dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Tarnowskiego z siedzibą w Wojniczu"

rozmiar tekstu w artykule:

baner fepr rp m ueefs

DZIAŁANIE 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
PODDZIAŁANIE 9.2.3 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – SPR
Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0480/19
Utworzenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Powiatu Tarnowskiego z siedzibą w Wojniczu

Beneficjent: Powiat Tarnowski
Realizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie

Wartość projektu: 3 924 299,10 zł
Dofinansowanie: 3 531 899,10 zł
Okres realizacji projektu: od 02.01.2020 do 30.06.2023

Przedmiotem projektu jest utworzenie całodobowego Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wojniczu. Projekt zakłada objęcie wsparciem i usługami z zakresu interwencji kryzysowej przez 2,5 roku aż 600 mieszkańców powiatu tarnowskiego. Będą oni mogli skorzystać z poradnictwa specjalistycznego w sytuacji kryzysowej, a w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia również z miejsc schronienia w hostelu.

Siedziba POIK będzie mieściła się w budynku Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu. W ramach realizacji projektu przewiduje się dostosowanie i adaptację dotychczasowych pomieszczeń szkolnych do celów POIK.

POIK dysponował będzie specjalistami: psycholog, prawnik, pracownik socjalny, pedagog. Powstanie i działalność POIK na terenie powiatu będzie skutkowało szybszą i bardziej dostępną ofertą wsparcia, w wyniku czego zapobiegać to będzie przejściu sytuacji kryzysowej w stan długotrwały, chroniczny. Możliwy będzie powrót do równowagi psychicznej a poprzez wsparcie post- interwencyjne zapobiegnie pojawieniu kolejnych kryzysów.

Działania dla osiągnięcia celów Projektu:

 1. Zapewnienie miejsc czasowego i doraźnego schronienia (miejsca noclegowe w sytuacji zagrożenia zdrowia/życia wynikających z sytuacji kryzysowej).
 2. Udzielenie natychmiastowego specjalistycznego, interdyscyplinarnego wsparcia i pomocy mającej na celu przywrócenie równowagi psychospołecznej. Świadczona będzie pomoc psychologiczna, pedagogiczna, poradnictwo prawne i socjalne.
 3. przeprowadzenie diagnozy stanu klienta w celu oceny stopnia zagrożenia jego równowagi psychicznej, zdrowia/ życia, w celu ustalenie planu pomocy i jego realizatorów.
 4. Działania o charakterze informacyjnym, w tym:
  1. Opracowanie i kolportaż ulotek oraz plakatów w lokalnej społeczności i wśród instytucji zajmujących się pomocą na rzecz rodzin.
  2. Utworzenie zakładki POIK na stronie internetowej PCPR, gdzie będzie przedstawiona oferta działalności POIK oraz aktualności.
 5. Działania o charakterze profilaktycznym.
 6. Całodobowe wsparcie telefoniczne.
 7. Prowadzenie w zależności od występujących potrzeb grup terapeutycznych, wsparcia, edukacyjnych, czy socjoterapeutycznych.
 8. Działania post - interwencyjne.
 9. Superwizja dla pracowników POIK.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się