dzisiaj jest: 27 maja 2022 r.   ::    imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan

koronawirus nfz

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Termomodernizacja budynku szkoły w Ciężkowicach

rozmiar tekstu w artykule:

Szkoła ciężkowicka, budynek z oddali - miniaturaW szkole "u mistrza Paderewskiego" w Ciężkowicach zakończyła się termomodernizacja budynku. Montaż finansowy powstał w oparciu o 60 % dotacji z RPO województwa Małopolskiego, oraz środków własnych Powiatu Tarnowskiego, a jego kwota to 1,1 mln zł. Koordynatorem tego przedsięwzięcia w zarządzie powiatu był Tomasz Stelmach - etatowy członek zarządu. Kolejnym zadaniem będzie budowa windy wewnątrz szkoły, niwelująca ostatnią barierę architektoniczną - dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, oraz modernizacja boiska sportowego.

 Projekty były możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy z organem prowadzącym.

- Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. Pragnę podziękować wszystkim razem i z osobna, którzy przyczynili się do znaczącej zmiany wizerunku i jakości budynku naszej szkoły, wynikającej z kompleksowej termomodernizacji. Swoje podziękowanie składam w imieniu całej społeczności naszej szkoły na ręce Starosty Romana Łucarza. Dzięki życzliwości samorządu, przedsiębiorców, indywidualnych darczyńców, nauczycieli, rodziców i naszych absolwentów powstał napis na szkole: "U MISTRZA PADEREWSKIEGO", który od dzisiaj rozświetla nasz budynek w porze nocnej. To dzięki Wam wszystkim nasza szkoła, także porą nocną, będzie jaśniała „pamięcią” o patronie Ignacym Janie Paderewskim – pianiście wirtuozie, kompozytorze, polityku, dyplomacie, mężu stanu, mecenasie sztuki i architektury, „ambasadorze” sprawy polskiej w świecie – mieszkającym w latach 1897–1903 w nieodległej Kąśnej Dolnej. - powiedział Józef Parys, dyrektor Zespółu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach. - Nasza szkoła rozwija się dynamicznie. Modernizujemy infrastrukturę, rozwijamy kompetencje zawodowe nauczycieli, tworzymy atmosferę sprzyjającą procesowi edukacyjnemu i wychowawczemu. Wszystkie działania są dla dobra powierzonej nam młodzieży. Realizacja projektu pozwoliła nie tylko na zmniejszenie emisji toksycznych związków do atmosfery i na poprawę efektywności energetycznej budynku, ale także stworzyła bardziej sprzyjające warunki dla zdrowia ich użytkowników. Wyraźnej poprawie uległy warunki nauki i pracy - dodał dyrektor szkoły.

Napis "u mistrza Paderewskiego" świecący o zmroku

Termomodernizacja szkoły była realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Projekt zakładał wykonanie prac modernizacyjnych w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach:

  • docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem oraz ścian zewnętrznych poddasza,
  • docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie,
  • docieplenie ściany zewnętrznej wschodniej od wewnątrz,
  • docieplenie stropu nad przejazdem (przejściem),
  • wymiana stolarki okiennej,
  • wymiana drzwi zewnętrznych,
  • modernizacja kotłowni polegająca na wymianie wyeksploatowanego kotła gazowego na wysokosprawne kotły kondensacyjne gazowe niskotemperaturowe w kaskadzie dla celów c.o. i c.w.u. z automatyka pogodową,
  • modernizacja instalacji c.o. poprzez zamontowanie zaworów regulacyjnych podpionowych, zaworów termostatycznych przy grzejnikach oraz wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji c.o.,
  • modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej, poprzez wymianę pojemnościowego podgrzewacza c.w.u. na nowy o wysokiej sprawności,
  • montaż instalacji fotowoltaicznej PV na południowej połaci dachu jako dodatkowego odnawialnego źródła energii elektrycznej do zasilania systemów wewnętrznym i zewnętrznym budynku.

 Instalacja cieplna

Budowa windy dla niepełnosprawnych

Prace wykończeniowe wewnątrz budynku

Widok na szkołę od strony muralu przedstawiającego Paderewskiego

Widok na szkołę "z lotu ptaka"

 Fot. ZSOiZ w Ciężkowicach

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się