dzisiaj jest: 7 sierpnia 2022 r.   ::    imieniny: Dorota, Konrad, Kajetan

koronawirus nfz

baner top pomoc osobom niepelnosprawnym

baner top geodezja

baner top internetowa rezerwacja wizyt wtk

Monitoring Powodziowy Powiatu Tarnowskiego

Wojnicz kolejnym miastem w powiecie

rozmiar tekstu w artykule:

Nadanie praw miejskich dla WojniczaStarosta tarnowski Mieczysław Kras oraz przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Gostek wzięli udział w uroczystościach przywrócenia praw miejskich Wojniczowi.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w wojnickim kościele parafialnym. Następnie zaproszeni goście spotkali się na uroczystej sesji Rady Miejskiej w miejscowej szkole podstawowej. Tam starosta Mieczysław Kras wręczył burmistrzowi Zbigniewowi Noskowi list gratulacyjny, w którym czytamy:  „Panie Burmistrzu!
Składamy serdeczne gratulacje z okazji nadania praw miejskich Wojniczowi. Decyzja premiera uwieńczyła 15-letnie starania władz gminy. Gratulujemy więc tym wszystkim, którzy swoimi dobrymi pomysłami, pracą i trafnymi decyzjami przyczynili się do tego.
Wojnicz rozwija się i staje się miastem przyjaznym, funkcjonalnym i bezpiecznym dla mieszkańców. Tworzy bardzo jasny punkt na mapie powiatu tarnowskiego. Życzymy Panu i wszystkim mieszkańcom pomyślnej przyszłości, wielu miejsc pracy zasobnych portfeli i samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
Liczymy, że nadal uda się nam razem wiele zrobić dla rozwoju naszej “małej Ojczyzny”, jaką jest Ziemia Tarnowska. Niech zawsze łączy nas wspólna sprawa, czyli dobro mieszkańców naszego regionu”.

Starosta na uroczystościach w Wojniczu


Oprócz okolicznościowego adresu, starosta i przewodniczący wręczyli włodarzowi najmłodszego miasta w powiecie tarnowskim nietypowy prezent  - ortofotomapę, czyli zdjęcie lotnicze Wojnicza i okolic. Plansza o wymiarach 150 na 180 centymetrów budziła duże zainteresowanie gości okolicznościowego spotkania.
Prezent dla Wojnicza

W uroczystej sesji Rady Miejskiej wziął udział premier Jarosław Kaczyński, który przekazał burmistrzowi akt nadania praw miejskich, przywróconych miastu po 72 latach. Szef rządu przekonywał, że odzyskanie praw miejskich przez Wojnicz jestpotwierdzeniem zdolności tamtejszych mieszkańców i władz samorządowych do wspólnego działania. - Dzisiejszy dzień to potwierdzenie tego sukcesu i faktu, że można poprzez wspólne przedsięwzięcia, aktywność i pomysłowość doprowadzić do sukcesu zbiorowości i indywidualnego, który ułatwia gospodarowanie, umacnia zasobność i buduje poczucie tożsamości i zasobności" - powiedział premier. Premier Jarosław Kaczyński

Wojnicz, który jest już szóstym miastem w powiecie tarnowskim, leży we wschodniej części województwa małopolskiego, niedaleko Tarnowa. Położony jest na skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg: krajowej "czwórki" biegnącej od granicy w Zgorzelcu do Przemyśla oraz wojewódzkiej 975 z Krynicy do Dąbrowy Tarnowskiej.
Wojnicz powstał jako osada przygrodowa przy grodzie kasztelańskim, jaki istniał tam od czasów średniowiecza. Ślady grodu dochowały się do dziś w postaci ziemnych wałów zwanych
popularnie Wałami Kasztelańskimi. Prawa miejskie uzyskał Wojnicz zapewne przed 1278 rokiem, ale pierwsza zachowana wzmianka o nim jako mieście pochodzi już w 1239 roku, kiedy to Bolesław Wstydliwy powitał w Wojniczu księżniczkę Kingę, swą przyszłą żonę,
przybywającą z Węgier.
Okres świetności miasta przypadł na czasy renesansu, co poświadczają zabytki z tamtego okresu: kościół św. Leonarda i kolegiata św. Wawrzyńca z XV w. O dawnym znaczeniu miasta, jako ośrodka gospodarczego, świadczy też duży rynek, na którym niegdyś stał ratusz miejski (spłonął w 1831 roku). Jeszcze w 1581 roku Wojnicz należał do średniej wielkości miast polskich, ale stopniowo podupadał. W 1935 roku utracił prawa miejskie.

Tłumacz Google

baner bottom 01 bip

baner bottom 01 infocar

centrum paderewskiego kasna dolna

toikiwop

strefa przedsiebiorcy

dwdjt

zaloguj się