dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Fundusze Krajowe

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

rozmiar tekstu w artykule:

RFRD logo

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg samorząd powiatu tarnowskiego otrzymał dofinansowanie na realizację 5 zadań, których celem jest wyłącznie poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. W ramach tych zadań planowana jest budowa trzech bezpiecznych przejść dla pieszych, ponadto podniesiony zostanie też poziom bezpieczeństwa w obszarach oddziaływania dwóch istniejących przejść dla pieszych, zlokalizowanych na drogach gminnych i powiatowych.

Łączny koszt realizacji zadań objętych dofinansowaniem wynosi 676 193,94 zł, z czego 509 909,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Realizowane będą następujące zadania:

 1. „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 15+966 do 16+076 (w tym przejście dla pieszych w km 16+046) w miejscowości Szerzyny Gmina Szerzyny/Powiat Tarnowski.”
  Dofinansowanie: 69 830,00 zł
  Całkowity koszt realizacji zadania: 90 789,93 zł.
 2. „Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 8+243 do 8+343 (w tym przejście dla pieszych w km 8+293) w miejscowości Szynwałd Gmina Skrzyszów/Powiat Tarnowski.”
  Dofinansowanie: 160 228,00 zł
  Całkowity koszt realizacji zadania: 200 331,33 zł.
 3. "Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 6+287 do 6+239 (w tym przejście dla pieszych w km 6+259) w miejscowości Zalasowa, Gmina Ryglice/ Powiat Tarnowski."
  Dofinansowanie: 105 283,00 zł
  Całkowity koszt realizacji zadania: 135 273,40 zł.
 4. „Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+543 do 3+471 (w tym przejście dla pieszych w km 3+524) w miejscowości Biadoliny Radłowskie, Gmina Wojnicz/ Powiat Tarnowski.”
  Dofinansowanie: 111 079,00 zł
  Całkowity koszt realizacji zadania: 161 933,11 zł.
 5. "Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 3+036 do 3+059 (w tym przejście dla pieszych w km 3+049) w miejscowości Zgłobice, Gmina Tarnów/ Powiat Tarnowski."
  Dofinansowanie: 63 489,00 zł
  Całkowity koszt realizacji zadania: 87 866,17 zł.

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1408K w km od 0+312 do 0+522 w miejscowości Zakliczyn, Powiat Tarnowski

Projekt realizowany przy udziale środków finansowych z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg oraz Gminy Zakliczyn (w ramach umowy partnerskiej z Powiatem Tarnowskim). Zadania objęte projektem: rozbiórki, oświetlenie drogi powiatowej, kanalizacja deszczowa, podbudowy i nawierzchnia drogi, chodniki, przejścia dla pieszych, oznakowanie i organizacja ruchu.

Całkowity koszt realizacji zadania: 1 728 186,56 PLN

Dofinansowanie ze środków Państowego Funduszu Celowego: 840 363,00 PLN

Wkład własny (Gmina Zakliczyn): 887 823,56 PLN

Termin realizacji zadania: 24.12.2019 r. - 31.05.2021 r.


 

Tytuł projektu: Remont drogi powiatowej nr 1356K Tarnów-Zakliczyn w km odc. I: 6+030 - 11+740 (z wyłączeniem w km 7+480,00-7+580,00, 7+720,00-7+765,00, 7+960,00-8+100,00, 8+610,00-8+780,00, 8+950-9+250, 9+250,00-9+455,00, 9+655,00-9+700,00, 9+968,00-  10+013,00,10+853,00-10+900), odc. II 11+910 - 24+055, odc. III: 24+100 - 24+459 w miejscowości Rzuchowa, Szczepanowice, Rychwałd, Lubinka,
Janowice, Wróblowice, Lusławice, Zakliczyn, Powiat Tarnowski

Remont drogi powiatowej Tarnów - Zakliczyn nr 1356K w km: odc. I: 6+030 - 11+740, odc. II: 11+910 - 24+055, odc. III: 24+100 - 24+459 w miejscowości Rzuchowa, Szczepanowice, Rychwałd, Lubinka, Janowice, Wróblowice, Lusławice, Zakliczyn (parametry techniczne: długość odcinków 18214 m, szerokość średnia jezdni 5,54 m, szerokość pobocza 2x0,5 m) Remont polegał będzie na mechanicznym ścinaniu poboczy,  frezowaniu nawierzchni, remoncie nawierzchni drogi masą mineralno bitumiczną warstwą wyrównawczą i ścieralną, uzupełnieniu poboczy, oznakowaniu poziomym przejść dla pieszych oraz oznakowaniu poziomym - linie krawędziowe na jezdni, montażu znaku D6 z dwoma pulsatorami oraz podświetleniem przejścia dla pieszych z zestawem solarnym

Całkowity koszt realizacji zadania: 6 773 304,96 PLN

Dofinansowanie ze środków Państowego Funduszu Celowego: 3 182 164,00 PLN

Wkład własny: 3 591 140,96 PLN

Termin realizacji zadania: 2020-2021


 

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej nr 1349K Wierzchosławice-Dwudniaki w km: odc. I: 0+068 - 1+100, odc. II: 1+620 - 4+730 w miejscowości Wierzchosławice, Powiat Tarnowski

Remont drogi powiatowej Wierzchosławice - Dwudniaki nr 1349K w km: odc. I: 0+068 - 1+100, odc. II: 1+620 - 4+730 w miejscowości Wierzchosławice (parametry techniczne długość odcinka 4142 m, szerokość średnia jezdni 5,50 m, szerokość pobocza 2x0,5 m na odcinku 152 m  szerokość 1,5m) polegał na: korytowaniu pod wymianę konstrukcji jezdni, mechanicznym ścinaniu poboczy, frezowaniu nawierzchni, rozbiórek zniszczonych krawężników, obrzeży, nawierzchni chodników, ścieków, przepustów pod drogą wraz ze ściankami czołowymi, wymianie konstrukcji jezdni przy remoncie przepustów pod drogą, remoncie nawierzchni drogi masą mineralno-bitumiczną warstwą wyrównawczą i ścieralną, remoncie istniejących chodników, ścieków, studni, studzienek, uzupełnieniu poboczy, oznakowaniu poziomym przejść dla pieszych, montażu znaku D6 z dwoma pulsatorami oraz podświetleniem przejścia dla pieszych z zestawem solarnym.

Całkowity koszt realizacji zadania: 2 146 321,92 PLN

Dofinansowanie ze środków Państowego Funduszu Celowego: 1 073 160,00 PLN

Wkład własny: 1 073 161,92 PLN

Termin realizacji zadania: 2020


 

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej nr 1396K Zgłobice - Szczepanowice w km 2+450 - 4+169 (z wyłączeniem w km 4+039 - 4+139) w miejscowości Błonie, Szczepanowice, Powiat Tarnowski

Całkowity koszt realizacji zadania: 529 745,14 PLN

Dofinansowanie ze środków Państowego Funduszu Celowego: 247 865,00 PLN

Wkład własny: 281 880,14 PLN

Termin realizacji zadania: 2020

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się