Pieniądze na popowodziowe zniszczenia

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Starosta Mieczysław Kras odebrał promesę na usuwanie skutków powodziZakliczyn-Gwoździec (gm. Zakliczyn), Lubaszowa-Siepietnica (gm. Tuchów) oraz fragment drogi żwirowej w gminie Ryglice – te odcinki dróg zostaną wyremontowane dzięki pieniądzom, które tarnowskie starostwo otrzymało z biura ds. usuwania skutków powodzi przy MSWiA. Promesę na kwotę 200 tys. zł starosta Mieczysław Kras odebrał w środę w Warszawie.

– Są to pieniądze na usunięcie skutków powodzi z 2006 r. Ulewne deszcze wyrządziły wtedy znaczne straty na drogach, teraz staramy się powoli je naprawiać – podkreśla włodarz powiatu tarnowskiego.
Powiat tarnowski znalazł się w licznym gronie samorządów, które odebrały pieniądze na likwidację szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe. W sumie gminom, miastom i powiatom z 4 województw (Małopolskie, Podkarpackie, Śląskie, Świętokrzyskie) przyznano w środę 47 mln zł.

Jest to kolejna transza pieniędzy, którą w tym roku powiat tarnowski otrzymał na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Poprzednio było to 800 tys. zł. Remonty dróg finansowane z tej puli zostały zakończone bądź jeszcze trwają – są to m.in. naprawa przepustu drogowego w Pogórskiej Woli, modernizacje odcinków nawierzchni w gminach: Ryglice, Szerzyny, Zakliczyn, Pleśna, Tuchów. Są to pozostałości po powodziach z lat poprzednich, m.in. z 2001 i 2003 roku.

Według danych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w latach 2001-2006 na terenie województwa corocznie występowały zjawiska o charakterze klęsk żywiołowych (intensywne opady deszczu, powodzie, huragany, osuwanie ziemi, a nawet trzęsienie ziemi), które spowodowały straty w infrastrukturze jednostek terytorialnych wynoszące blisko 1,7 mld zł. W powiecie tarnowskim szacuje się je na ponad 5 mln zł.