dzisiaj jest: 27 września 2022 r.   ::    imieniny: Damian, Wincenty, Kosma

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Doposażenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie poprzez wymianę dwóch ambulansów"

rozmiar tekstu w artykule:

baner_wymiana_ambulansow

 

Projekt "Doposażenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie poprzez wymianę dwóch ambulansów" w ramach działania 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego, priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Zakres projektu obejmie zakup dwóch ambulansów sanitarnych wraz z wyposażeniem, którymi zostaną zastąpione dwa dotychczas użytkowane w PSPR w Tarnowie ambulanse sanitarne, tj. Mercedes Benz oraz Fiat Ducato.

Całkowity koszt projektu: 710.000,00 zł :

  • działanie współfinansowane będzie przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – w wysokości 603.500,00 zł
  • pozostały koszt stanowią środki własne zabezpieczone w budżecie powiatu tarnowskiego w wysokości 106.500,00 zł

Cele i korzyści realizacji projektu:

Celem realizowanego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa poprzez doposażenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie w specjalistyczne środki transportu – dwa ambulanse sanitarne wraz z wyposażeniem.

Zakup ambulansów przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu ekipy medycznej do poszkodowanego, co w konsekwencji przełoży się na obniżenie śmiertelności oraz skutków powikłań po różnego rodzaju wypadkach. Projekt pozwoli na zapewnie mieszkańcom powiatu tarnowskiego szybszej i sprawniejszej obsługi w zakresie ratownictwa medycznego w warunkach pozaszpitalnych i transportu do szpitala.

Pozwoli on również na:

  • zmniejszenie liczby ofiar wypadków i nagłego pogorszenia się stanu zdrowia w skutek niewystarczająco szybkiej obsługi medycznej,
  • zmniejszenie liczby powikłań i kosztów leczenia mieszkańców powiatu tarnowskiego powstałych w skutek niewystarczająco szybkiej obsługi medycznej,
  • zwiększenie standardu obsługi pacjentów PSPR.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na zagadnienia z zakresu polityki równych szans, co przejawi się w realizowaniu zasady o równym poziomie traktowania kobiet i mężczyzn. W zakresie świadczenia usług dzięki zrealizowanej w ramach projektu inwestycji respektowania będzie w pełni zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn, gdyż wszystkie osoby będą objęte działaniami projektu na równych szansach.

Projekt i jego produkty będą miały również pozytywny wpływ na politykę równych szans w aspekcie równości obszarów wiejskich i miejskich.

 

Na realizację powyższego projektu Powiat Tarnowski podpisał w dniu 9 lipca 2009 r. umowę o dofinansowanie.

 

 

Koszt projektu po rozliczeniu jego realizacji:

 

 

Tytuł projektu

 

Nazwa programu/Funduszu

 

Wartość projektu

 

Kwota dofinansowania

UE/fundusze

 

Termin zakończenia realizacji

 

„Doposażenie Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie poprzez wymianę dwóch ambulansów”

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

2007 – 2013

/EFRR

709 846,34

603 369,38

2009 – 2010

 Ogółem

709 846,34

 

603 369,38

 

 

 

 

 

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się