dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Rozbudowa budynku szkoły w Wierzchosławicach (przysiółek Dwudniaki) na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego"

rozmiar tekstu w artykule:

baner fepr rp m ueefrr

Projekt realizowany przy udziale środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Termin realizacji projektu: 2017 – 2019
Wartość zadania: 11 134 658,46 PLN
Wysokość uzyskanego dofinansowania: 7 192 513,35 PLN
Wkład własny: 3 942 145,11 PLN


OPIS PROJEKTU

Projekt polega na rozbudowie istniejącego, nieużywanego budynku szkoły w Wierzchosławicach-Dwudniakach, gdzie zostanie przeniesiona siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Istniejące zagospodarowanie terenu zostanie przystosowane do nowych funkcji związanych z kształceniem i rehabilitacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z placem zabaw dla rekreacji użytkowników ośrodka. Wykonane zostaną nowe ławki i nowe oświetlenie terenu lampami niskimi i wysokimi.
Projektuje się rozbudowę budynku szkoły o część terapeutyczną wraz z infrastrukturą zewnętrzną, ujeżdżalnią oraz wybiegami dla koni i lonżownikiem.

W rozbudowanym obiekcie prowadzona będzie edukacja, rehabilitacja a także aktywizacja zawodowa i społeczna uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Planuje się utworzenie w nowej siedzibie Ośrodka Zakładu Aktywności Zawodowej.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się