Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnowskiego z zakresu pomocy społecznej w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2026 roku

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Starosta Tarnowski prostuje oczywistą omyłkę pisarską w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie Powiatu Tarnowskiego domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 16 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2026 r., które zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Tarnowskiego, a także zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

 

W treści ogłoszenia, V. Termin składania ofert pkt. 1 brzmi:  „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnowskiego z zakresu pomocy społecznej polegający na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 14 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”

zastępuje się treścią: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnowskiego z zakresu pomocy społecznej polegający na prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla 16 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”.

Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.

Starosta Roman Łucarz