dzisiaj jest: 28 listopada 2022 r.   ::    imieniny: Jakub, Lesław, Zdzisław

ikona facebookikona youtubeikona login

koronawirus nfz

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Kolejne konkursy PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił kolejne konkursy otwarte w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (PO KL). Tym razem rozpoczął się nabór projektów w ramach Działań 7.3, 9.2 oraz 9.4. WUP w Krakowie jest Instytucją Wdrażającą Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w województwie małopolskim, a Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 jest finansowany z środków EFS. Głównym celem PO KL jest „Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej”. Nabór wniosków konkursowych, a także ich ocena w ramach Działań 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” oraz 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” prowadzone są w sposób ciągły, do wyczerpania kwoty przeznaczonej na konkurs lub do jego zamknięcia, uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP.

O dofinansowanie projektów w ramach powyższych Działań PO KL mogą występować wszystkie podmioty, w tym: instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu,  organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego oraz inne podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje na temat ogłaszanych konkursów zamieszczone są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: www.wup-krakow.pl 

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt