dzisiaj jest: 5 października 2022 r.   ::    imieniny: Igor, Placyd, Apolinary

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Programy Unii Europejskiej

"Twoja szansa na rozwój"

rozmiar tekstu w artykule:

 baner_kl_nss_ue_efs

Powiat Tarnowski w okresie od 1 sierpnia 2011 roku do 31 lipca 2013 roku będzie realizował projekt p.t. „Twoja szansa na rozwój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, którego wartość wynosi 418 252,28 zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuchowie ul. Reymonta 19.

Rekrutacją objętych będzie 80 uczniów uczęszczający do Liceum Ogólnokształcącego przy ZSP w Tuchowie, którzy mieszkają na terenie województwa małopolskiego – udokumentowane oświadczeniem. Szczegóły rekrutacji zostaną określone w Regulaminie Rekrutacji.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia:

 1. Dydaktyczno-wyrównawcze z:
  • matematyki, których celem będzie wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie kompetencji matematycznych, zajęcia będą odbywać się 1 raz w tygodniu po 2h przez okres 40 tygodni i obejmą grupę 10 uczniów i uczennic w każdym roku szkolnym.
  • geografii, których celem będzie poszerzenie wiedzy o środowisku naturalnym i zdobycie informacji z zakresu nauk przyrodniczych, zajęcia będą odbywać się 1 raz w tygodniu po 2h przez okres 40 tygodni i obejmą grupę 10 uczniów i uczennic w każdym roku szkolnym. Zajęcia z matematyki i geografii uzupełnią 2 różne obozy w Sudety. W czasie trwania obozów również będą prowadzone zajęcia.
  • j.angielskiego, których celem będzie wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie j.angielskiego, zajęcia będą odbywać się 1 raz w tygodniu po 2h przez okres 40 tygodni i obejmą grupę 10 uczniów i uczennic w każdym roku szkolnym.
  • j.niemieckiego, których celem będzie wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie j.niemieckiego, zajęcia będą odbywać się 1 raz w tygodniu po 2h przez okres 40 tygodni i obejmą grupę 10 uczniów i uczennic w każdym roku szkolnym. Zajęcia j.angielskiego i j.niemieckiego uzupełnią 2 różne obozy językowe do Zakopanego.
 2. Rozwijające:
  • z matematyki, których celem będzie rozwijanie posiadanych uzdolnień matematycznych, zajęcia będą odbywać się 1 raz w tygodniu po 2h przez okres 40 tygodni i obejmą grupę 10 uczniów i uczennic w każdym roku szkolnym. Dla uczniów zajęć z matematyki i geografii zorganizowane zostaną 2 różne wycieczki do Ojcowa.
  • taneczne-dodatkowe zajęcia, których celem będzie rozwijanie własnych zainteresowań-posiadanych uzdolnień i predyspozycji tanecznych oraz świadomości i ekspresji kulturalnych, zajęcia będą odbywać się 1 raz w tygodniu po 2h przez okres 40 tygodni i obejmą grupę 15 uczniów i uczennic w każdym roku szkolnym.
  • sportowe-dodatkowe zajęcia, których celem będzie rozwijanie własnych zainteresowań, posiadanych uzdolnień i predyspozycji sportowych, podniesienie poziomu sprawności fizycznej oraz jako działanie usprawniające i korygujące, będą odbywać się 1 raz w tygodniu po 2h przez okres 40 tygodni i obejmą grupę 15 uczniów w każdym roku szkolnym. Zajęcia taneczne i sportowe  uzupełnią 2 różne obozy do Muszyny, które będą kontynuacją zajęć.
 3. Wsparcie psychologa i doradcy zawodowego:
  • zajęcia z psychologiem pozwolą budować uczniowi właściwą samoocenę, rozwijać kompetencje interpersonalne. Prowadzone będą indywidualnie 2 razy po 2h przez 40 tygodni dla 10 uczniów i uczennic w każdym roku. Na zajęcia zostaną zakupione pomoce, testy.
  • zajęcia z doradcą zawodowym  pozwolą sprawdzić predyspozycje zawodowe 60 uczniów LO w każdym roku, wybrać dalszy kierunek kształcenia. Zajęcia odbywać się będą najpierw wspólnie w 4 grupach 2 razy po 2h a potem indywidualnie 60h w każdym roku.

Zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla trenerów prowadzących wyżej wymienione zajęcia.
Na wszystkie zajęcia zostaną zakupione materiały pomocnicze dla uczniów. Uczniowie zajęć z matematyki, geografii, j.angielskiego, j.niemieckiego otrzymają wyżywienie. Uczniowie zajęć tanecznych, sportowych, z psychologiem i doradcą zawodowym otrzymają napoje i słodycze. Dodatkowo do  zajęć tanecznych i sportowych przewidziano zakup strojów.
Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymają płyty DVD z materiałami oraz dyplomy uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji w Biurze Projektu:
Starostwo Powiatowe w Tarnowie
ul. Narutowicza 38
33-100 Tarnów
tel. +48 (14) 6 883 354
oraz na stronie ZSP Tuchów  www.zsp.tuchow.pl


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się