dzisiaj jest: 18 maja 2022 r.   ::    imieniny: Alicja, Feliks, Eryk
 • Minister i posłowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

  Minister i posłowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

 • Młodzież ze szkoły ciężkowickiej wśród laureatów konkursu IPN

  Młodzież ze szkoły ciężkowickiej wśród laureatów konkursu IPN

 • Jak zostać żołnierzem - rozpoczynają się pikniki wojskowe

  Jak zostać żołnierzem - rozpoczynają się pikniki wojskowe

 • XLII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

  XLII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 • Obchody święta strażaków w Grabnie

  Obchody święta strażaków w GrabnieMinister i posłowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Minister i posłowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz posłowie z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny złożyli wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wierzchosławicach-Dwudniakach. Powodem obecności w regionie tarnowskim był odbywający się pierwszy Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Czytaj więcej...


Młodzież ze szkoły ciężkowickiej wśród laureatów konkursu IPN

Młodzież ze szkoły ciężkowickiej wśród laureatów konkursu IPN W Centrum Edukacyjnym IPN "PRZYSTANEK HISTORIA" w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Finałowa konkursu zorganizowanego przez IPN oddział w Krakowie oraz Chorągiew Krakowską ZHP im. Tadeusza Kościuszki pod hasłem „Tak jak ptaki na wolności" – harcerze w obliczu II wojny światowej. Czytaj więcej...


Jak zostać żołnierzem - rozpoczynają się pikniki wojskowe

Jak zostać żołnierzem - rozpoczynają się pikniki wojskowe „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” - Pod takim hasłem w sobotę 21 maja o godz. 11.00 rozpoczną się pikniki wojskowe w 32 miejscowościach w całym kraju. Oprócz pokazu sprzętu wojskowego i żołnierskiej grochówki na piknikach działać będą punkty rekrutacyjne, w których będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu można będzie wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty). Czytaj więcej...


XLII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

XLII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego W dniu 23 maja 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się  posiedzenie sesji Rady Powiatu Tarnowskiego VI kadencji. Początek obrad zaplanowano na godzinę 13:00. Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie ul. Narutowicza 38 – sala 11 (parter) Czytaj więcej...


Obchody święta strażaków w Grabnie

Obchody święta strażaków w Grabnie Dnia 14 maja 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabnie obchodziła swoje święto - Gminny Dzień Strażaka. Na obchody tłumnie przybyła społeczność druhów OSP oraz mieszkańcy gminy Wojnicz. Powiat tarnowski reprezentowali starosta Roman Łucarz, wicestarosta Jacek Hudyma, oraz przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert

rozmiar tekstu w artykule:

Zarząd Powiatu Tarnowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t. j.) do zgłaszania przedstawicieli na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej, na terenie powiatu tarnowskiego w 2022 r.

 1. Nabór na członków komisji konkursowych odbywa w terminie od 28 października 2021 roku do 12 listopada 2021 roku.
 2. Zgłoszenie musi być dokonane na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 3. Wypełniony formularz należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej, na terenie powiatu tarnowskiego w 2022r.”:
  1. bezpośrednio w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów, w godzinach pracy urzędu,
  2. za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów.
 4. Kandydat na Członka Komisji Konkursowej musi spełniać następujące warunki:
  1. jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych;
  2. nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2021.735 ze zm.);
  3. ma doświadczenie w przedmiocie zadania publicznego, którego dotyczy konkurs oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
  4. zgłosi swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa załącznik do ogłoszenia konkursowego;
  5. podpisze informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych której treść określa załącznik do ogłoszenia konkursowego;

Uwagi dotyczące prac komisji:

 1. O uczestnictwie w pracach komisji decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Posiedzenia komisji odbywać będą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów, w godzinach pracy urzędu lub zdalnie za pomocą narzędzi elektronicznych.
 3. O terminie oraz formie posiedzenia członkowie komisji zostaną poinformowani w sposób wskazany w zgłoszeniu w rubryce dane kontaktowe.
 4. Członek komisji konkursowej powinien poinformować o swojej nieobecności, w takim przypadku do komisji powoływana jest kolejna osoba z listy zgłoszonych.
 5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
 6. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
 7. W przypadku braku zgłoszenia kandydatów oceniających wnioski, komisja konkursowa, zgodnie z art. 15 ust 2da Ustawy, działa bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe.
 8. Członkowie komisji konkursowej przed przystąpieniem do opiniowania ofert zobowiązani są zapoznać się z:
  1. uchwałą Rady Powiatu Tarnowskiego w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Tarnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Tarnowskiego na rok 2021.”;
  2. uchwałą Zarządu Powiatu Tarnowskiego w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej, ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, ofertami złożonymi na konkurs w danym zakresie.


Wiesław Gadziała - Dyrektor Wydziału Rozwoju Powiatu

Załącznik: Formularz zgłoszeniowy

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się