Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnowskiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Na podstawie art. 15 ust. 2h, ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) - Zarząd Powiatu Tarnowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci z terenu Powiatu Tarnowskiego w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 30 listopada 2026 r.

W wyniku przeprowadzonego postepowania konkursowego, Zarząd Powiatu Tarnowskiego podjął w dniu 3 listopada 2021 roku Uchwałę Nr 2511.2021 dokonując wyboru oferenta:
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej 33-150 Wola Rzędzińska 251 G na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 20 dzieci w okresie od 01 grudnia 2021 r., do 30 listopada 2026 r.

Szacunkowa wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosić będzie:
2021 rok (1 miesiąc) - 7000,00 zł;
2022 rok- 84000,00 zł;
2023 rok- 84000,00 zł;
2024 rok- 84000,00 zł;
2025 rok- 84000,00 zł;
2026 rok (11 miesięcy) - 77000,00 zł.

Ostateczna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wymienionego zadania będzie ustalana w uchwałach Budżetowych Rady Powiatu Tarnowskiego na poszczególne lata.

Link do ogłoszenia w BIP.