dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego"

rozmiar tekstu w artykule:

logo fepr malopolska ueefrr

logo flaga pl godlo pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Powiat Tarnowski realizuje projekt: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-Usługi w Informacji Przestrzennej.

Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, poprzez cyfryzację i modernizację rejestrów publicznych EGIB, BDOT500 i GESUT gromadzonych w PZGiK, oraz zapewnienie przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie e-usług o jak najwyższej jakości i dostępności, na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości.

Osiągnięcie tego celu możliwe będzie poprzez realizację następujących zadań:

 1. W zakresie prac zasadniczych:
  • dostawa bazy danych zobrazowań lotniczych
  • digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
  • digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB
  • digitalizacja, weryfikacja, utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500
 2. W zakresie e-usług oraz towarzyszących mechanizmów informatycznych:
  • zakup licencji oprogramowania do wdrożenia e-usług
  • zakup licencji silnika bazy danych
  • integracja e-usług z ePUAP i systemem płatności elektronicznych, instalacja i konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania
 3. W zakresie zakupu sprzętu informatycznego wspomagającego wraz z oprogramowaniem pomocniczym:
  • zakup serwerów, macierzy dyskowej, zasilaczy UPS
  • stacji fotogrametrycznej
  • zestawów komputerowych
  • skanerów

W ramach projektu wdrożonych zostanie łącznie osiem e-usług:

 • E-usługa obsługi sprzedaży zasobów PZGiK
 • E-usługa obsługi kompleksowej geodetów
 • E-usługa obsługi rzeczoznawców majątkowych
 • E-usługa obsługi inwestorów i projektantów w zakresie uzgodnień dokumentacji projektorowych
 • E-usługa obsługi komorników
 • E-usługa obsługi aktualizacji on-line bazy danych EGiB
 • E-usługa obsługi aktualizacji on-line bazy danych GESUT, BDOT500 i BDSOG
 • E-usługa mobilnej obsługi geodetów

Wdrożenie projektu przyczyni się do osiągnięcia standardów funkcjonowania cyfrowego urzędu i osiągnięcia awansu cyfrowego w ramach administracji publicznej, które nastąpi poprzez wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych związanych z przetwarzaniem danych.


Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 15 735 064,27 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 13 374 804, 50 zł.
Dofinansowanie z budżetu państwa: 786 753,21 zł.


logo fepr malopolska ueefrr

logo flaga pl godlo pl


Informacja o realizacji "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego"

W ramach projektu: "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-Usługi w Informacji Przestrzennej dotychczas zostało zrealizowane:

 1. W zakresie prac zasadniczych:
  • dostawa bazy danych zobrazowań lotniczych,
  • digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
  • zostały rozpoczęte prace związane z Digitalizacją, weryfikacją, poprawą jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB dla następujących jednostek ewidencyjnych: Wietrzychowice, Pleśna, M. Radłów, M. Ryglice, Skrzyszów (obręby Pogórska Wola, Skrzyszów, Szynwałd i Łękawica), Żabno (obręby: Chorążec, Goruszów, Gorzyce, Janikowice, Kłyż, Łęg Tarnowski, Niedomice, Odporyszów, Otfinów, Pasieka Otfinowska, Pierszyce, Siedliszowice, Sieradza),
  • zostały rozpoczęte prace związane z Digitalizacją, weryfikacją, utworzeniem bazy danych GESUT i BDOT500 w jednostkach ewidencyjnych: Wietrzychowice, Pleśna, M. Radłów, M. Ryglice, Skrzyszów (obręby Pogórska Wola, Skrzyszów, Szynwałd i Łękawica), Żabno (obręby: Chorążec, Goruszów, Gorzyce, Janikowice, Kłyż, Łęg Tarnowski, Niedomice, Odporyszów, Otfinów, Pasieka Otfinowska, Pierszyce, Siedliszowice, Sieradza), Szerzyny, Zakliczyn, Tuchów, Ryglice, Radłów i Wojnicz, Ciężkowice i M. Ciężkowice.
 2. W zakresie e-usług oraz towarzyszących mechanizmów informatycznych:
  • zakup licencji silnika bazy danych.
 3. W zakresie zakupu sprzętu informatycznego wspomagającego wraz z oprogramowaniem pomocniczym:
  • zakup serwerów, macierzy dyskowej, zasilaczy UPS,
  • stacji fotogrametrycznej,
  • zestawów komputerowych,
  • skanerów.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 15 735 064,27 zł.
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 13 374 804,50 zł.
Dofinansowanie z budżetu państwa: 786 753,21 zł.
Dofinansowanie ze środków Wojewody Małopolskiego dotychczas przekazanych środków: 404 405,00 zł.
Wkład własny Powiatu Tarnowskiego: 1 169 101,56 zł.


logo fepr malopolska ueefrr

logo flaga pl godlo pl

Informacja o realizacji „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego”

W ramach projektu: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-Usługi w Informacji Przestrzennej dotychczas zostało zrealizowane:

 1. W zakresie prac zasadniczych:
  • Dostawa bazy danych zobrazowań lotniczych,
  • Digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
  • Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB dla jednostki ewidencyjnej: Wietrzychowice,
  • Digitalizacja, weryfikacja, utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 w jednostkach ewidencyjnych: Szerzyny, Zakliczyn, Tuchów, Ryglice, Radłów, Wojnicz, Ciężkowice i M. Ciężkowice.
 2. W zakresie e-usług oraz towarzyszących mechanizmów informatycznych:
  • Zakup licencji silnika bazy danych.
 3. W zakresie zakupu sprzętu informatycznego wspomagającego wraz z oprogramowaniem pomocniczym:
  • zakup serwerów, macierzy dyskowej, zasilaczy UPS,
  • stacji fotogrametrycznej,
  • zestawów komputerowych,
  • skanerów.

W trakcie realizacji:

 1. W zakresie prac zasadniczych:
  • trwają prace związane z Digitalizacją, weryfikacją, poprawą jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB dla następujących jednostek ewidencyjnych: Pleśna, M. Radłów, M. Ryglice, Skrzyszów (obręby Pogórska Wola, Skrzyszów, Szynwałd i Łękawica), Żabno (obręby: Chorążec, Goruszów, Gorzyce, Janikowice, Kłyż, Łęg Tarnowski, Niedomice, Odporyszów, Otfinów, Pasieka Otfinowska, Pierszyce, Siedliszowice, Sieradza),
  • trwają prace związane z Digitalizacją, weryfikacją, utworzeniem bazy danych GESUT i BDOT500 w jednostkach ewidencyjnych: Wietrzychowice, Pleśna, M. Radłów, M. Ryglice, Skrzyszów (obręby Pogórska Wola, Skrzyszów, Szynwałd i Łękawica), Żabno (obręby: Chorążec, Goruszów, Gorzyce, Janikowice, Kłyż, Łęg Tarnowski, Niedomice, Odporyszów, Otfinów, Pasieka Otfinowska, Pierszyce, Siedliszowice, Sieradza).


Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 16 061 259,45 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 13 362 175,95 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 786 676,18 zł
Dofinansowanie ze środków Wojewody Małopolskiego dotychczas przekazanych środków: 1 026 280,37 zł
Wkład własny Powiatu Tarnowskiego: 886 126,95 zł w tym:
koszty kwalifikowane: 545 814,31 zł
koszty niekwalifikowane: 340 312,64 zł


logo fepr malopolska ueefrr

logo flaga pl godlo pl

Informacja o realizacji „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego”

W ramach projektu: „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Tarnowskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-Usługi w Informacji Przestrzennej zrealizowano:

 1. W zakresie prac zasadniczych:
  • Dostawa bazy danych zobrazowań lotniczych (ortofotomapa - rastrowy obraz powierzchni ziemi) dla Powiatu Tarnowskiego,
  • Digitalizacja dokumentów analogowych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (doprowadzenie dokumentacji geodezyjnej do wersji cyfrowej i zasilenie nią oprogramowania do prowadzenia rejestrów publicznych w Wydziale Geodezji),
  • Digitalizacja, weryfikacja, poprawa jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacja bazy danych EGiB (aktualizacja użytków, pomiar budynków, opracowanie numerycznej mapy ewidencyjnej) dla jednostek ewidencyjnych: Wietrzychowice, Pleśna, Miasto Radłów, Miasto Ryglice, Żabno (obręby: Chorążec, Goruszów, Gorzyce, Janikowice, Kłyż, Łęg Tarnowski, Niedomice, Odporyszów, Otfinów, Pasieka Otfinowska, Pierszyce, Siedliszowice, Sieradza), Skrzyszów (obręby Pogórska Wola, Skrzyszów, Szynwałd i Łękawica),
  • Digitalizacja, weryfikacja, utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 (opracowanie numerycznej mapy w zakresie uzbrojenia terenu oraz obiektów topograficznych) w jednostkach ewidencyjnych: Szerzyny, Zakliczyn, Tuchów, Ryglice, Radłów, Wojnicz, Ciężkowice, Pleśna, Miasto Ciężkowice, Miasto Radłów, Miasto Ryglice, Miasto Tuchów, Żabno (obręby: Chorążec, Goruszów, Gorzyce, Janikowice, Kłyż, Łęg Tarnowski, Niedomice, Odporyszów, Otfinów, Pasieka Otfinowska, Pierszyce, Siedliszowice, Sieradza) i Skrzyszów ((obręby Pogórska Wola, Skrzyszów, Szynwałd i Łękawica), Brzozówka i Breń gmina Lisia Góra,
  • Nadzór nad prawidłowym wykonaniem cyfryzacji i poprawy jakości mapy ewidencyjnej oraz modernizacją bazy danych EGiB i dostawą bazy danych GESUT i BDOT500
 2. W zakresie e-usług oraz towarzyszących mechanizmów informatycznych:
  • Zakup licencji silnika bazy danych
  • Zakup oprogramowania do systemu e-usług publicznych
 3. W zakresie zakupu sprzętu informatycznego wspomagającego wraz z oprogramowaniem pomocniczym:
  • zakup serwerów, macierzy dyskowej, zasilaczy UPS
  • stacji fotogrametrycznej
  • zestawów komputerowych
  • skanerów
 4. W zakresie prac dodatkowych:
  • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie
  • Audyt zewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej oraz dostępności treści pod kątem zgodności z WCAG 2.1 oraz bezpieczeństwa danych i informacji

Ponadto zostały udostępnione na stronie Powiatu Tarnowskiego: https://webewid.powiat.tarnow.pl portale, dzięki którym istnieje możliwość pobrania i złożenia e - wniosku o wydanie drogą elektroniczną np. wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wraz z automatycznym wygenerowaniem dokumentu obliczenia opłaty, uiszczeniem opłaty oraz przekazaniem zamówionych dokumentów zgodnie z dyspozycją Klienta.
Poprzez wdrożenie nowych e -usług różne grupy odbiorców (mieszkańcy, projektanci, rzeczoznawcy majątkowi, komornicy, geodeci, branżyści) mają powszechny i szybki dostęp on-line wraz z możliwością pozyskiwania danych w ramach rejestrów publicznych oraz zbiorów danych przestrzennych bez konieczności wizyty w urzędzie.

baner top geodezja

Głównym celem projektu jest rozwój infrastruktury informacji przestrzennej, poprzez cyfryzację i modernizację rejestrów publicznych: EGIB (Ewidencja Gruntów i Budynków), BDOT500 (baza danych o obiektach topograficznych w skali 1:500) i GESUT (Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu) gromadzonych w PZGiK (Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny), oraz zapewnienie przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie e-usług o jak najwyższej jakości i dostępności.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 15 878 675,12 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 13 230 413,68 zł
Dofinansowanie z budżetu państwa: 778 918,95 zł.
Dofinansowanie ze środków Wojewody Małopolskiego: 1 384 138,88 zł.
Wkład własny Powiatu Tarnowskiego: 485 203,61 zł w tym:
koszty kwalifikowane: 172 453,62 zł
koszty niekwalifikowane: 312 749,99 zł

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się