dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego"

rozmiar tekstu w artykule:

baner kl nss ue efs

Człowiek – najlepsza inwestycja


Trwa realizacja projektu pn.: "Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli – drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego" Priorytet III, Działanie 3.5. Realizacja projektu trwa od 1 sierpnia 2013 roku do 30 lipca 2015 roku. Całkowita wartość projektu to 4 321 798,74 zł. W projekcie udział bierze 167 placówek z terenu Powiatu Tarnowskiego w tym 152 szkoły i 15 przedszkoli. Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Tarnowskim, poprzez wdrożenie kompleksowych planów wspomagania szkół i przedszkoli.

Projekt zakłada IV etapy realizacji Rocznych Planów Wspomagania:

Etap I - diagnozę potrzeb w zakresie doskonalenia

Etap II - przeprowadzenie procesu doskonalenia:

  • warsztaty
  • spotkania grupowe (szkolenia/wykłady)

Etap III - pomoc w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę:

  • konsultacje grupowe
  • konsultacje indywidualne

Etap IV - ewaluacja i sprawozdania z podjętych działań.

Dodatkowo założono powstanie 4 sieci współpracy i samokształcenia po 25 osób w każdej sieci.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.


Pliki do pobrania:

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się