Stypendia dla najzdolniejszych

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:

Najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Tarnowski, pochodzący z rodzin o niskich  dochodach     mogą ubiegać się o stypendia w wysokości 2000 tys. zł. Stypendia  otrzyma 188 osób, które spełnią ściśle określone kryteria.
Środki finansowe na ten cel pochodzą  z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego – Priorytet II, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.
Decyzję o przystąpieniu do   programu stypendialnego poprzez zawarcie Umowy z Województwem Małopolskim, podjął Zarząd Powiatu Tarnowskiego. Natomiast Rada Powiatu zatwierdziła Regulamin udzielania stypendiów.