Ogłoszenie wyników o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Zarząd Powiatu Tarnowskiego wyraził zgodę na ogłoszenie naboru na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację w formie powierzenia zadania  publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej, na terenie powiatu tarnowskiego w 2022 r.

Do komisji konkursowej nie zgłosił się żaden przedstawiciel NGO, w związku z powyższym Zarząd Powiatu Tarnowskiego Uchwałą Nr 2564.2021 powołał komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej,  na terenie powiatu tarnowskiego w 2022r. i nadał jej regulaminu pracy.

W skład komisji wchodzą:

  1. Wicestarosta Tarnowski
  2. Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego

W skład komisji konkursowej,  może wchodzić dodatkowo przedstawiciel Wojewody Małopolskiego.

Uchwała wraz z regulaminem znajduje się tutaj