dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Z pomocą niepełnosprawnym" i "Rozwijamy kompetencje niepełnosprawnych"

rozmiar tekstu w artykule:

baner kl nss ue efs

Projekty na finiszu

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom "PROMETEUSZ" z siedzibą w Zbylitowskiej Górze oraz Powiat Tarnowski (partner projektów) uprzejmie informują, że dobiega końca okres realizacji projektów pod nazwą "Z pomocą niepełnosprawnym" oraz "Rozwijamy kompetencje niepełnosprawnych", które realizowano w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty miały na celu realizację programu rozwojowego Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego funkcjonujących w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze oraz były odpowiedzią na zgłoszone przez rodziców dzieci niepełnosprawnych SPS i GS problemy dotyczące usprawnienia intelektualnego i fizycznego.

Potrzeba realizacji projektu wynikała z problemów zdiagnozowanych na podstawie orzeczeń uczestników projektu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii pedagogów, które dotyczą rozwoju kompetencji kluczowych. Łącznie wsparciem zostało objętych 10 uczniów SPS i 23 uczniów GS oraz 8 nauczycieli SOSW.

W ramach projektu "Z pomocą niepełnosprawnym" dla SPS o wartości 45 383,24 zł realizowane były:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych:
  1. z matematyki skierowano do 8 uczniów w wymiarze 60 godzin. Zajęcia zorganizowano w 2 grupach po 4 uczniów. Każda z grup przeszła 30 godzinny cykl zajęć prowadzonych metodą Montessori. Celem zajęć było wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie kompetencji matematycznych i odbywały się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny.
  2. z języka ojczystego skierowano do 8 uczniów w wymiarze 120 godzin. Zajęcia zorganizowano w 4 grupach po 2 uczniów. Każda z grup przeszła 30 godzinny cykl zajęć. Celem zajęć było usprawnienie komunikacji werbalnej, rozwój kompetencji językowych oraz umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i odbywały się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny.
  3. z arteterapii skierowano do 10 uczniów w wymiarze 60 godzin. Zajęcia zorganizowano w 2 grupach po 5 uczniów. Każda grupa przeszła 30 godzinny cykl zajęć. Zajęcia kształtowały świadomość i ekspresję kulturalną, pobudzały aktywność twórczą, wyobraźnię i stymulowały zmysły. Program zajęć obejmował terapię przez plastykę m.in. wykonywanie kwiatów z bibuły i krepiny, malowanie pejzaży, malowanie na szkle, wykonywanie palm itp. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny.

   W/w zajęcia odbywały się bezpośrednio po lekcjach na terenie obiektów SOSW, które wraz z wyposażeniem udostępnił Powiat Tarnowski (partner projektu).
   W ramach projektu zostało przeprowadzone szkolenie z regionalizmu dla czterech nauczycieli SOSW w Zbylitowskiej Górze. Do zajęć z matematyki i języka ojczystego uczniowie otrzymali podręczniki. Do zajęć z matematyki, języka ojczystego i arteterapii zakupiono materiały pomocnicze. Na wszystkich zajęciach uczniowie otrzymali napoje i słodycze.

 2. Zajęcia specjalistyczne:
  1. z hipoterapii skierowano do 8 uczniów w wymiarze 120 godzin i zorganizowano w 4 grupach po 2 uczniów. Każda z grup przeszła 30 godzinny cykl zajęć. Celem zajęć było usprawnienie fizyczne UP, rozwój kompetencji społecznych i aktywności poznawczej. Zajęcia odbywały się po lekcjach raz w tygodniu po dwie 60 minutowe godziny na terenie obiektów SOSW, które wraz z 4 końmi udostępnił Powiat Tarnowski.

W ramach projektu "Rozwijamy kompetencje niepełnosprawnych" dla GS o wartości 45382,15 zrealizowane były zajęcia:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych:
  1. z matematyki skierowano do 12 uczniów w wymiarze 60 godzin. Zajęcia zorganizowano w 2 grupach po 6 uczniów. Każda z grup przeszła 30 godzinny cykl zajęć prowadzonych metodą Montessori. Celem zajęć było wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie kompetencji matematycznych i odbywały się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny.
  2. z języka ojczystego skierowano do 18 uczniów w wymiarze 90 godzin. Zajęcia zorganizowano w 3 grupach po 6 uczniów. Każda z grup przeszła 30 godzinny cykl zajęć. Celem zajęć było usprawnienie komunikacji werbalnej, rozwój kompetencji językowych oraz umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i odbywały się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny.
  3. z informatyki skierowano do 12 uczniów w wymierzę 60 godzin. Zajęcia zorganizowano w 2 grupach po 6 uczniów. Każda z grup przeszła 30 godzinny cykl zajęć. Celem zajęć było wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie kompetencji informatycznych i odbywały się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny.
  4. kulturalne skierowano do 8 uczniów w wymiarze 30 godzin. Zajęcia zorganizowano w 1 grupie, która przeszła 30 godzinny cykl zajęć. Zajęcia kształtowały świadomość i ekspresję kulturalną, pobudzały aktywność twórczą, wyobraźnię i stymulowały zmysły. Program zajęć obejmował malowanie na szkle, zalipiańską sztukę, wykonanie palm itp. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny.

   W/w zajęcia odbywały się bezpośrednio po lekcjach na terenie obiektów SOSW, które wraz z wyposażeniem udostępnił Powiat Tarnowski (partner projektu).
   W ramach projektu zostało przeprowadzone szkolenie z regionalizmu dla czterech nauczycieli SOSW w Zbylitowskiej Górze. Do zajęć z matematyki i języka ojczystego uczniowie otrzymali podręczniki. Do zajęć z matematyki, języka ojczystego i kulturalnych zakupiono materiały pomocnicze. Na wszystkich zajęciach uczniowie otrzymali napoje i słodycze oraz na zajęcia kulturalne pomoce.

 2. Zajęcia specjalistyczne:
  1. z hipoterapii skierowano do 8 uczniów w wymiarze 120 godzin i zorganizowano w 4 grupach po 2 uczniów. Każda z grup przeszła 30 godzinny cykl zajęć. Celem zajęć było usprawnienie fizyczne UP, rozwój kompetencji społecznych i aktywności poznawczej. Zajęcia odbywały się po lekcjach raz w tygodniu po dwie 60 minutowe godziny na terenie obiektów SOSW, które wraz z 4 końmi udostępnił Powiat Tarnowski.

Problemy uczniów stanowią istotną barierę w rozwoju. Uzyskane wsparcie przyczyniło się do szybszego rozwoju podczas projektu, uczniowie wykorzystają wiedzę na dalszej ścieżce edukacyjnej. Grupę docelową stanowili uczniowie niepełnosprawni z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ponieważ wymagają pomocy w rozwiązywaniu problemów, które opierają się na indywidualnym programie edukacyjnym, ustalonym dla każdego ucznia na podstawie oceny poziomu jego funkcjonowania z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.


Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom "PROMETEUSZ" z siedzibą w Zbylitowskiej Górze w partnerstwie z Powiatem Tarnowskim w okresie od 01 stycznia 2014 do 31 lipca 2014 roku będzie realizowało projekty pod nazwą "Z pomocą niepełnosprawnym" oraz "Rozwijamy kompetencje niepełnosprawnych” w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekty mają na celu realizację programu rozwojowego Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze oraz są odpowiedzią na zgłoszone przez rodziców dzieci niepełnosprawnych SPS i GS problemy dotyczące usprawnienia intelektualnego i fizycznego.

Potrzeba realizacji projektu wynika z problemów zdiagnozowanych na podstawie orzeczeń uczestników projektu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii pedagogów, które dotyczą rozwoju kompetencji kluczowych. Łącznie wsparciem zostanie objętych 10 uczniów SPS oraz 23 uczniów GS.

W ramach projektu "Z pomocą niepełnosprawnym" dla SPS o wartości 45 383,24 zł realizowane będą:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych:
  1. z matematyki skierowane do 8 uczniów w wymiarze 60 godzin. Zajęcia będą zorganizowane w 2 grupach po 4 uczniów. Każda z grup przejdzie 30 godzinny cykl zajęć prowadzonych metodą Montessori. Celem zajęć będzie wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie kompetencji matematycznych i będą odbywać się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny
  2. z języka ojczystego skierowane do 8 uczniów w wymiarze 120 godzin. Zajęcia będą zorganizowane w 4 grupach po 2 uczniów. Każda z grup przejdzie 30 godzinny cykl zajęć. Celem zajęć będzie usprawnienie komunikacji werbalnej, rozwój kompetencji językowych oraz umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i będą odbywać się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny
  3. z arteterapii skierowane są do 10 uczniów w wymiarze 60 godzin. Zajęcia będą zorganizowane w 2 grupach po 5 uczniów. Każda grupa przejdzie 30 godzinny cykl zajęć. Zajęcia kształtować będą świadomość i ekspresję kulturalną, pobudzać aktywność twórczą, wyobraźnię i stymulować zmysły. Program zajęć obejmuje terapię przez plastykę m.in. wykonywanie kwiatów z bibuły i krepiny, malowanie pejzaży, malowanie na szkle, wykonywanie palm itp. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny.

   W/w zajęcia odbywać się będą bezpośrednio po lekcjach na terenie obiektów SOSW, które wraz z wyposażeniem udostępni Powiat Tarnowski. W ramach projektu zostanie przeprowadzone szkolenie z regionalizmu dla dwóch nauczycieli SOSW w Zbylitowskiej Górze. Do zajęć z matematyki i języka ojczystego uczniowie otrzymają podręczniki. Do zajęć z matematyki, języka ojczystego i arteterapii zakupione zostaną materiały pomocnicze. Na wszystkich zajęciach uczniowie otrzymają napoje i słodycze.
 2. Zajęcia specjalistyczne:
  1. z hipoterapii skierowane są do 8 uczniów w wymiarze 120 godzin i zorganizowane będą w 4 grupach po 2 uczniów. Każda z grup przejdzie 30 godzinny cykl zajęć. Celem zajęć będzie usprawnienie fizyczne UP, rozwój kompetencji społecznych i aktywności poznawczej. Zajęcia będą po lekcjach raz w tygodniu po dwie 60 minutowe godziny na terenie obiektów SOSW, które wraz z 4 końmi udostępni Powiat Tarnowski.

plakat - ulotka

W ramach projektu "Rozwijamy kompetencje niepełnosprawnych” dla GS o wartości 45382,15 zł realizowane będą zajęcia:

 1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych:
  1. z matematyki skierowane do 12 uczniów w wymiarze 60 godzin. Zajęcia będą zorganizowane w 2 grupach po 6 uczniów. Każda z grup przejdzie 30 godzinny cykl zajęć prowadzonych metodą Montessori. Celem zajęć będzie wyrównanie braków edukacyjnych w zakresie kompetencji matematycznych i będą odbywać się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny
  2. z języka ojczystego skierowane do 18 uczniów w wymiarze 90 godzin. Zajęcia będą zorganizowane w 3 grupach po 6 uczniów. Każda z grup przejdzie 30 godzinny cykl zajęć. Celem zajęć będzie usprawnienie komunikacji werbalnej, rozwój kompetencji językowych oraz umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i będą odbywać się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny
  3. z informatyki skierowane do 12 uczniów w wymierzę 60 godzin. Zajęcia będą zorganizowane w 2 grupach po 6 uczniów. Każda z grup przejdzie 30 godzinny cykl zajęć. Celem zajęć będzie wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie kompetencji informatycznych i będą odbywać się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny
  4. kulturalne skierowane są do 8 uczniów w wymiarze 30 godzin. Zajęcia będą zorganizowane w 1 grupie, która przejdzie 30 godzinny cykl zajęć. Zajęcia kształtować będą świadomość i ekspresję kulturalną, pobudzać aktywność twórczą, wyobraźnię i stymulować zmysły. Program zajęć obejmuje malowanie na szkle, zalipiańską sztukę, wykonanie palm itp. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu po dwie 45 minutowe godziny.

   W/w zajęcia odbywać się będą bezpośrednio po lekcjach na terenie obiektów SOSW, które wraz z wyposażeniem udostępni Powiat Tarnowski. W ramach projektu zostanie przeprowadzone szkolenie z regionalizmu dla dwóch nauczycieli SOSW w Zbylitowskiej Górze. Do zajęć z matematyki, języka ojczystego uczniowie otrzymają podręczniki. Do zajęć z matematyki, języka ojczystego i kulturalnych zakupione zostaną materiały pomocnicze. Na wszystkich zajęciach uczniowie otrzymają napoje i słodycze.
 2. Zajęcia specjalistyczne:
  1. z hipoterapii skierowane są do 8 uczniów w wymiarze 120 godzin i zorganizowane będą w 4 grupach po 2 uczniów w grupie. Każda z grup przejdzie 30 godzinny cykl zajęć. Celem zajęć będzie usprawnienie fizyczne UP, rozwój kompetencji społecznych i aktywności poznawczej. Zajęcia będą po lekcjach raz w tygodniu po dwie 60 minutowe godziny na terenie obiektów SOSW, które wraz z 4 końmi udostępni Powiat Tarnowski.

plakat - ulotka

Problemy uczniów stanowią istotną barierę w rozwoju. Uzyskane wsparcie przyczyni się do szybszego rozwoju podczas projektu, uczniowie wykorzystają wiedzę na dalszej ścieżce edukacyjnej. Grupę docelową stanowią uczniowie niepełnosprawni z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ponieważ wymagają pomocy w rozwiązywaniu problemów, które opierają się na indywidualnym programie edukacyjnym, ustalonym dla każdego ucznia na podstawie oceny poziomu jego funkcjonowania z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w SOSW w Zbylitowskiej Górze do udziału w projekcie. Rekrutacja planowana w styczniu 2014 roku.

Więcej informacji w Biurze Projektu:
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i ich Rodzinom „PROMETEUSZ”
Zbylitowska Góra
ul. Zbylitowskich 95
33-113 Zgłobice
tel. 014 633 19 30

z pomoca n plakat

z pomoca n ulotka

rozwijamy kompetencje n plakat

rozwijamy kompetencje n ulotka

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się