dzisiaj jest: 2 października 2022 r.   ::    imieniny: Sława, Dionizy, Teofil
foto_01
foto_02
foto_01
foto_02

Instytucje i Programy Operacyjne udzielające pomocy finansowej przedsiębiorcom

rozmiar tekstu w artykule:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego:
dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR):
dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości:
dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:
dotacje z Funduszy Norweskich
dotacje z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
dotacje z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
dotacje z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego:
pożyczki
dotacje Unii Europejskiej
 
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.:
fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej:
dotacje Unii Europejskiej
 
Lokalne Grupy Działania:
dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 
Wojewódzki Urząd Pracy:
dotacje Unii Europejskiej

Tłumacz Google