do Polcom SA Skawina i Lotniczego Centrum Edukacyjnego w Krakowie -1 wyjazd dla 20 uczniów,
   • GEOGRAFIA do Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach i Ojcowskiego Parku Narodowego - 1 wyjazd dla 25 uczniów,
   • CHEMIA d Zakładu Farmaceutycznego w Krakowie oraz Kopalni Soli w Wieliczce - 1 wyjazd dla 20 uczniów;
 6. Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Wierzchosławicach - Dwudniaki:
  • Zajecia logopedyczne z usprawnianiem mowy i komunikacji - 80 godz dla 4 uczniów,
  • Hipoterapia - 120 godz dla 6 uczniów,
  • Zajęcia z integracji sensorycznej - 80 godz dla 4 uczniów,
  • Dogoterapia - 40 godz dla 4 uczniów,
  • Arteterapia - zajęcia plastyczne - 25 godz.,
  • Arteterapia - zajęcia teatralne - 25 godz.

Ze względu na panującą pandemię koronowirusa COVID-19 i związane z tym zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach podjęto działania przystosowawcze tj. część zajęć odbywała się w formie zdalnej.

Odbyły się również szkolenia dla nauczycieli:

 • „Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w uczeniu” dla 10 nauczycieli ZSP Zakliczyn,
 • „Wykorzystanie monitora interaktywnego w procesie edukacji” dla 32 nauczycieli SOSW Wierzchosławice,
 • „Wstęp do AAC i dlaczego to jest takie ważne z osobami niemówiącymi” dla 32 nauczycieli SOSW Wierzchosławice,
 • „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” dla 32 nauczycieli SOSW Wierzchosławice,
 • „AAC w praktyce” dla 32 nauczycieli SOSW Wierzchosławice,
 • „Budowanie kontaktu jako podstawa do efektywnej pracy z uczniami w duchu porozumienia bez przemocy” dla 32 nauczycieli SOSW Wierzchosławice,
 • „Mediacje w szkole, czyli jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty?” dla 17 nauczycieli ZSOiZ Gromnik,
 • „Pozytywna dyscyplina w klasie szkolnej. Komunikacja – kierowanie - motywacja” dla 10 nauczycieli ZSLiT Wojnicz,
 • "Wykorzystanie VR i AR na zajęciach" dla 6 nauczycieli ZSOiZ Ciężkoiwce, 6 nauczycieli ZSLiT Wojnicz, 7 nauczycieli ZSOiZ Gromnik i 16 nauczycieli ZSP Zakliczyn,
 • "Rozwijanie umiejętności uczenia się wśród uczniów" dla 5 nauczycieli ZSOiZ Ciężkoiwce i 5 nauczycieli ZSLiT Wojnicz.

1 nauczyciel z ZSOiZ w Gromniku rozpoczął studia podyplomowe na kierunku Biologia.
1 nauczycielka z ZSOiZ w Gromniku kontynuowała studia podyplomowe na kierunku Tyflopedagogika - edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością wzrokową.

W ramach przedmiotowego projektu doposażono pracownie przedmiotowe w nowoczesny sprzęt TIK, pomoce dydaktyczne i materiały niezbędne do zajęć. Zakupiono gogle VR oraz licencje do zajęć prowadzonych w wirtualnej rzeczywistości.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie została oddana do użytku winda/ platforma pionowa do transportu osób z niepełnosprawnościami. Montaż windy wiązał się także z adaptacją korytarzy i klatki schodowej.


W dniu 01 września rozpoczyna się nabór uczestników do projektu na rok szkolny 2022 /2023

Rekrutacja jest prowadzona oddzielnie dla każdej placówki.

W ramach projektu uczniowie wezmą udział w:

 • Zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego;
 • Zajęciach rozwijające z matematyki, informatyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego;
 • Koła zainteresowań z matematyki, matematyka VR, informatyki, biologii, geografii, geografia VR, chemia VR, fizyka VR, języka angielskiego, języka niemieckiego, przedsiębiorczości, umiejętność uczenia się;
 • Zajęciach specjalistycznych (logopedycznych z usprawnianiem mowy i komunikacji, hipoterapii, zajęciach z integracji sensorycznej);
 • Zajęciach poza szkołą i poza lekcjami – wyjazdach edukacyjnych z matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii, języka angielskiego, języka niemieckiego;
 • Doradztwie zawodowym (grupowym, indywidualnym, wyjazdy);

Zajęcia dla uczniów będą prowadzone w małych grupach (do 8 osób), aby dostosować tempo pracy do indywidualnych potrzeb oraz możliwości sprawdzania na bieżąco postępów w nauce.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wszystkie niezbędne do realizacji zadań i osiągnięcia celów materiały i pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy zostaną zapewnione w ramach projektu.
Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz uczestnictwa w zajęciach.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się