dzisiaj jest: 19 maja 2022 r.   ::    imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
 • Minister i posłowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

  Minister i posłowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

 • Młodzież ze szkoły ciężkowickiej wśród laureatów konkursu IPN

  Młodzież ze szkoły ciężkowickiej wśród laureatów konkursu IPN

 • Jak zostać żołnierzem - rozpoczynają się pikniki wojskowe

  Jak zostać żołnierzem - rozpoczynają się pikniki wojskowe

 • XLII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

  XLII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

 • Obchody święta strażaków w Grabnie

  Obchody święta strażaków w GrabnieMinister i posłowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Minister i posłowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg oraz posłowie z Komisji Polityki Społecznej i Rodziny złożyli wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wierzchosławicach-Dwudniakach. Powodem obecności w regionie tarnowskim był odbywający się pierwszy Małopolski Kongres Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Czytaj więcej...


Młodzież ze szkoły ciężkowickiej wśród laureatów konkursu IPN

Młodzież ze szkoły ciężkowickiej wśród laureatów konkursu IPN W Centrum Edukacyjnym IPN "PRZYSTANEK HISTORIA" w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Finałowa konkursu zorganizowanego przez IPN oddział w Krakowie oraz Chorągiew Krakowską ZHP im. Tadeusza Kościuszki pod hasłem „Tak jak ptaki na wolności" – harcerze w obliczu II wojny światowej. Czytaj więcej...


Jak zostać żołnierzem - rozpoczynają się pikniki wojskowe

Jak zostać żołnierzem - rozpoczynają się pikniki wojskowe „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” - Pod takim hasłem w sobotę 21 maja o godz. 11.00 rozpoczną się pikniki wojskowe w 32 miejscowościach w całym kraju. Oprócz pokazu sprzętu wojskowego i żołnierskiej grochówki na piknikach działać będą punkty rekrutacyjne, w których będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu można będzie wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty). Czytaj więcej...


XLII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego

XLII Sesja Rady Powiatu Tarnowskiego W dniu 23 maja 2022 r. (poniedziałek) odbędzie się  posiedzenie sesji Rady Powiatu Tarnowskiego VI kadencji. Początek obrad zaplanowano na godzinę 13:00. Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie ul. Narutowicza 38 – sala 11 (parter) Czytaj więcej...


Obchody święta strażaków w Grabnie

Obchody święta strażaków w Grabnie Dnia 14 maja 2022 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Grabnie obchodziła swoje święto - Gminny Dzień Strażaka. Na obchody tłumnie przybyła społeczność druhów OSP oraz mieszkańcy gminy Wojnicz. Powiat tarnowski reprezentowali starosta Roman Łucarz, wicestarosta Jacek Hudyma, oraz przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego Paweł Smoleń. Czytaj więcej...
Previous
Next

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Tarnowie w tekście odczytywalnym maszynowo

rozmiar tekstu w artykule:

Starostwo Powiatowe jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Zarząd Powiatu i Starosta wykonują zadania powiatu.
Do zakresu działania Starostwa należy zapewnienie warunków należytego wykonywania przez powiat:

 • zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych,
 • zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej, które nie należą do zakresu działania innych powiatowych jednostek organizacyjnych.

Do zadań Starostwa należy także kompleksowa obsługa organów powiatu umożliwiająca im wykonywanie zadań w ramach swoich kompetencji.

Podział zadań w urzędzie opisuje Regulamin Organizacyjny. Zadania realizują zgodnie z regulaminem organizacyjnym tworzące strukturę Starostwa Powiatowego w Tarnowie komórki organizacyjne: wydziały, biura, zespoły, pełnomocnicy oraz samodzielne stanowiska pracy.

Kierownikiem Starostwa Powiatowego jest Starosta. Kieruje on Starostwem, gospodaruje jego środkami finansowymi, ponosi odpowiedzialność za wyniki jego działania, zapewnia warunki sprawnej organizacji pracy oraz praworządnego i efektywnego funkcjonowania. Starosta kieruje Starostwem przy pomocy Wicestarosty, Etatowego Członka Zarządu, Sekretarza, Skarbnika Powiatu, Głównego Księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Starostwa.

Starosta jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
Starosta może w drodze zarządzenia upoważnić Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu do wykonywania niektórych zadań w zakresie kierowania Starostwem.

Starostwo Powiatowe w Tarnowie obsługuje mieszkańców 16 gmin wchodzących w skład powiatu tarnowskiego. Gminy te to: Ciężkowice, Gromnik, Lisia Góra, Pleśna, Radłów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Skrzyszów, Szerzyny, Tarnów, Tuchów, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno.

Mieszkańcy powiatu obsługiwani są w czterech budynkach w Tarnowie. W budynku przy ulicy Narutowicza 38 pracują wszystkie komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy za wyjątkiem Wydziału Ochrony  Środowiska i Leśnictwa, który mieści się na ulicy Urszulańskiej 19, a także Wydziału Geodezji oraz Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami, które mieszczą się w budynku przy ulicy Nowej 3 oraz ulicy Rybnej 5.

W budynku przy ul. Rybnej 5 obsługiwani są mieszkańcy powiatu w sprawach dotyczących zwrotów nieruchomości, wywłaszczeń i czasowego zajęcia nieruchomości prowadzonych przez Wydział Gospodarowania Nieruchomościami.

Nasi mieszkańcy najczęściej zwracają się do nas w sprawach związanych z:

 • rejestracją pojazdów i wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami - do Wydziału Komunikacji i Transportu,
 • wydawaniem decyzji o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, rejestracją dzienników budowy, przyjmowaniem zawiadomień o rozpoczęciu robót, rejestracją książek obiektów budowlanych, przyjmowaniem zgłoszeń na roboty budowlane niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę - do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
 • wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją jednostek pływających o długości do 24 m, prowadzeniem rejestru zwierząt objętych zakazem handlu, wydawaniem zaświadczeń, że grunt (działka) nie jest lasem - do Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
 • wnioskowaniem o współorganizację imprez kulturalnych i promocyjnych, wnioskowaniem o skierowanie do szkoły specjalnej, wpisaniem klubów sportowych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Tarnowskiego - do Wydziału Edukacji, Kultury i Promocji,
 • wydawaniem wyrysu lub wypisu z ewidencji gruntów i budynków - do Wydział Geodezji,
 • postępowaniem reklamacyjnym dotyczącym zakupu towarów i usług - do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 • realizowanymi programami zdrowotnymi oraz projektami na rzecz osób niepełnosprawnych - do Zespołu ds. Zdrowia i Polityki Społecznej,
 • zgłoszeniem znalezionych przedmiotów do Biura Rzeczy Znalezionych - do Wydziału ds. Ochrony Ludności, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich,
 • udzielania przez powiat nieodpłatnej pomocy prawnej - do Wydziału Rozwoju Powiatu.

Jak załatwić sprawę w Starostwie?

 • można napisać pismo i wysłać je na adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowie, ul. Narutowicza 38, 33-100 Tarnów,
 • można wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • można zadzwonić na numer telefonu: 14  68 83 300,
 • można wysłać fax na numer 14 68 83 310,
 • można wysłać pismo za pomocą platformy ePUAP.
  ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Aby wysłać pismo tym sposobem potrzebny jest internet i swoje konto w ePUAP.
  Adres skrytki ePuap: ESP:/4nm0ek36nd/skrytka,
 • można przyjść do Starostwa i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy urzędu,
 • można przyjść i zostawić pisma oraz inne dokumenty na Dzienniku Podawczym Starostwa. Jest to okienko na parterze, przy którym otrzymasz potrzebną informację.

Wszystkie informacje o powiecie, w tym numery telefonów do pracowników Starostwa można znaleźć na stronach internetowych: https://www.powiat.tarnow.pl i https://bip.malopolska.pl/sptarnow.

Jak pracuje Starostwo?

Starostwo Powiatowe w Tarnowie otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Wyjątkiem jest Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa oraz Wydział Transportu i Komunikacji, które czynne są od 7:00 do 15:00.
W przypadku rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami wizytę w urzędzie można zaplanować za pośrednictwem Internetowej Rezerwacji Wizyt, znajdującej się na stronie internetowej kolejka.powiat.tarnow.pl

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
Kierownik Zespołu ds. Zdrowia i Społecznej
/-/
Elżbieta Sterkowiec

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się