dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Mój rozwój - moja przyszłość"

rozmiar tekstu w artykule:

logo fepr malopolska ueefs

Projekt  „Mój rozwój- moja przyszłość” realizowany jest w ramach Poddziałania 10.1.3 Kształcenie ogólne RPO WM w 7 szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnowskiego tj. ZSP Ryglice, CKZiU Tuchów, ZSP Żabno, ZSOiZ Gromnik, ZSOiZ Ciężkowice, ZSLiT Wojnicz, LO Tuchów. Realizacja projektu zaplanowana jest od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019r.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki, nauki programowania i kompetencji informatycznych u uczniów poprzez realizowane formy wsparcia oraz wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, a także wyposażenie pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki.
Działania projektowe zostały zaplanowane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół w zakresie rozwoju konkretnych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów. Planuje się następujące formy wsparcia:

 1. realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów lub słuchaczy mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i informatycznych
 2. realizację różnych form rozwijających uzdolnienia z matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii i geografii
 3. organizację kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów dla uczniów
 4. nawiązywanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym szkoły w tym m.in.: przedsiębiorcami w celu realizacji programów edukacyjnych- wizyty zawodowznawcze
 5. realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą- wyjazdy edukacyjne
 6. naukę programowania
 7. staże zawodowe

Wsparcie zostanie również skierowane do nauczycieli w celu rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych obejmuje w szczególności:

 1. studia podyplomowe
 2. programy wspomagania w zakresie TIK i pracy metodą eksperymentu

Wartość projektu to 1 610 230,26 zł, w tym dofinansowanie 1 529 718,74 zł i wkład własny Powiatu 80 511,52 zł.


Rekrutacja na formy wsparcia dla uczniów odbywa się od 13 września 2017 r. do 27 września 2017 r. Przez wyczerpanie miejsc rozumie się stworzenie oddzielnych list zakwalifikowanych dla poszczególnych szkół dla każdej formy wsparcia z danego przedmiotu. Szczegóły rekrutacji określa Regulamin.


Rekrutacja na formy wsparcia dla nauczycieli  odbywa się od 13 września 2017 r. do 27 września 2017 r. szczegóły określa Regulamin.


Mamy za sobą pierwszy semestr realizacji projektu  „Mój rozwój –moja przyszłość” w ramach Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i informatycznych; realizacja różnych form rozwijających uzdolnienia z matematyki, informatyki, fizyki, chemii, biologii i geografii; w tym organizację kół naukowych/zainteresowań, zajęć rozwijających, nauki programowania, realizację zajęć organizowanych poza lekcjami lub poza szkołą- wyjazdy edukacyjne, wizyty zawodoznawcze i  staże zawodowe dla uczniów Technikum - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach/ Technikum -Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie/ Liceum Ogólnokształcącego - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku/ Technikum - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach/ Technikum i Liceum Ogólnokształcącego - Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu/ Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie/ Technikum - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie. Wsparcie skierowane jest również dla nauczycieli mające na celu rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych obejmujące w szczególności: studia podyplomowe i programy wspomagania w zakresie oferty Wykorzystania TIK na zajęciach edukacyjnych dla przedmiotów ogólnych.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i kompetencji informatycznych.

Środki na realizację projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (95%) i wkładu własnego Powiatu(5%).

Dotychczas w ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • Zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotowych (matematycznych, informatycznych, przyrodniczych)
  • 65 szt. notebooków do: LO Tuchów 21 szt., ZSP Ryglice 17 szt., ZSP Żabno 1 szt., ZSOiZ Ciężkowice 5 szt., oraz ZSLiT Wojnicz 21 szt.
  • Sprzęt komputerowy do: LO Tuchów tablice interaktywne 2 szt., drukarki 3 szt., aparat fotograficzny 1 szt., ekran projekcyjny 1 szt. i urządzenie GPS 1 szt.; ZSP Ryglice drukarkę 1szt, drukarka A3 1 szt. i pakiet oprogramowania biurowego 8 szt.; ZSP Żabno drukarkę 1 szt., ZSOiZ Ciężkowice aparat fotograficzny 1 szt., drukarkę A3 1 szt., ekran projekcyjny 1 szt., uchwyt sufitowy 4 szt. i kabel zasilający 4szt; CKZiU Tuchów drukarkę 1 szt. oraz ZSLiT Wojnicz drukarkę 1 szt., wizualizer 2 szt. i pakiet oprogramowania biurowego 8 szt.
  • 17 szt. tabletów do: LO Tuchów 1 szt., ZSOiZ Ciężkowice 8 szt.; CKZiU Tuchów 8 szt.
  • 15 rzutników multimedialnych: do LO Tuchów 6 szt., ZSP Ryglice 1 szt., ZSP Żabno 1 szt., ZSOiZ Ciężkowice 4 szt., ZSOiZ Gromnik 1 szt., CKZiU Tuchów 1 szt. oraz ZSLiT Wojnicz 1 szt.
  • 2 routery do ZSLiT Wojnicz
  • kamera cyfrowa do LO Tuchów
  • 6 kompletów rolet wielkogabarytowych do ZSOiZ Ciężkowice
  • pomoce dydaktyczne do: LO Tuchów 2 mikroskopy stereoskopowe, 1 mikroskop z podłączeniem do komputera, 1 ława optyczna; ZSP Ryglice 3 mikroskopy, ZSOiZ Ciężkowice 1  mikroskop przenośny, 1 ława optyczna oraz ZSOiZ Gromnik 1 czasza grzewcza
  • pomoce dydaktyczne do LO Tuchów, ZSP Ryglice, ZSOiZ Ciężkowice, ZSOiZ Gromnik CKZiU Tuchów, ZSP Żabno (przezroczyste bryły z siatkami 8szt, geometria zestaw plansz ze wskaźnikiem 4szt, plansze matematyczne 1szt, modele brył 1 szt., przybory matematyczne do tablicy magnetycznej 13szt., tablica suchościeralna 3szt., „chemiczne domino” 1szt, duże bryły + bryły składane 1szt, wielkie bryły szkieletowe 1 szt., prostokątny układ współrzędnych 2szt, komplet plansz 1 szt., anatomia człowieka 1 szt., czaszka człowieka- model 1szt, nauka o ziemi – zestaw plansz 1 szt., zjawiska atmosferyczne- zestaw plansz 1szt, mapa polityczna świata 1szt, mapa polityczna Europy 1 szt., lupa 8 szt., DNA-model podstawowy 2 szt., Preparaty mikroskopowe 3 szt., modele wirusów 1szt, mapa Polski 2 szt., Mapa EU 2szt, stojak do map 2 szt., bezprzewodowa stacja meteo 2szt, lornetka 3 szt., waga elektroniczna 4 szt., model serca 3 szt., taśma miernicza 2 szt., stoper 2 szt., Poczet Wielkich Chemików-plansza 1 szt., chemiczny układ okresowy pierwiastków 1szt, Rolnictwo i użytkowanie gleb-mapa 1szt, minerały i kamienie szlachetne plansza 1 szt., Nauka o Ziemi- plansze 1szt, Minerały i skały-2 komplety, Krajobrazowa mapa świata 1szt, Mapa gospodarcza Świata-surowce, przemysł i energetyka 1szt, Degradacja w środowisku i na świeci 1szt, kompas turystyczny szt., Mapa turystyczna ścienna 1szt, statyw laboratoryjny z wyposażeniem 5szt, palnik alkoholowy szt., tablica laboratoryjna 1kpl, globus fizyczny 4szt, globus polityczny 1szt, globus indukcyjny 1szt, Skamieniałości 1szt, Skala twardości Masha 1szt, Model poziomic i warstwic 1szt, mierniki uniwersalne 5szt, zestaw oporników o regulowanej oporności 1szt, przewody elektryczne 1szt, akwarium z wyposażeniem 1szt, szkielet żaby 1szt, szkielet gada 1szt, parownica porcelanowa 1szt, moździerz porcelanowy 1szt, modele orbitrali 1szt, Biochemia zestaw klasowy 1szt, Gra „Chemiczne memeory”5szt,szkło laboratoryjne z biologii 6kpl, Gleba –zestaw doświadczalny 1szt, podręczny zestaw do analizy wody 1szt, Zestaw odczynników do przeprowadzania doświadczeń z biologii 4 komplety, zestaw laboratoryjny do chemii 4 komplety)
  • książki i atlasy do : Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie: Teraz matura - zbiór zadań i zestawów maturalnych – 8 szt., arkusze maturalne i zbiory zadań – 8 szt. oraz Atlas geograficzny do szkół ponadgimnazjalnych– 8 szt.; Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu: Teraz matura - zbiór zadań i zestawów maturalnych – 24szt.; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie: Teraz matura - zbiór zadań i zestawów maturalnych – 16 szt. oraz Teraz matura Matematyka Poziom podstawowy Tuż przed egzaminem – 8 szt., Teraz matura - Matematyka. Matura 2018-Vademecum 1szt; Matematyka dla kierunków ekonomicznych 8 szt. oraz  język C++ Szkoła programowania– 8 szt.; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach: "Chemia wokół nas. Chemia w kosmetologii" – 8 szt., Atlas geograficzny do szkół ponadgimnazjalnych– 8 szt. oraz Multimedialny atlas świata" – 1 szt.; Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach: Fizyka wokół nas" 1 szt., Matematyka. Matura 2018-Vademecum. 8 szt.; Chemia wokół nas. Chemia w kosmetologii" 8szt.; Multimedialny atlas świata 1 szt.; Parki Narodowe i inne formy ochrony przyrody – atlas 1 szt. oraz Atlas geograficzny do szkół ponadgimnazjalnych 8szt.;  Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie: podręczniki - biologia Campbella 8 szt. oraz proste klucze do oznaczania roślin 1 szt., Arkusze maturalne i zbiory zadań – 8 szt. oraz Proste klucze do oznaczania roślin 1 szt.; Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku: Matematyka. Matura 2018-Vademecum. 8szt.; Teraz matura-zadania i arkusze maturalne 8szt.; Atlas geograficzny do szkół ponadgimnazjalnych 8szt.;
  • Kalkulatory do: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie Kalkulator z funkcjami Citizen SR – 270 X 8szt. i Kalkulator SLD- 100 16szt.; Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu Kalkulator z funkcjami Citizen SR – 270 X 24 szt.; Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach Kalkulator z funkcjami Citizen SR – 270X 8 szt. i Kalkulator graficzny 8szt.; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie Kalkulator z funkcjami Citizen SR – 270X    8szt. i Kalkulator graficzny 8 szt.; Liceum Ogólnokształcące w Tuchowie Kalkulator  Citizen SLD -100    32szt.; Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku Kalkulator z funkcjami Citizen SR - 270X 8 szt. i Laminator  Fellowes Saturn 3i 1 szt.
  • Materiały biurowe i eksploatacyjne, w tym papier i tonery
  • Materiały biurowe dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie
 • Realizacja zajęć dydaktyczno- wyrównawczych:
  • Matematyka 498 godz.
  • Informatyka 58 godz.
  • Fizyka 49 godz.
  • Geografia 149 godz.
  • Biologia 69 godz.
  • Chemia 70 godz.
 • Realizacja zajęć rozwijających:
  • Matematyka 199 godz.
  • Informatyka 58 godz.
  • Geografia 136 godz.
  • Biologia 52 godz.
  • Chemia 39 godz.
 • Realizacja zajęć Koła naukowego/zainteresowań:
  • Matematyka 55 godz.
  • Informatyka 109 godz.
  • Fizyka 60 godz.
  • Geografia 25 godz.
  • Biologia 69 godz.
  • Chemia 40 godz.
 • Realizacja zajęć Nauki programowania 119 godz.
 • Zajęcia poza lekcjami i poza szkołą – wyjazdy edukacyjne:
  • Fizyka 2 wyjazdy
  • Biologia 2 wyjazdy
  • Chemia 3 wyjazdy
  • Matematyka 5 wyjazdów
 • Realizacja rocznych planów wspomagania w szkołach (spotkania diagnostyczne z dyrektorami szkół, warsztaty diagnostyczno- rozwojowe oraz spotkania grupowe z ekspertem w zakresie realizowanej oferty)

W kolejnych miesiącach projekt zakłada kontynuację w/w form wsparcia oraz organizację staży zawodowych i wizyty zawodoznawcze.

Należy podkreślić, że wszystkie działania są bezpłatne dla uczniów i nauczycieli, a całość kosztów finansowane są ze środków projektu.


Dnia 30 kwietnia 2018r. rusza rekrutacja na staż zawodowy organizowany w ramach projektu "Mój rozwój - moja przyszłość".

Staże w pierwszej kolejności skierowane są do uczniów Technikum w ZSP Żabno i ZSOiZ Ciężkowice, ze względu na zdiagnozowane potrzeby. W sytuacji nie wyczerpania miejsc o udział u stażu zawodowym będą mogli ubiegać się uczniowie szkół: LO i Technikum w ZSLiT Wojnicz, Technikum w ZSP Ryglice, LO w ZSOiZ Gromnik, Technikum w CKZiU Tuchów oraz Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie. Staże organizowane są w ramach kształcenia ogólnego w ramach przedmiotów matematycznych, informatycznych i przyrodniczych (geografia, biologia, fizyka, chemia).

Na staże obowiązuje limit miejsc:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowice

 • Matematyka - 1 osoba,
 • Informatyka – 10 osób,
 • Biologia - 7 osób,
 • Chemia – 3 osoby,
 • Fizyka – 2 osoby,
 • Geografia - 3 osoby.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabno

 • Informatyka – 6 osób,
 • Biologia - 5 osób,
 • Geografia – 5 osób.

Stażysta za odbycie 150 godzin otrzyma stypendium stażowe w wysokości 1500zł, będzie miał również możliwość ubiegania się o zwrot za badania lekarskie, zakup odzieży/obuwia ochronnego niezbędnego w miejscu pracy oraz za przejazdy do łącznej wysokości 450 zł.
Staże zaplanowane są na okres wakacyjny.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz do udziału w stażu zawodowym.

Regulamin rekrutacji na staż zawodowy i wypłaty stypendium stażowego w ramach projektu "Mój rozwój - moja przyszłość".


Dodatkowa rekrutacja na staż zawodowy organizowany w ramach projektu pn. „Mój rozwój - moja przyszłość”.

nr: RPMP.10.01.03-12-0353/16 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020.

W związku z 2 wolnymi miejscami do udziału w stażach zawodowych z przedmiotu fizyka działając zgodnie z regulaminem rekrutacji z dnia 11 kwietnia 2018r. (Uchwała Zarządu Powiatu nr 2881.2018) przedłuża się rekrutację na okres od 16.05.2018 do 23.05.2018, tym samym dopuszczając do rekrutacji uczniów z pozostałych szkół uczestniczących w projekcie tj.: Technikum - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach / Liceum Ogólnokształcącego - Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku/ Liceum Ogólnokształcącego - Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu/ Liceum Ogólnokształcącego w Tuchowie/ Technikum - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie.

Dodatkowo rekrutacja odbywa się na analogicznych zasadach jak rekrutacja właściwa z zachowaniem aktualnie obowiązujących dat.

Chętnych do udziału zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz złożenia formularzy zgłoszeniowych. Formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronie internetowej www.powiat.okay.pl oraz w sekretariacie szkoły.

Bożena Pawilkowska
Kierownik projektu


W związku z wprowadzeniem 24 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) aktualizacji uległy dwa załączniki do Regulamin rekrutacji na staż zawodowy i wypłaty stypendium stażowego w ramach projektu "Mój rozwój - moja przyszłość":


Rekrutacja na formy wsparcia dla uczniów  odbywa się od 03 września 2018 r. do 14 września 2018 r. Szczegóły określa Regulamin.

Rekrutacja odbywa się oddzielnie w każdej szkole na na daną formę wsparcia z danego przedmiotu, tj. w:

 1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze MATEMATYKA - 8 osób   
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze INFORMATYKA - 8 osób
  • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze BIOLOGIA - 8 osób
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze CHEMIA - 8 osób
  • Zajęcia Rozwijające INFORMATYKA - 8 osób
  • Zajęcia Rozwijające BIOLOGIA - 8 osób
  • Zajęcia Rozwijające Geografia - 8 osób
  • NAUKA PROGRAMOWANIA - 8 osób
  • Zajęcia poza lekcjami i poza szkołą: ZOO, Ogród Botaniczny w ramach przedmiotu BIOLOGIA - 20 osób
  • Wizyta zawodoznawcza: AGH, Cyfronet, Airport w ramach przedmiotu INFORMATYKA - 20 osób
  • Wizyta zawodoznawcza: Fabryka Kosmetyków, Kopalnia soli Wieliczka w ramach przedmiotu CHEMIA - 20 osób
 2. Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze MATEMATYKA  - 6 grup x 8 osób
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze FIZYKA - 8 osób
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze BIOLOGIA - 2 grupy x 8 osób
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze CHEMIA - 8 osób
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze GEOGRAFIA - 2 grupy x 8 osób
  • Zajęcia Rozwijające MATEMATYKA - 8 osób
  • Zajęcia Rozwijające INFORMATYKA- 8 osób
  • Zajęcia Rozwijające BIOLOGIA - 8 osób
  • Zajęcia Rozwijające CHEMIA - 8 osób
  • Zajęcia Rozwijające  GEOGRAFIA - 8 osób
  • Koło Naukowe INFORMATYKA - 8 osób
  • Koło Naukowe FIZYKA - 8 osób
  • NAUKA PROGRAMOWANIA - 8 osób
  • Zajęcia poza lekcjami i poza szkołą:  AGH, Ogród Doświadczeń  w ramach przedmiotu INFORMATYKA - 20 osób
  • Zajęcia poza lekcjami i poza szkołą:  Muzeum Farmacji, Archeolog, Ogród Botaniczny  w ramach przedmiotu BIOLOGIA - 25 osób
  • Zajęcia poza lekcjami i poza szkołą:  Krosno szkło  w ramach przedmiotu CHEMIA     - 15 osób
  • Staże zawodowe w okresie wakacyjnym w obszarach: Matematyka - 1 osoba, Informatyka – 10 osób, Biologia - 7osób, Chemia – 3 osoby, Fizyka – 2 osoby, Geografia - 3osoby
 3. Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze MATEMATYKA - 3 grupy x 8 osób
  • Zajęcia Koło Naukowe MATEMATYKA - 8 osób
  • Zajęcia Koło Naukowe INFORMATYKA - 8 osób
  • Zajęcia Koło Naukowe BIOLOGIA - 2 grupy x 8 osób
  • Zajęcia Koło Naukowe CHEMIA - 8 osób
  • Zajęcia Koło Naukowe GEOGRAFIA - 2 grupy x  8 osób
  • NAUKA PROGRAMOWANIA - 8 osób
  • Zajęcia poza lekcjami i poza szkołą: Uniwersytet Jagielloński Collegium Maius, Ogród Doświadczeń Lema w ramach przedmiotu MATEMATYKA – 25 osób
  • Zajęcia poza lekcjami i poza szkołą: Ogród Doświadczeń Lema, Uniwersytet Jagielloński Instytut Fizyki w ramach przedmiotu FIZYKA – 20 osób
  • Zajęcia poza lekcjami i poza szkołą: Muzeum Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Przyrodnicze ISEZ PAN w ramach przedmiotu BIOLOGIA – 25 osób
  • Zajęcia poza lekcjami i poza szkołą: Festiwal nauki, Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii w ramach przedmiotu CHEMIA –25 osób
 4. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żabnie
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze MATEMATYKA - 6 grup x 8 osób
  • Zajęcia Rozwijające MATEMATYKA - 8 osób
  • NAUKA PROGRAMOWANIA - 3 grupy x 8 osób
  • Zajęcia poza lekcjami i poza szkołą: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - ochrona środowiska w ramach przedmiotu BIOLOGIA - 10 osób
  • Zajęcia poza lekcjami i poza szkołą: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - ochrona środowiska w ramach przedmiotu CHEMIA - 10 osób
  • Staże zawodowe w okresie wakacyjnym w obszarach: Informatyka – 6 osób, Biologia - 5osób, Geografia – 5 osób
 5. Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze MATEMATYKA - 4 grupy x 8 osób
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze INFORMATYKA - 2 grupy x 8 osób
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze CHEMIA - 8 osób
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze GEOGRAFIA - 3 grupy x 8 osób
  • Zajęcia Rozwijające MATEMATYKA - 2 grupa x 8 osób
  • Koło Naukowe  MATEMATYKA - 2 grupa x 8 osób
  • Koło zainteresowań INFORMATYKA - 2 grupy x 8 osób
  • Zajęcia poza lekcjami i poza szkołą: Tarnowskie Piątki Matematyczne - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie w ramach przedmiotu MATEMATYKA – 30 osób
 6. Liceum Ogólnokształcącym w Tuchowie
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze MATEMATYKA -  4 grupy x 8 osób
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze FIZYKA - 8 osób
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze BIOLOGIA - 8 osób
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze CHEMIA - 8 osób
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze GEOGRAFIA - 2 grupy x 8 osób
  • Zajęcia Rozwijające MATEMATYKA – 2 grupy x 8 osób
  • Zajęcia Rozwijające GEOGRAFIA – 2 grupy x  8 osób
  • Koło zainteresowań INFORMATYKA – 2 grupy x 8 osób
  • Koło zainteresowań FIZYKA - 8 osób
  • Koło zainteresowań BIOLOGIA - 8 osób
  • Koło zainteresowań CHEMIA - 8 osób
  • Zajęcia poza lekcjami i poza szkołą: Wyjazd na Uniwersytet Jagielloński i Akademię Górniczo–Hutniczą w Krakowie w ramach przedmiotu fizyka – 25 osób
 7. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze MATEMATYKA – 6 grup x 8 osób
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze INFORMATYKA –  8 osób
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze FIZYKA - 8 osób
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze CHEMIA - 8 osób
  • Zajęcia Dydaktyczno- wyrównawcze GEOGRAFIA - 2 grupy x 8 osób
  • Zajęcia Rozwijające MATEMATYKA - 2 grupy x 8 osób
  • Zajęcia Rozwijające INFORMATYKA - 5 grup x 8 osób
  • Zajęcia Rozwijające GEOGRAFIA - 2 grupy x 8 osób

Wszystkie formy wsparcia realizowane będą w roku szkolnym 2018/2019.


Rekrutacja na formy wsparcia dla nauczycieli w ramach oferty "Prowadzenie procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu dla przedmiotów przyrodniczych i matematyki" odbywa się od 03 września 2018r. do 14 września 2018r. szczegóły określa Regulamin.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminami oraz do udziału w projekcie."

UCZNIOWIE NAUCZYCIELE

Uwaga zmiana Załącznika nr 2 Deklaracja uczestnictwa do REGULAMINU REKRUTACJI do projektu „Mój rozwój – moja przyszłość” nr RPMP.10.01.03-12-0353/16 realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet X, Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020

W związku z wejściem w życie pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe zaprzestaje się monitorowania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych w skutek czego z deklaracji zostają usunięte pytania:

 • Czy jesteś osobą przebywającą w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
 • W tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu*
 • Czy jesteś osobą żyjącą w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu

Zmianie ulega również pytanie dot.  sytuacji społecznej z Czy jesteś osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej) na Czy jesteś osobą w niekorzystnej sytuacji społecznej?

Bardzo proszę o stosowanie obowiązującej wersji Załącznika nr 2 Deklaracja uczestnictwa zarówno w przypadku, kiedy wsparcie skierowane jest dla uczniów jak i nauczycieli.


Rekrutacja na zajęcia poza szkołą i poza lekcjami z przedmiotu geografia dla uczniów ZSOiZ Gromnik odbywa się od 20 lutego 2019 r. do 4 marca 2019 r.

Wyjazdy edukacyjne zaplanowano do Ojcowskiego Parku Narodowego oraz  Magurskiego Parku Narodowego. W każdym wyjeździe może wziąć udział 25 uczniów/uczennic.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz do udziału w projekcie.


Rekrutacjia na staż zawodowy i wypłaty stypendium stażowego w ramach projektu  "Mój rozwój – moja przyszłość" realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się