Losowanie adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tarnowskim w 2022 roku

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Starostwo Powiatowe w Tarnowie informuje, że w dniu 1 grudnia 2021 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie odbędzie się losowanie adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tarnowskim w 2022 roku.

Adwokatom wskazanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie przypadają do obsadzenia w Powiecie Tarnowskim w 2022 roku dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w punkcie mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Wojniczu i Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakliczynie oraz w punkcie znajdującym się Urzędzie Gminy w Szerzynach, Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach oraz Starostwie Powiatowym w Tarnowie (ul. Narutowicza 38,33-100 Tarnów)

Wybór adwokatów przeprowadza się na podstawie zapisów Porozumienia Nr 19.2021 zawartego w dniu 26 listopada 2021 roku pomiędzy Powiatem Tarnowskim a Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie dotyczącego ustalenia zasad współpracy w zakresie realizowanego przez Powiat Tarnowski w 2022 roku zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej oraz uchwały nr 2609.2021 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tarnowskim w 2022 roku.

Z uwagi na sytuację pandeminczną losowanie odbędzie się bez udziału publiczności.