60. lat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

jub zsoiz cie miniZespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. I. J. Paderewskiego w Ciężkowicach obchodził jubileusz swojego 60-lecia. W dwudniowych uroczystościach wzięli udział między innymi Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński oraz Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak.

Obchody rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego ks. Andrzeja Jeża. Przed liturgią młodzież złożyła wiązankę kwiatów na grobie ks. prałata Michała Sopaty, który był inicjatorem utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Ciężkowicach.

jub zsoiz cie 1
Dyrektor szkoły Józef Parys podkreślił, iż jubileusz jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci. - Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia. Dzień ten skłania do wspomnień i refleksji - mówił Józef Parys. W swoim wystąpieniu przybliżył też wydarzenia i fakty z kart historii szkoły.

jub zsoiz cie 2
Wśród licznych gości w jubileuszu wzięli udział również: Starosta Tarnowski Roman Łucarz, Wicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński, Burmistrz Gminy Ciężkowice Zbigniew Jurkiewicz, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie Artur Puciłowski, zaś w drugim dniu także Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak.

jub zsoiz cie 3
W tych ważnych dniach szkołę odwiedzili goście z Ukrainy - Dyrektor gimnazjum z Warasza Nadia Horbaczyk wraz z młodzieżą oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie koło Poznania Katarzyna Krüger-Szczot wraz z uczniami.

jub zsoiz cie 4
- Potencjał w tej szkole jest naprawdę niesamowity i wierzę głęboko, że wspólna praca nowego Dyrektora wraz z nauczycielami. młodzieżą i środowiskiem rodziców, przyczyni się do dalszego, pomyślnego jej rozwoju - mówił Starosta Tarnowski Roman Łucarz. - Życzę, aby szkoła się rozwijała, szczególnie pod względem naboru i utrzymywała swój wysoki poziom nauczania i wychowania - podkreślił Starosta.

jub zsoiz cie 5
Przy okazji uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Ponadto osiągający wysokie wyniki w nauce i wyróżniający się uczniowie otrzymali listy gratulacyjne od Starosty Tarnowskiego i Dyrektora szkoły. Wręczono również statuetki Ignacjana - dla wybitnych osób, które przyczyniły się do promowania pamięci o Ignacym Janie Paderewskim.

jub zsoiz cie 6
Po części oficjalnej zaprezentowano program artystyczny, któremu przyświecały słowa Ignacego Jana Paderewskiego: - Najważniejszą rzeczą w życiu jest świadomość spełnienia obowiązku. Swoje talenty zaprezentowała młodzież z Gimnazjum z Warasza na Ukrainie. Na zakończenie części artystycznej uczestnicy obchodów wysłuchali koncertu w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gorlicach.

jub zsoiz cie 7
W drugim dniu jubileuszu odsłonięta została wystawa poświęcona patronowi szkoły - Ignacemu Janowi Paderewskiemu. Odsłonięcia dokonała Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak. Wystawa zawierał pamiątki po Wielkim Polaku oraz zdjęcia udostępnione z prywatnych zbiorów i pozyskane przez szkołę.

jub zsoiz cie 8
jub zsoiz cie 9