dzisiaj jest: 18 maja 2022 r.   ::    imieniny: Alicja, Feliks, Eryk

koronawirus nfz

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Skutecznie wykorzystać fundusze

rozmiar tekstu w artykule:

 Starosta i wicestarosta tarnowski wzięli udział w spotkaniu poświęconym skutecznemu wdrażaniu w regionie tarnowskim Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. W naradzie zorganizowanej w Urzędzie Miasta Tarnowa uczestniczyły także władze miasta, wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela oraz starostowie powiatów bocheńskiego, brzeskiego i dąbrowskiego.  Na realizację programu do Małopolski wpłynie w najbliższych latach ponad 550 mln euro.

Aby jak najlepiej wykorzystać fundusze dostępne w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, samorządy subregionu tarnowskiego – powiaty tarnowski, brzeski, bocheński, dąbrowski oraz Gmina Miasta Tarnowa podpisały umowę o współpracy, która w swych założeniach przewiduje stworzenie bazy danych beneficjentów POKL z terenu subregionu, opracowanie mapy projektów priorytetowych, wytypowanie potencjalnych partnerów do projektów partnerskich, przygotowanie i wdrażanie innowacyjnych, partnerskich oraz opierających się na dobrych praktykach projektów. Jest to pierwsza tego typu sieć współpracy w Małopolsce.
Umowę podpisali starostowie: Mieczysław Kras, Mirosław Banach, Ryszard Ożóg, Wiesław Krajewski, Jacek Pająk oraz Prezydent  Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała. Jej sygnatariuszem jest również Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, prowadząca Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, którego konsultanci zapewnią wsparcie eksperckie wszystkim potencjalnym projektodawcom z regionu tarnowskiego.


Pierwszym efektem podjętych działań jest wstępna diagnoza projektów i problemów z obszaru współpracujących samorządów, której wyniki zostały przedstawione wicemarszałkowi Romanowi Ciepieli podczas spotkania w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa. Oprócz starostów i przedstawicieli władz miasta w spotkaniu uczestniczyli również specjalni pełnomocnicy do spraw PO KL, powołani w każdym z powiatów. 

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się