dzisiaj jest: 27 maja 2022 r.   ::    imieniny: Juliusz, Magdalena, Jan

koronawirus nfz

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Jest następny etap finansowy Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

rozmiar tekstu w artykule:

Tomasz Stelmach i Łukasz SmółkaPowiat tarnowski otrzymał wsparcie dla 5 szkół średnich, które prowadzi. Etatowy członek zarządu Tomasz Stelmach odebrał w Krakowie potwierdzenia finansowania następnej edycji programów edukacyjnych w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej.

 W piątek, 22 października w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie, wicemarszałek Łukasz Smółka wręczył promesy na dofinansowanie projektów związanych z Małopolską Chmurą Edukacyjną. - Małopolska od dawna stawia na kompetencje. Jako zarząd województwa mocno wspieramy formułę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, którzy chcą rozwijać zainteresowania w postaci zajęć on-line i kół naukowych na wielu obszarach. Biologia, chemia, informatyka, matematyka, czy języki obce - to tylko niektóre z nich. Stąd, już po raz siódmy, zorganizowaliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 4 mln zł. Wybraliśmy 42 projekty. Dzisiaj wręczam promesy, które są pierwszym etapem do rozpoczęcia realizacji wybranych przedsięwzięć - skomentował wicemarszałek.

- W sumie to ponad 70 tysięcy złotych wsparcia dla powiatowych szkół średnich, które pozwolą uczniom na kontynuację współpracy ze szkołami wyższymi z Krakowa, Tarnowa i Suchej Beskidzkiej. Dziękujemy Zarządowi Województwa Małopolskiego, oraz Małopolskiemu Centrum Przedsiębiorczości za kolejną edycję tego programu - powiedział Tomasz Stelmach - etatowy członek zarządu.

Wręczenie promes - zdjęcie grupowe

Tomasz Stelmach i Łukasz Smółka

Przypomnijmy, że Małopolska chmura edukacyjna to ogromne przedsięwzięcie w skali całego województwa, organizowane zarówno w postaci projektu koordynacyjnego, jak i projektów konkursowych. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów odbywają się według wypracowanych scenariuszy, w obszarach kluczowych dla rynku pracy i stanowią główną oś tego programu. Zajęcia on-line prowadzone są przez nauczycieli akademickich/doktorantów za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym.

Z kolei zajęcia w formie kół naukowych prowadzone są we współpracy nauczyciela z pracownikiem akademickim/doktorantem, również za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym. Koła naukowe dotyczą tych obszarów tematycznych, w których poszczególne szkoły realizują zajęcia on-line. Dodatkowe przedmioty nie kolidują z obowiązkowymi lekcjami uczestników projektów.

Żródło: MUW

Powiat Tarnowski otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów:

  • „Z wiedzą – start w życie VI edycja” skierowanego dla ZSP Zakliczyn,
  • „Informatyka – stawiam na rozwój V edycja” skierowanego dla CKZiU Tuchów,
  • „Nowoczesna szkoła – zajęcia online IV edycja” skierowanego dla ZSLiT Wojnicz,
  • „Współczen@ szkoła – zajęcia online III edycja” skierowanego dla LO Tuchów,
  • „e-Wiedza – zajęcia online III edycja” skierowanego dla ZSOiZ Gromnik,

w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – część konkursowa Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

O projektach:

  1.  W ramach projektu „Z wiedzą – start w życie VI edycja” skierowanego dla ZSP Zakliczyn planowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru biologia i język angielski. Zostanie utworzone 2 grupy 15 osobowe. Zajęcia odbędą się w roku szkolnym 2021/2022 w wymiarze 30 godz. lekcyjnych na grupę. Zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne, laptopy i materiały, na które szkoła zgłosiła zapotrzebowanie i są zgodne z opublikowanym przez MCP katalogiem pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji zajęć. W ramach projektu uczniowie jeden raz w roku szkolnym odbędą zajęcia bezpośrednio na Uniwersytet Jagielloński- biologia i Uniwersytet Pedagogiczny – język angielski. Wartość projektu: 15166,76 zł, w tym dofinansowanie 14408,42 zł i wkład własny powiatu 5% tj. 758,34 zł.

  2. W ramach projektu „Informatyka – stawiam na rozwój V edycja” skierowanego dla CKZiU Tuchów zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line dla uczniów Technikum chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi, dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru informatyka. Zostanie utworzona jedna grupa 15 osobowa. Zajęcia odbędą się w roku szkolnym 2021/2022 w wymiarze 30 godz. lekcyjnych. Zostaną zakupione niezbędne materiały dla uczniów. W ramach projektu uczniowie jeden raz w roku szkolnym odbędą zajęcia bezpośrednio na Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej. Wartość projektu: 6977,25 zł, w tym dofinansowanie 6628,38 zł i wkład własny powiatu 5% tj. 348,87 zł.

  3.  W ramach projektu „Nowoczesna szkoła – zajęcia online IV edycja” skierowanego dla Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru język angielski. Zostanie utworzona jedna grupa 15 osobowa. Zajęcia odbędą się w roku szkolnym 2021/2022 w wymiarze 30 godz. lekcyjnych. Zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne – tablety i materiały. W ramach projektu uczniowie jeden raz w roku szkolnym odbędą zajęcia bezpośrednio na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Wartość projektu: 24245,75 zł, w tym dofinansowanie 23033,46 zł i wkład własny powiatu 5% tj. 1212,29 zł.

  4.  W ramach projektu „Współczesn@ szkoła - zajęcia online III edycja” skierowanego dla LO Tuchów zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru biologia. Zostanie utworzona jedna grupa 15 osobowa. Zajęcia odbędą się w roku szkolnym 2021/2022 w wymiarze 30 godz. lekcyjnych. Zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne i materiały dla uczniów, na które szkoła zgłosiła zapotrzebowanie i są zgodne z Katalogiem pomocy dydaktycznych. W ramach projektu uczniowie jeden raz w roku szkolnym odbędą zajęcia bezpośrednio na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wartość projektu: 13367,38 zł, w tym dofinansowanie 12699,01 zł i wkład własny powiatu 5% tj. 668,37 zł.

  5.  W ramach projektu „e-Wiedza – zajęcia online III edycja” skierowanego dla ZSOiZ Gromnik zostaną przeprowadzone dodatkowe zajęcia pozalekcyjne on- line dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego chcących rozwijać zainteresowania i mające na celu podniesienie kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zajęcia zaplanowano w formie wideokonferencji z nauczycielami akademickimi dzięki czemu uczniowie będą poszerzać swoją wiedzę z obszaru geografia. Zostanie utworzona jedna grupa 15 osobowa. Zajęcia odbędą się w roku szkolnym 2021/2022 w wymiarze 30godz. lekcyjnych. Zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne i materiały. W ramach projektu uczniowie jeden raz w roku szkolnym odbędą zajęcia bezpośrednio na Uniwersytecie Jagiellońskim – geografia. Wartość projektu: 10293,41 zł, w tym dofinansowanie 9778,73 zł i wkład własny powiatu 5% tj. 514,68 zł.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się