dzisiaj jest: 3 grudnia 2022 r.   ::    imieniny: Franciszek, Hilary, Ksawery

ikona facebookikona youtubeikona login

koronawirus nfz

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Sprzęt komputerowy dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Logo Unii EuropejskiejPowiat Tarnowski otrzymał dofinansowanie w ramach Grantu 2 - „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne RPO WM na lata 2014-2020 na zakup sprzętu komputerowego.


Otrzymanie grantu wiąże się z uczestnictwem w Projekcie koordynacyjnym „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna RPO WM na lata 2014-2020. Projekt koordynacyjny jest realizowany przez Województwo Małopolskie – Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Partnerem Projektu jest Stowarzyszenie Miasta w Internecie (SMWI) - odpowiedzialne za przygotowanie we współpracy z organem prowadzącym i Szkołą listy niezbędnych urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych, oprogramowania, oraz przeprowadzenie transformacji cyfrowej szkół.

Realizacją zostaje objęte Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu, ponieważ wsparcie jest kierowane m.in. do szkół ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i policealnych).

Celem zadania grantowego jest umożliwienie transformacji cyfrowej szkoły o niskim stopniu cyfryzacji i wprowadzenia do niej elementów nauczania metodą STEAM poprzez wyposażenie jej w urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne i oprogramowania, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19. Transformacja będzie realizowana w ramach projektu koordynacyjnego, w którym szkoła zostanie objęta wszechstronnym wsparciem i w wyniku tych działań stanie się Szkołą modelową II.

Transformacja cyfrowa szkoły są to działania realizowane komplementarnie w ramach projektu grantowego oraz projektu koordynacyjnego modernizujące szkołę, podejmowane przez dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów na polach: aktywizacji uczniów do dydaktyki cyfrowej, podnoszenia poziomu i upowszechnienia kompetencji metodyczno-cyfrowych, zapewnienia cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej, infrastruktury cyfrowej (sprzętu, szerokopasmowego dostępu do Internetu) oraz zmian organizacyjnych wynikających z upowszechnienia nowoczesnych metod dydaktycznych i korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

W ramach Grantu 2 Powiat Tarnowski wyposaży szkołę w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne, oraz oprogramowanie opisane w Wykazie zgodnie z przygotowaną listą przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie w celu dokonania transformacji cyfrowej tj.:

 • laptopy - 10 szt.,
 • smartfon – 1 szt.,
 • gimball, statyw, lampa z blendą – 1 zestaw,
 • odtwarzacz multimedialny z oprzyrządowaniem – 1 zestaw,
 • okulary VR z oprzyrządowaniem – 2 zestawy,
 • ubezpieczenie sprzętu – 1 rok,
 • licencja na symulacje biznesowe – 1 sztuka,
 • router – sztuka,
 • modułowy zestaw do nauki podstaw programowania i mechatroniki – 4 zestawy,
 • zestaw do nauki kodowania wykorzystujący STEAM – 3 zestawy,
 • laboratorium edukacyjne STEAM – 1 zestaw;

może on jednak zostać uszczegółowiony w drodze indywidualnych konsultacji prowadzonych przez szkołę z przedstawicielami Stowarzyszenia Miasta w Internecie.

Wszechstronne wsparcie Szkoły modelowej II w ramach projektu koordynacyjnego odbywać się będzie w okresie od dnia podpisania umów do czasu zakończenia transformacji w ramach projektu koordynacyjnego nie dłużej niż do grudnia 2023 r. i będzie obejmować m.in.:

 • wsparcie w zakresie opracowania Planu Transformacji Cyfrowej Szkoły oraz przeprowadzenie Transformacji Cyfrowej Szkoły;
 • program wsparcia szkoleniowego dla dyrektora Szkoły, w tym szkolenia i warsztaty, indywidualne doradztwo, wymiana wiedzy;
 • program wsparcia szkoleniowego dla nauczycieli, uczniów, rodziców, w tym szkolenia i warsztaty, indywidualne doradztwo, wymiana wiedzy;
 • udostępnienie materiałów szkoleniowych, cyfrowych zasobów edukacyjnych oraz punktu konsultacyjnego online w serwisie internetowym projektu;
 • udział wybranych uczniów w edukampach.

 Wartość projektu to 90 000,00 zł. Projekt jest w 100% dofinansowany, w tym z Unii Europejskiej - 85% i Budżetu Państwa - 15%.

Grafika informacyjna - dofinansowanie dla szkół

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt