Przypominamy, do 30 czerwca 2022 r. należy złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

  • Drukuj

Grafika przedstawiająca centralną ewidencje emisyjności budynków

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, właściciele nieruchomości oraz zarządcy budynków i lokali zobowiązani są do złożenia we właściwym urzędzie gminy deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Termin na jej złożenie upływa 30 czerwca.

 

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Formularz deklaracji online: http://www.zone.gunb.gov.pl.

Wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy/Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie: (https://www.gunb.gov.pl/.../centralna-ewidencja... ).

W przypadku problemów z wypełnieniem dokumentu, pracownicy urzędów gmin pomagają w jej wypełnieniu. Najszybciej i najprościej deklaracje można złożyć przez Internet. Należy wówczas podać określone dane. Posiadając kilka nieruchomości należy sporządzić osobne deklaracje dla każdej z nich.

Grafika przedstawiająca centralną ewidencje emisyjności budynków