Porządkowanie gospodarki cieplnej w Wietrzychowicach

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

11_dps0Nowoczesna kotłownia gazowa zastąpi starą, opalaną węglem, dymiącą i – na współczesne czasy – nieprzyjazną środowisku. Oprócz tego energię cieplną dostarczać będzie pompa ciepła – tak za kilka miesięcy będzie wyglądał prowadzony przez powiat tarnowski Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach. Rozpoczęła się właśnie modernizacja DPS-u, który istnieje od 1969 r. i mieści się budynku dawnego oddziału wewnętrznego szpitala powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

- Wszystkie prace mają się przyczynić do zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów wydalanych do atmosfery podczas spalania węgla kamiennego oraz na zmniejszenie wydatków na pozyskanie energii cieplnej – tłumaczy wicestarosta tarnowski Mirosław Banach, który przekazał symboliczny "teren pod budowę". Pierwszy etap prac ma się zakończyć w październiku i będzie kosztował 300 tys. zł. Docelowo w Wietrzychowicach wymieniona zostanie wewnętrzna instalacja grzewcza, ciepła woda podgrzewana będzie również za pomocą kolektorów słonecznych a cały budynek zostanie docieplony. Obecnie w DPS-ie przebywa 80-ciu mieszkańców - około 45 kobiet i 35-ciu mężczyzn.

11_dps

Modernizacja wietrzychowickiego DPS odbywa się w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki cieplnej w obiektach Powiatu Tarnowskiego z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii”. Wniosek o dofinansowanie z Unii Europejskiej został złożony do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i poddawany jest teraz ocenie merytorycznej. W skład zadania wchodzi jeszcze porządkowanie gospodarki cieplnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie i Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej. W tej ostatniej zakończony został jeden z etapów prac. Mająca kilkadziesiąt lat kotłownia węglowa została zlikwidowana – zastąpiła ją gazowa, w ośrodku wymieniona została instalacja grzewcza. Zdecydowanie poprawiły się tym samym warunki przebywania dzieci i młodzieży. Zainteresowanie ośrodkiem jest tak duże, że większość miejsc na przyszły rok jest już zajęta!

11_dps1

11_dps2