dzisiaj jest: 3 października 2022 r.   ::    imieniny: Teresa, Gerard, Bogumił
 • Zakończona największa inwestycja drogowa w historii powiatu

  Zakończona największa inwestycja drogowa w historii powiatu

 • Znamy zwycięzców mobilnej gry miejskiej „Polskie Państwo Podziemne”

  Znamy zwycięzców mobilnej gry miejskiej „Polskie Państwo Podziemne”

 • Ślubowanie uczniów klas pierwszych

  Ślubowanie uczniów klas pierwszych

 • Sprzęt komputerowy dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

  Sprzęt komputerowy dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

 • Szkoły powiatowe z dofinansowaniem od ministra

  Szkoły powiatowe z dofinansowaniem od ministraZakończona największa inwestycja drogowa w historii powiatu

Zakończona największa inwestycja drogowa w historii powiatu Ta inwestycja trwała pięć lat i była największym przedsięwzięciem drogowym w historii powiatu tarnowskiego. Właśnie zakończyła się rozbudowa powiatowej drogi nr 1376K w miejscowościach Ładna, Skrzyszów, Łękawica, Trzemesna i Karwodrza. W symbolicznym otwarciu zmodernizowanej jezdni – oprócz władz samorządowych powiatu – uczestniczyli również poseł na Sejm RP Anna Pieczarka, senator Kazimierz Wiatr i szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala. Czytaj więcej...


Znamy zwycięzców mobilnej gry miejskiej „Polskie Państwo Podziemne”

Znamy zwycięzców mobilnej gry miejskiej „Polskie Państwo Podziemne” Oddział IPN w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie zorganizowali kompetycję w mobilnej grze miejskiej zatytułowanej „Polskie Państwo Podziemne” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Tarnowa i powiatu tarnowskiego. Grupy pod opieką nauczycieli pokonały trasę wyznaczoną na terenie miasta Tarnowa, rozwiązując różnego rodzaju zadania. Czytaj więcej...


Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych W czwartek 29 września uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie im. Bohaterów Bitwy Pod Ławczówkiem”, odwiedzili wojenną nekropolię swych patronów w Łowczówku. Pierwszoklasiści z tej szkoły dokonali tam tradycyjnego ślubowania uczniowskiego. Uczcili tym samym pamięć 128 legionistów, dla których bój pod Łowczówkiem był „tym ostatnim”. Czytaj więcej...


Sprzęt komputerowy dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Sprzęt komputerowy dla szkół w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Powiat Tarnowski otrzymał dofinansowanie w ramach Grantu 2 - „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne RPO WM na lata 2014-2020 na zakup sprzętu komputerowego. Czytaj więcej...


Szkoły powiatowe z dofinansowaniem od ministra

Szkoły powiatowe z dofinansowaniem od ministra Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Tarnowski otrzymały dofinasowanie na realizację Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” edycja jesienna 2022 w ramach programu „Polski Ład” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie wycieczek szkolnych do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowie w tekście odczytywalnym maszynowo

rozmiar tekstu w artykule:

Starostwo Powiatowe jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu i Starosta wykonują zadania powiatu.
Do zakresu działania Starostwa należy zapewnienie warunków należytego wykonywania przez powiat:

 • zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych,
 • zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej, które nie należą do zakresu działania innych powiatowych jednostek organizacyjnych.

Do zadań Starostwa należy także kompleksowa obsługa organów powiatu umożliwiająca im wykonywanie zadań w ramach swoich kompetencji.

Podział zadań w urzędzie opisuje Regulamin Organizacyjny. Zadania realizują zgodnie z regulaminem organizacyjnym tworzące strukturę Starostwa Powiatowego w Tarnowie komórki organizacyjne: wydziały, biura, zespoły, pełnomocnicy oraz samodzielne stanowiska pracy.

Kierownikiem Starostwa Powiatowego jest Starosta. Kieruje on Starostwem, gospodaruje jego środkami finansowymi, ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania. Starosta kieruje Starostwem przy pomocy Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu, Sekretarza, Skarbnika Powiatu, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa.

Starosta jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Starosta może w drodze zarządzenia upoważnić Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu do wykonywania niektórych zadań w zakresie kierowania Starostwem.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie obsługuje mieszkańców 16 gmin wchodzących w skład powiatu tarnowskiego. Gminy te to: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno.

Mieszkańcy powiatu obsługiwani są w pięciu budynkach w Tarnowie. W budynku przy ulicy Narutowicza 38 pracują wszystkie komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy za wyjątkiem Wydziału Komunikacji i Transportu, który znajduje się na ulicy Ostrogskich 7, Wydziału Ochrony  Środowiska i Leśnictwa, który mieści się na ulicy Urszulańskiej 19 oraz Wydziału Geodezji i Referatu Scaleń i Wymiany Gruntów, które znajdują się w budynku przy ulicy Nowej 3.

Nasi mieszkańcy najczęściej zwracają się do nas w sprawach związanych z:

 • rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami - do Wydziału Komunikacji i Transportu,
 • wydawaniem decyzji o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, rejestracją dzienników budowy, przyjmowaniem zawiadomień o rozpoczęciu robót, rejestracją książek obiektów budowlanych, przyjmowaniem zgłoszeń na roboty budowlane niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę - do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
 • wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m, prowadzeniem rejestru zwierząt objętych zakazem handlu, wydawaniem zaświadczeń, że grunt (działka) nie jest lasem - do Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
 • wnioskowaniem o współorganizację imprez kulturalnych i promocyjnych, wnioskowaniem o skierowanie do szkoły specjalnej, wpisaniem klubów sportowych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Tarnowskiego - do Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji,
 • wydawaniem wyrysu lub wypisu z ewidencji gruntów i budynków - do Wydział Geodezji,
 • postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym zakupu towarów i usług - do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 • realizowanymi programami polityki zdrowotnej oraz projektami na rzecz osób niepełnosprawnych - do Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej,
 • zgłoszeniem znalezionych przedmiotów do Biura Rzeczy Znalezionych - do Wydziału ds. Ochrony Ludności, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich,
 • udzielania przez powiat nieodpłatnej pomocy prawnej - do Wydziału Rozwoju Powiatu.

Jak załatwić sprawę w Starostwie?

 • można napisać pismo i wysłać je na adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów
 • można wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • można zadzwonić na numer telefonu: +48 146883300
 • można wysłać fax na numer: +48 146883310
 • można wysłać pismo za pomocą platformy ePUAP
  ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Aby wysłać pismo tym sposobem potrzebny jest internet i swoje konto w ePUAP.
  Adres skrytki ePuap: ESP:/4nm0ek36nd/skrytka
 • można przyjść do Starostwa i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy urzędu
 • można przyjść i zostawić pisma oraz inne dokumenty na Dzienniku Podawczym Starostwa
  Jest to okienko na parterze, przy którym otrzymasz potrzebną informację.

Wszystkie informacje o powiecie, w tym numery telefonów do pracowników Starostwa można znaleźć na stronach internetowych: https://www.powiat.tarnow.pl i https://bip.malopolska.pl/sptarnow

Jak pracuje Starostwo?

Starostwo Powiatowe w Tarnowie otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wyjątkiem jest Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa oraz Wydział Transportu i Komunikacji, które czynne są od 7:00 do 15:00.
W przypadku rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami wizytę w urzędzie można zaplanować za pośrednictwem Internetowej Rezerwacji Wizyt, znajdującej się na stronie internetowej https://kolejka.powiat.tarnow.pl

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
Kierownik Zespołu ds. Zdrowia i Społecznej
/-/
Elżbieta Sterkowiec
19.09.2022 r.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się