dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej Specjalnej przy SOSW w Zbylitowskiej Górze"

rozmiar tekstu w artykule:

baner_kl_nss_ue_efs

Powiat Tarnowski w okresie od 1 lutego 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku będzie realizował projekt systemowy p.t. "Indywidualizacja  procesu nauczania i wychowania  uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej Specjalnej przy SOSW w Zbylitowskiej Górze" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, którego wartość wynosi 30.000 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zbylitowskiej Górze.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego na podstawie programu indywidualizacji opracowanego przez Zespół specjalistów, tj.:

  1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami z zakresu edukacji matematycznej w wymiarze 120 h - projektodawca przewiduje utworzenie 2 grup zajęciowych w roku szkolnym 2011/2012 i 2 grup zajęciowych w roku szkolnym 2012/2013. Każda z grup przejdzie 30 h cykl zajęć z zakresu edukacji matematycznej prowadzonych metodą Montessori. Zajęcia skierowane będą do wszystkich dzieci, odbywać się będą bezpośrednio po lekcjach. Zajęcia będą trwały 45 minut.
  2. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - w wymiarze 180 h. Przewiduje się utworzenie 3 grup zajęciowych po 2 dzieci w grupie, w roku szkolnym 2011/2012 i 3 grup zajęciowych po 2 dzieci w grupie, w roku szkolnym 2012/2013. Zajęcia te będą się odbywały bezpośrednio po lekcjach i będą miały formę zajęć indywidualnych po 60 minut dla grupy.
  3. Specjalistyczne zajęcia z hipoterapii  – 240 h. Utworzone zostanie 4 dwuosobowe grupy w roku szkolnym 2011/2012 i 4 dwuosobowe grupy w roku szkolnym 2012/2013. Zajęcia te będą się odbywały bezpośrednio po lekcjach i będą miały formę zajęć indywidualnych po 60 minut dla grupy.
  4. Specjalistyczne zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 60 h zajęć indywidualnych oddziaływań terapeutycznych dla 5-osobowej grupy w roku szkolnym 2011/2012 i 5-osobowej grupy w roku szkolnym 2012/2013. Zajęcia te będą się odbywały bezpośrednio po lekcjach i będą miały formę zajęć indywidualnych po 60 minut dla grupy.

sosw_zbylitowska_gora

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się