dzisiaj jest: 18 maja 2022 r.   ::    imieniny: Alicja, Feliks, Eryk

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Warsztat Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej

rozmiar tekstu w artykule:
  • Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej są ogniwem łączącym szkolnictwo specjalne z rynkiem pracy. Stanowią konkretną formę przysposobienia do pracy uczniów szkół specjalnych, którzy nie rokują nadziei na postęp w zasadniczej szkole specjalnej. Realizacji celów związanych z szeroko rozumianą rehabilitacją służy stosowanie technik terapii zajęciowej zmierzających do usamodzielnienia uczestników poprzez wyposażenie ich w umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej, a także rozwijania psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

W powiecie tarnowskim funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej:

 

  • Zakład Aktywności Zawodowej

Formą oparcia społecznego, stanowiącą ogniwo pośrednie pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej a otwartym rynkiem pracy, są zakłady aktywności zawodowej. Tworzy się je celem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a także przygotowania ich do życia w otwartym środowisku poprzez rehabilitację zawodową i społeczną oraz pomocy w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. W zakładach aktywności zatrudniane są osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe albo chorobę psychiczną.

Na terenie powiatu tarnowskiego funkcjonuje jeden zakład aktywności zawodowej działający przy Stowarzyszeniu Kulturalno Oświatowym "PIAST" im. Wincentego Witosa w Woli Rzędzińskiej.

Więcej informacji uzyskasz klikając tutaj: https://www.zaz.piast.org.pl/

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się