LO w Tuchowie realizowało Projekt Mój Rozwój – Moja Przyszłość II

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Uczniowie podczas zajęć - miniaturaMłodzież tuchowskiego liceum ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w roku szkolnym 2021/22 kontynuowała realizację projektu „Mój rozwój – moja przyszłość II” - współfinansowanego w ramach "Działania 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020". 

 
Przedmioty, z których prowadzone były zajęcia to: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, geografia, j. angielski oraz j. niemiecki. Zajęcia odbywały się w małych 8 osobowych grupach.

Młodzież podczas zajęć z chemii - obserwacja eksperymentu

Młodzież podczas zajęć z chemii

W ramach projektu realizowane jest wsparcie dla uczniów, takie jak:

  • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – służą wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu szkoły;
  • Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów – służą rozwijaniu talentów uczniów wykazujących predyspozycje w zakresie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, językowych, informatycznych i matematyki;
  • Koła zainteresowań – służą rozwijaniu zainteresowań oraz rozbudzaniu pasji naukowych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów językowych, przyrodniczych, informatycznych i matematyki;
  • Wyjazdy edukacyjne – służą rozwijaniu zainteresowań, pasji naukowych i badawczych w zakresie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, matematyki i językowych;
  • Doradztwo zawodowe – służy wspieraniu uczniów w procesie przygotowania do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

Uczniowie podczas wycieczki - w tle uczelnia - wydział fizyki astronomii i informatyki stosowanej

Na krakowskim rynku

Projekt edukacyjny „Mój rozwój – moja przyszłość II” będzie kontynuowany w kolejnym roku szkolnym.

Uczennica podczas zajęć interpretuje slajd na ekranie

Uczennice podczas zajęć

Link do filmiku z realizacji projektu w LO w Tuchowie można obejrzeć na youtube.

Uczeń obserwujący działanie boilera

Uczennica podczas referowania tematu na lekcji

Wycieczka krajobrazowa - młodzież pozuje na tle beskidu

Źródło: Anna Szymańska - szkolny lider projektu MRMPII