dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Fundusze Krajowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

rozmiar tekstu w artykule:

Baner z flagą Polski i godłem Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

 

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020 (PROW 2014-2020)

ZADANIE: „SCALENIE GRUNTÓW POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH NIECIECZA, CZYŻÓW ORAZ CZĘŚĆ PODLESIA DĘBOWEGO I ŻABNA, GM. ŻABNO, POWIAT TARNOWSKI”

Dofinansowanie z budżetu państwa: 2 737 451 zł
Dofinansowanie ze środków EFRROW: 4 789 221 zł
Całkowita wysokość pomocy: 7 526 672 zł

Celem projektu jest poprawa struktury obszarowej i rozłogu gospodarstw poprzez zmniejszenie liczby działek w gospodarstwie, zapewnienie każdej działce dostępu do drogi publicznej, poprawę kształtu działek z dostosowaniem ich granic do warunków terenowych (rzeźby terenu, dróg, rowów melioracyjnych).

W procesie scalenia przewidziano do budowy 9,94 km nowych dróg, 16,68 km dróg do modernizacji. Proponowane rozwiązania zapewnią dostęp do drogi publicznej projektowanym działkom, skrócą czas i długość dojazdu do pól, co znacznie ograniczy zanieczyszczenie środowiska związane ze spalinami komunikacyjnymi, umożliwią przejazd sprzętu rolniczego, co przełoży się na wymierne korzyści dla miejscowego rolnictwa. Ujęta w założeniach do projektu scalenia gruntów lokalizacja nowych dróg transportu rolnego, a w szczególności modernizacja istniejących wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo ruchu, płynność jazdy, obniży poziom zapylenia i hałasu, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na elementy środowiska przyrodniczego i przyczyni się do wzmacniania siły gospodarczej i zagwarantuje długotrwałe wykorzystanie ziemi, która - obok zabezpieczenia funkcji ekologicznych - zagwarantuje przyszłym generacjom żywotność terenów wiejskich.

Operacja zostanie zrealizowana w miejscowościach Nieciecza, Czyżów oraz część Podlesia Dębowego i Żabna, gm. Żabno, powiat tarnowski, województwo małopolskie.
Postępowaniem scaleniowym objęte są grunty o powierzchni 644,6122 ha.

Powiatowi Tarnowskiemu została przyznana pomoc w wysokości 7 526 672 zł. Z tej kwoty 2 150 478 zł przeznaczone zostanie na prace geodezyjne, 5 379 194 zł na prace urządzeniowo – rolne, w rezultacie których wybudowane zostaną drogi dojazdowe do pól, które zapewnią każdej działce dostęp do drogi publicznej.

Projekt (36,37%) finansowany jest z budżetu Państwa, a w 63,63% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się