Stypendia dla najzdolniejszych przyznane

  • Drukuj
rozmiar tekstu w artykule:
 188 najzdolniejszych uczniów ze szkół prowadzonych przez powiat tarnowski otrzyma stypendia w wysokości 2 tys. zł. Stypendia finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet II, działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. W tegorocznej edycji brano pod uwagę kryterium dochodu na każdego członka rodziny, ale równocześnie wyniki w nauce ucznia oraz frekwencję.
Na tej podstawie komisja weryfikująca utworzyła listę rankingową, na której znaleźli się uczniowie spełniający określone regulaminem warunki. Warto zaznaczyć, że o miejscu na liście zdecydowała: średnia ocen ze świadectwa uzyskana przez ucznia w poprzedniej klasie, w przypadku takiej samej średniej uczniów, decydować będzie wynik egzaminu gimnazjalnego, w przypadku takich samych obu ww. średnich decydować będzie dochód gminy przypadający na jednego mieszkańca (im niższy tym wyższa pozycja na liście).

Listę rankingową znajdziesz TUTAJ