Likwidacja barier w Małopolsce w 2022 roku

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Grafika informacyjna - likwidacja barier między regionamiMałopolski Oddział PFRON przypomina o realizacji i terminach przyjmowania wniosków oraz wystąpień samorządów powiatowych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 

W listopadzie 2021 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie. Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.
W przypadku województwa małopolskiego: Oddział Małopolski PFRON w Krakowie: ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków.

Zmiany w programie

W dniu 22 listopada 2021 roku Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na wniosek Zarządu Funduszu, podjęła decyzję o wprowadzeniu korzystnych zmian w „Programie wyrównywania różnic między regionami” obszar D, który przewiduje pomoc finansową dla samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na zakup mikrobusów albo autobusów do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek służących ich rehabilitacji.
Zmiany dotyczą:

  • umożliwienia dofinansowania zakupu pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych do placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego (dotychczas w programie mogły uczestniczyć wyłącznie placówki prowadzone przez samorząd gminny, powiatowy albo organizacje pozarządowe);
  • podwyższenia maksymalnej wysokości dofinansowania PFRON (intensywności pomocy) do zakupu pojazdu o 15 punktów procentowych.

Terminy i miejsce składania dokumentów

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E gminy składają bezpośrednio w Oddziale Małopolskim PFRON w Krakowie: ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.

W przypadku pozostałych obszarów, tj. B, C, D, F wnioski przyjmowane są przez Realizatorów programu tj. Powiaty, w terminie wyznaczonym przez poszczególne jednostki powiatowe: styczeń/luty 2022 r.

Warunki uczestnictwa w programie

O środki PFRON mogą się ubiegać projektodawcy, którzy nie posiadają:

  • wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
  • zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
  • wymagalnych zobowiązań wobec BGK – dotyczy obszar A programu,
  • wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Pozostałe dokumenty tj. procedury realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON - tutaj.

Zapraszamy do kontaktu z Oddziałem Małopolskim PFRON w celu uzyskania szczegółowych informacji – Bogusława Słońska 0-12 31-21-418, 663-023-484, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ulotka informacyjna