dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Fundusze Krajowe

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

rozmiar tekstu w artykule:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

W pierwszej edycji Powiat Tarnowski otrzymał 13 650 000 zł

Powiat Tarnowski Polski Ład

W drugiej edycji Powiat Tarnowski otrzymał 15 797 000 zł

powiat tarnowski polski lad 2 edycja


 

RFIL logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: „Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu: kuchni, łazienek, schodów zewnętrznych w miejscowości Nowodworze, gmina Tarnów"

Przewidywana wartość inwestycji: 1 200 000 zł

Kwota wnioskowanych środków: 1 020 000 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 180 000 zł

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 15%

DPS w Nowodworzu zapewnia całodobową opiekę dla osób przewlekle psychicznie chorych (kobiet i mężczyzn). Pierwotnie obiekt przewidziany był dla 100 mieszkańców (+50 personelu) z wyżywieniem cateringowym. Aktualnie liczba wzrosła do 150 osób + 50 personel dlatego w 2003 r. przebudowano kuchnię ze zmianą technologii umożliwiającą pełną produkcję posiłków. W związku ze wzrostem liczby mieszkańców konieczna jest przebudowa i zwiększenie powierzchni roboczej do produkcji posiłków. Przebudowy i remontu wymagają również łazienki oraz schody zewnętrzne do zaplecza kuchennego.

polski lad 2


 RFIL logo

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1405K relacji Więckowice – Łysa Góra w miejscowościach Więckowice i Grabno, gmina Wojnicz - Etap I"

Przewidywana wartość inwestycji: 9 000 000 zł

Kwota wnioskowanych środków: 8 550 000 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 450 000 zł

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 5%

Przebudowa drogi powiatowej o dł. ok. 3340m i pow. przebudowy ok. 28 390 m2  polega na remoncie istniejącej nawierzchni (szer. pasa drogowego ok. 12,00 m: 5,50 m na odcinkach prostych, a ok. 6,00 m na łukach), kanalizacji deszczowej i ścieku przydrożnego, wykonaniu i remoncie chodnika (szer. 2,0 m), poboczy, terenów zielonych za chodnikiem 0,75 m, zjazdów publicznych min. 3,5 m i indywidualnych min. 3,0 m część jezdna + obustronne pobocza 2 x 0,75 m, kanału technologicznego, niezbędnych w celu poprawy przepustowości oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nośność nawierzchni 110 kN.

polski lad 2


 

RFIL logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: „Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej przy SOSW w Wierzchoslawicach-Dwudniakach"

Przewidywana wartość inwestycji: 4 800 000 zł

Kwota wnioskowanych środków: 4 080 000 zł

Deklarowana kwota udziału własnego: 720 000 zł

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 15%

Ośrodek pozwoli stworzyć niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu tarnowskiego odpowiednie warunki do rozwoju zawodowego.  Budynek będzie liczył około 600m2, docelowo planowane zatrudnienie to 36 osób. Główną działalnością zakładu będzie niszczenie dokumentacji oraz produkcja materiałów papierniczych. Ponadto Zakład prowadził będzie także działalność ogrodniczo-porządkową świadcząc między innymi usługi z zakresu  gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa. W ramach pracowni ogrodniczo-porządkowej planuje się hodowlę roślin domowych i krzewów w celu ich odsprzedaży

polski lad 2


 

RFIL logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: Modernizacja infrastruktury sportowej w obiektach Powiatu Tarnowskiego – boiska: Wojnicz, Ciężkowice, Tuchów"

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 3.360.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) 3.292.800,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) 67.200,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 2%

Przedmiotem inwestycji przy Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu jest budowa boiska o nawierzchni trawiastej do piłki nożnej, budowa ogrodzenia wokół boiska wraz z piłkochwytami, ciągów komunikacyjnych, placu o nawierzchni z kostki betonowej, oświetlenia boiska, małej architektury (bramki, trybuny sportowe, wiaty stadionowe, stojaki na rowery, ławki, kosze, tablicę z regulaminem) oraz położenie kabla ziemnego z lokalizacją masztów oświetleniowych i monitoring.
Przedmiotem inwestycji w miejscowości Ciężkowice jest budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego (piłka siatkowa, ręczna i tenis) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej na warstwie elastycznej, przepuszczalnej, wraz z budową muru oporowego i niezbędną infrastrukturą oraz budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych.
Przedmiotem inwestycji w miejscowości Tuchów (gm. Tuchów) jest przebudowa istniejącego boiska szkolnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na dz. nr 1814/3, polegająca na wymianie nawierzchni asfaltowej na poliuretanową wraz z podbudową i drenażem. Boisko przeznaczone będzie do gry w piłkę ręczną, siatkówkę i tenisa. Zakres inwestycji obejmie: budowę boiska wraz z wyposażeniem, nawierzchnią syntetyczną poliuretanową, na warstwie elastycznej, przepuszczalnej; budowę ogrodzenia, piłkochwytów i ciągów komunikacyjnych wraz z małą architekturą.
Powyższe obiekty dostosowane będą dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a ich realizacja będzie mieć korzystny wpływ na sytuację mieszkańców powiatu tarnowskiego również w gminach, gdzie istniały PPGR-y, poprzez zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, w tym dostępu do terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zapewnienie lokalnej społeczności nieodpłatnej dostępności do boisk w sposób optymalny i uzasadniony specyfiką każdego obiektu i potrzebami społeczeństwa.

polski lad 2


 

RFIL logo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: „Przebudowa, rozbudowa budynku na potrzeby Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miejscowości Żabno"

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 5.500.000,00

Kwota wnioskowanych środków (w PLN) 4.675.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) 825.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 15%

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego oraz budowa budynku garażowego, przeznaczonego do przechowywania środka transportu na potrzeby pogotowia. Istniejący budynek zostanie przeprojektowany w zakresie zmiany sposobu użytkowania na potrzeby Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego zajmować będzie parter i piwnice i będzie działała całodobowo natomiast Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zajmie pierwsze piętro i poddasze i będzie działała w wyznaczonych godzinach. Obiekt będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.

polski lad 2

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się