Jest dofinansowanie na termomodernizację ciężkowickiej szkoły

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

szkola ciezkowice miniPowiat Tarnowski pozyskał pieniądze na „Termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach”, zostaliśmy wyróżnieni w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Nagrodą jest dofinansowanie do przedstawionego projektu.


Całkowita wartość projektu wynosi 1 344 812,82 zł, z czego ciężkowicka szkoła otrzyma dotację w wysokości - 804 601,47 zł, na swoje potrzeby, w celu realizacji zgłoszonego projektu.

Zakres prac, które zostaną wykonane w ramach dotacji z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), to:
- docieplenie ścian i stropu z wykonaniem stolarki drzwiowej i okiennej,
- instalacja centralnego ogrzewania i wody użytecznej oraz instalacja fotowoltaiki, co wpłynie na wysoką redukcję emisji gazów cieplarnianych (CO2) o 63,7 % i zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową o ponad 60 %.

Zapraszamy do wirtualnego odwiedzenia ciężkowickiej szkoły https://umistrzapaderewskiego.pl/