dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Fundusze Krajowe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

rozmiar tekstu w artykule:
Tytuł projektu Nazwa programu/Funduszu Wartość projektu Kwota dofinansowania UE/fundusze Termin realizacji Wynik oceny/naboru

Trzy projekty na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
w Zbylitowskiej Górze:

 1. „Szkoła XXI”
 2. „Jak w domu”
 3. „Ośrodek bez barier”.

„Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”
/Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
58 044,49 52 448,49 2007

Pozytywny.

Projekty zrealizowane.

Wyposażenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w trzech firmach powiatu tarnowskiego. „Program wyrównywania różnic między regionami” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 286 192,28 110 509,76 2007

Pozytywny.

Projekty zrealizowane.

„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”. „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 702,65 2 702,65 2007

Pozytywny.

Projekt zrealizowany.

Budowa stajni i ujeżdżalni wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym dla osób niepełnosprawnych. PFRON/Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 400 000,00 600 000,00 2007-2008

Pozytywny.

Projekt zrealizowany.

Dwa projekty:

 1. „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku internatu SOSW w Zbylitowskiej Górze”,
 2. „Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu dla DPS w Karwodrzy.
„Program wyrównywania różnic między regionami” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 160 122,90 72 276,16 2008

Pozytywny.

Projekty zrealizowane.

Trzy projekty:

 1. „Likwidacja barier w poruszaniu się w Ośrodku Zdrowia w Skrzyszowie”,
 2. „Likwidacja barier w SG ZOZ w Pleśnej w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się”
 3. „Likwidacja barier komunikacyjnych w Gminie Lisia Góra – zakup mikrobusu na potrzeby osób niepełnosprawnych”.

„Program wyrównywania różnic między regionami” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 311 976,92 130 870,17 2008-2009

Pozytywny.

Projekty zrealizowane.

„Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy”. „Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 127 473,00 38 242,50 2009-2010

Pozytywny.

Projekt zrealizowany.

Trzy projekty:

 1. „Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Gminnego Centrum Usług Medycznych w Starych Żukowicach ”,
 2. „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”
 3. „Likwidacja barier transportowych – zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Caritas Diecezji tarnowskiej w Jadownikach Mokrych”.

„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 413 161,87 123 847,47 2009-2010

Pozytywny.

Projekty zrealizowane.

„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”. „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15 459,60 15 459,60 2010

Pozytywny.

Projekt zrealizowany.

„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”. „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 187,20 9 187,20 2011

Pozytywny.

Projekt zrealizowany.

Trzy projekty:

 1. „Zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”
 2. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Pleśna”
 3. „Aktywność – likwidacja barier transportowych w zakładzie aktywności zawodowej”
„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 387 669,00 192 164,00 2010-2012

Pozytywny.

Projekty zrealizowane.

Projekt „Likwidacja barier transportowych: w Gminie Ryglice poprzez zakup samochodu osobowego
9-cio miejscowego do przewożenia osób niepełnosprawnych”.
„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 149 987,00 42 000,00 2011-2012

Pozytywny.

Projekt zrealizowany.

„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”. „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 718,40 10 718,40 2012

Pozytywny.

Projekt zrealizowany.

Dwa projekty:

 1. „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach”
 2. „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu”
„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 269 345,24 107 738,09 2012-2013

Pozytywny.

Projekty
zrealizowane.

Projekt „Zakup mikrobusu do dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” w Gminie Tarnów. „Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 148 915,00 59 566,00 2012-2013

Pozytywny.

Projekt
zrealizowany.

„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”. „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 180,00 9 180,00 2013

Pozytywny.

Projekt
zrealizowany.

Dwa projekty:

 1. „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy”
 2. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”.
„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 286 347,96 127 974,00 2013-2014

Pozytywny.

Projekty realizowane.

Sześć projektów:

 1. „Likwidacja barier w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie”,
 2. „Likwidacja barier transportowych w Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie”,
 3. „Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich w celu likwidacji barier transportowych w Gminie Zakliczyn”,
 4. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych warsztacie terapii zajęciowej”
 5. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Lisia Góra”
 6. „Dobudowa windy dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze”
„Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 872 970,14 414 397,85 2013-2014

Pozytywny.

Projekty realizowane.

„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”. „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 600,00 9 600,00 2014

Pozytywny.

Projekt realizowany.

„Zwiększenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i umożliwienie im uzyskania zatrudnienia na rynku pracy”. „Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 71 804,59 52 826,00 2014-2015

Pozytywny.

Projekt
zrealizowany.

Projekt „Likwidacja barier transportowych w Gminie Radłów”. „Program wyrównywania różnic między regionami II” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 118 000,00 70 800,00 2014-2015

Pozytywny.

Projekt zrealizowany.

„Dofinansowanie do stypendium otrzymywanego przez osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu Pracy będące świadczeniem na rehabilitację zawodową” i „Premie dla pracodawców z tytułu odbycia staży przez niepełnosprawnych absolwentów”. „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 500,00 10 500,00 2015

Pozytywny.

Projekt
zrealizowany.

Trzy projekty:

 1. „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu”,
 2. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej,
 3. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”.
„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50 000,00 37 500,00 2016-2017 Pozytywny w zakresie projektu „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”. Projekt zrealizowany. Pozostałe projekty ze względu na brak środków finansowych negatywnie rozpatrzone.

Pięć projektów:

 1. „Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Jastrzębi”,
 2. „Likwidacja barier transportowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Woli Rzędzińskiej”,
 3. „Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych”,
 4. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryglice poprzez zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego do przewożenia osób niepełnosprawnych”,
 5. „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach prowadzonym przez Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Stróżach”.
„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 403 933,89 243.873,94 2016-2017

Pozytywny z wyłączeniem projektu „Likwidacja barier transportowych
w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Woli Rzędzińskiej”.
Ww. projekt ze względu na brak środków finansowych negatywnie rozpatrzony.

Projekty zrealizowane.

Trzy projekty:

 1. „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu”,
 2. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej,
 3. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”.
„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 292 700,00 160.000,00 2017-2018

Pozytywny.

Projekty zrealizowane z wyłączeniem projektu "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych" ze względu wycofanie się beneficjenta z jego realizacji.

Trzy projekty:

 1. „Likwidacja barier transportowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Woli Rzędzińskiej”,
 2. "Dostosowanie budynku szkoły w Rzuchowej do potrzeb osób niepełnosprawnych",
 3. "Platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych – dostosowanie budynku szkoły w Szerzynach do potrzeb osób niepełnosprawnych".
„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 352 576,19 225.807,26 2017-2018

Pozytywny.

Projekty zrealizowane.

Cztery projekty:

 1. „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach”,
 2. Likwidacja barier transportowych w DPS Wietrzychowice”,
 3. "Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wierzchosławicach-Dwudniakach”,
 4. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”.
„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 571 704,00 335 000,00 2018 Pozytywny.
Projekty zrealizowane z wyłączeniem projektu "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych" ze względu wycofanie się beneficjenta z jego realizacji.
Projekt: „Likwidacja barier w poruszaniu się w ramach II etapu przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku Przychodni Weterynarii na Środowiskowy Dom Samopomocy" „Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 140 220,00 70 000,00 2018

Pozytywny.

Projekt zrealizowany.

Dwa projekty:

 1. „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy”,
 2. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”.
„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 208 782,50 113 487,50 2019

Pozytywny.

Projekty zrealizowane.

Dwa projekty:

 1. „Likwidacja barier transportowych w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Woli Rzędzińskiej”,
 2. “Likwidacja barier transportowych poprzez zakup 9 osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Rzepienniku Biskupim”.
„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 239 145,31 160 000,00 2019

Pozytywny.

Projekty zrealizowane.

Trzy projekty:

 1. „Likwidacja barier architektonicznych w CKZiU w Tuchowie”,
 2. „Likwidacja barier transportowych w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy”,
 3. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”
„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 431 119,59 232 481,17 2020-2021

Pozytywny.

Projekt nr 1 i 2 zrealizowane.

Projekt nr 3 – nie zrealizowany przez beneficjenta Programu
(środki w wysokości 40.000 zł zwrócone do PFRON).

Dziewięć projektów:

 1. „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Żabnie, ul. Jagiełły 1 dla potrzeb wykonania windy osobowej, głośnomówiącej od strony ul. Jagiełły, wraz z doprowadzeniem zasilania elektrycznego”,
 2. „Budowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych z wiatrołapem przy budynku szkoły Podstawowej w Wierzchosławicach”,
 3. „Likwidacja barier transportowych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej”,
 4. „Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych”,
 5. „Likwidacja barier transportowych w Centrum aktywizacji i opieki seniorów prowadzonym przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych”,
 6. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Szerzyny”,
 7. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Wojnicz”,
 8. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” (Gmina Wierzchosławice),
 9. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Lisia Góra”
„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 198 603,18 1 355 353,48 2020-2021

Pozytywny.

Projekty zrealizowane.

Pięć projektów:

 1. „Likwidacja barier w poruszaniu się w budynku szkoły w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu”
 2. „Likwidacja barier w poruszaniu się w budynku Internatu Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu”
 3. „Likwidacja barier w komunikowaniu się w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Narutowicza”
 4. „Likwidacja barier w komunikowaniu się w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Nowa”
 5. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”
„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 420.670,52 337,692,31 2021

Pozytywny.

Projekt nr 1 - w trakcie realizacji.

Projekt nr 2 - nie zrealizowany - wycofanie się Powiatu z realizacji.

Projekty nr 3 i 4 zrealizowane.

Projekt nr 5 - nie zrealizowany przez beneficjenta Programu (brak zainteresowania pracodawców daną formą wsparcia).

Środki w łącznej wysokości 190.000 zł zwrócone do PFRON.

„Likwidacja barier w poruszaniu się w budynku szkoły w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu”

„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 472.846,43 150.000,00 2021-2022 Projekt w trakcie realizacji.

Jedenaście projektów:

 1. „Budowa windy przy budynku Urzędu Gminy Szerzyny”
 2. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy budynku GOPS w Szerzynach”
 3. „Budowa dojścia dla osób niepełnosprawnych oraz adaptacja pomieszczenia sanitarnego w budynku Urzędu Gminy Ciężkowice”
 4. „Likwidacja barier w Urzędzie Gminy Pleśna”
 5. „Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Rudce do potrzeb osób niepełnosprawnych”
 6. „Likwidacja barier w poruszaniu się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lisiej Górze”
 7. „Likwidacja barier transportowych w Domu Pogodnej Jesieni w Zakliczynie”
 8. „Likwidacja barier transportowych osób niepełnosprawnych w gminie Zakliczyn”
 9. „Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Karwodrzy”
 10. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryglice”
 11. „Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej w Woli Rzędzińskiej”
„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.672.632,26 805.692,19 2021-2022

Pozytywny.

Projekty nr 1, nr 5 i nr 9 - w trakcie realizacji.

Pozostałe projekty zrealizowane.

 1. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”
„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40.000,00 40.000,00 2022 Projekt w trakcie oceny.

Cztery projekty:

 1. „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Szerzyny”
 2. „Budowa windy w Urzędzie Gminy Pleśna”
 3. „Zakup mikrobusu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych”
 4. „Likwidacja barier transportowych w gminie Żabno”
„Program wyrównywania różnic między regionami III” /Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.023.908,08 419.916,68 2022 Projekt w trakcie oceny.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się